Hanne Vidgren - 2009: Technológico de Monterrey, Meksiko

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Hanne Vidgren
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
Technológico de Monterrey, Meksiko
Aika
02.01.2009 - 31.05.2009
Vaihto-ohjelma


Idea suorittaa yhden lukukauden opinnot Meksikossa sai alkunsa jo pari vuotta sitten Ruotsissa, jolloin meksikolaiset opiskelukaverini kertoivat omasta yliopistostaan ja kertoivat monista sen tarjoamista opintomahdollisuuksista. Paatin suorittaa lopulta Meksikossa sertifikaatin ”Kestävä kehitys ja ympäristöhallinto”, eli opintokokonaisuuden, josta sain viimeiset tarvittavat kurssit tutkintooni ennen diplomityöntekoa ja muutaman ylimääräisenkin. Lisaksi puolen vuoden aikana oli tavoitteena saada espanjankielen taito sujuvammaksi, mikä kyllä onnistuikin.
Yliopisto-opiskelu poikkesi huomattavasti Pohjoismaissa opiskelemistani kursseista, suurin ero oli kotitehtävien ja pikkukokeiden suuri määrä. Myös läsnäolopakko oli akateemiseen vapauteen tottuneelle alkuun ihmetys, mutta varmasti loppujenlopuksi hyvä asia, silla luennot olivat useimmiten mielenkiintoisia ja ajankohtaisiakin ja olisin ne varmasti käynyt kuuntelemassa ilman pakkoakin myös kielen oppimisen kannalta. Aiemmin olen suorittanut osan opinnoistani jo englanniksi, joten ongelmia raporttien kirjoittamisessa ei ollut, mutta espanjankielisiä luentoja jouduin varsinkin alussa kertaamaan itsekseni jälkikäteen.

Myös kurssien sisältö poikkesi aivan tarkoituksella Suomen opinnoistani, halusin saada uusia näkökulmia tästä suhteellisen uudesta opiskelualasta. Opintokokonaisuuden kursseista valitsin Kestävän kehityksen perusteet ja sovellukset, Luonnonvarojen arvonmääritys, Kestävät palvelut ja tuotteet, Ympäristöhallinto, sekä Ympäristöjohtamisen työpajan. Lisaksi suoritin yhden espanjan kielen jatkokurssin. Kurssien antoisin puoli olivat ehdottomasti projektit, sillä kansainvälisissä ryhmissä ideoita syntyi ja keskustelua ympäristöasioista käytiin paljon, tosin välillä myös ohi projektien aiheen. Samaa opintokokonaisuutta ei ollut suorittamassa pelkästään insinööriopiskelijoita, vaan taloustieteilijät, biologianopiskelijat ja jopa psykologit toivat omaa väriään keskusteluihin, joita käytiin meksikolaiseen tapaan luennoilla paljon, omaan makuuni jopa tarpeettoman paljon.

Lukukauden aikana opintokokonaisuuteen kuului myös joitakin vierailuja ja kenttätutkimusta. Mieleen jäävimpänä niistä on muutaman päivän reissu Chihuahuan aavikolle sen tarjoamien vesivarantojen ja mahdollisen ekoturismin taloudellista arvoa määrittämään. Samalla pääsin myös tutustumaan aavikoiden yllättävän rikkaaseen eliöstöön. Myöskin tutustuminen paikallisten maanviljelijöiden ongelmiin ja mahdollisuuksiin olivat antoisia, silla projektit liittyivät monesti näihin vierailuihin ja opettivat monia asioita, joita Suomessa ei ole opinnoissa tullut eteen. Opinnoista voisi varmastikin olla hyötyä kehittyvissä maissa työskennellessä, tai ainakin ne rohkaisevat minua siihen.

Ympäristöhallinnon kursseilla tuli käytyä läpi myös paikallista ympäristölainsäädäntöä ja varsin usein sain olla edustamassa Eurooppaa ja Suomea kertoen kuinka asiat meillä on lakikirjoihin painettu. Arjen elämässäkin huomasi, ympäristösuojelu, kuten mm. kierrätys ja ympäristötietoisuus olivat vielä kaukana Suomessa ja muualla reissatessani tottumastani tasosta. Julkista liikennettä tai pyöriä ei käytetty varsinkaan ylemmän luokan parissa ja kierrätysmahdollisuuksia ei yksinkertaisesta ollut, vaikka esimerkiksi kampusalue mainosti itseään kestävänä.

Kaiken kaikkiaan puolen vuoden opinnot Meksikossa jäävät mieleen todella hyvänä kokemuksena, eikä ainoa oppi todellakaan tarttunut pelkästään opintojen parista. Kuten yleensäkin aina, jo pelkkä eläminen kansainvälisessä ympäristössä auttoi ymmärtämään erilaisia kulttuureja, opettaa yhteistyökykyjä ja loi paljon uusia ideoita ja motivaatiota opintoihin. Ja tietysti puolen vuoden aikana meksikolaisessa aikataulussa kärsivällisyys kasvaa huippuunsa. 

Oulussa 13.7.2009                   Hanne Vidgren