Heta Karoliina Kosonen - 2011: École Nationale des Ponts et Chaussées, Ranska

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Heta Karoliina Kosonen
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
École Nationale des Ponts et Chaussées, Ranska
Aika
01.09.2010 - 30.06.2011
Vaihto-ohjelma
Erasmus


Opiskelin lukuvuoden 2010-2011 Ecole Nationale des Ponts et Chausséesissa, joka sijaitsee Ranskassa Suur-Pariisin alueella. Halusin nimenomaan lähteä vaihtoon Pariisiin, sillä olin opiskellut ranskaa pitkänä kielenäni ja suunnitelmissani on työura kansainvälisissä järjestöissä, joissa toisena työkielenä on ranska. Ranskaa olisi toki voinut oppia muuallakin, mutta halusin kokea vieraalla kielellä opiskelun lisäksi myös uudenlaista kulttuuria ja elämää suurkaupungissa.

Elämä Pariisissa

Pariisia voisi luonnehtia yhdeksi maailman kulttuuripääkaupungeista ja tarjontaa kulttuurin saralla on loputtomiin. Vaihtovuoden aikana kannattaa siis ehdottomasti tutustua lukuisiin museoihin, puistoihin, konsertteihin sekä tietenkin ranskalaiseen elokuvaan, sillä kokemusten lisäksi kaikki nämä toivat ainakin minulle suunnattomasti tukea kielen opiskeluun ja kulttuurin tuntemukseen.
Pariisiin oli helppo rakastua, sillä maailman kauneimmaksi tituleerattu kaupunki todella on henkeäsalpaava. Suurkaupunkiin lähtijän tulee kuitenkin varautua olemaan aluksi kärsivällinen ja antaa kotiutumiselle aikaa. Itse tarvitsin lähes puoli vuotta ennen kuin tunsin todella kuuluvani kouluni opiskelijoiden joukkoon, sillä vaikka puhuin ranskaa kohtalaisen sujuvasti vaihtoon lähtiessäni, ei kielitaitoni ollut tarpeeksi vahva, jotta olisin helposti voinut sulautua ranskalaisten opiskelijoiden joukkoon. Vaikka pariisilaiset tunnetaan yleisesti ylimielisinä ja vaikeasti lähestyttävinä, olivat omat kokemukseni kaupungin asukkaista lähes tulkoon pelkästään positiivisia. Suomalaisena sain lähes joka paikassa positiivisen ja kiinnostuneen vastaanoton ja tutustuin helposti ihmisiin niin joogatunneilla kuin ruokakaupassakin. Valtion virastoissa ja esimerkiksi postissa asiointi vaati kuitenkin pitkää pinnaa, sillä kommunikointi virkailijoiden kanssa oli toisinaan jokseenkin haastavaa ja vaivalloista. Osaksi tämä johtui byrokratian raskaudesta, mutta osaksi myös virkailijoiden yleisestä asenteesta ulkomaalaisia kohtaan. Muutamat vastoinkäymiset olivat kuitenkin enemmän hyödyksi kuin haitaksi ja uskon voivani hyödyntää niin positiivisia kuin negatiivisiakin kokemuksiani, mikäli joskus myöhemmissä vaiheissani muutan ulkomaille.

Hakuprosessi

Hakuprosessi Ecole Nationale des Ponts et Chausséesiin oli moniosainen ja jokseenkin monimutkainen. Opintosuoritusotteen, Erasmus-dokumenttien ja henkilötietojen lisäksi koulu vaati henkilökohtaisen hakemuksen, joka koostui motivaatiokirjeestä, kahdesta suosituskirjeestä, CV:stä sekä haastattelulomakkeesta. Sain huhtikuun alussa tiedon siitä, että hakemukseni kouluun oli hyväksytty ja että saisin jatkaa hakuprosessia. Lähetin henkilökohtaisen hakemukseni kouluun huhtikuun lopussa ja lopullisen tiedon hyväksymisestäni sain toukokuun lopussa.
Rahoitusta hain useilta eri tahoilta. Aalto-yliopiston Erasmus-stipendin lisäksi sain apurahan Maa- ja vesitekniikan tuelta (www.mvtt.fi), Vesitekniikan kehittämisrahastolta (Aalto-yliopiston vesilaboratorio) sekä RIL:iltä (www.ril.fi). Lisäksi nostin opintolainat koko vuodelta ja käytin omia kesätyösäästöjäni.  Kun lisäksi sain vielä korotettua opintotukea ja hieman apua vanhemmilta, pärjäsin vuoden oikein hyvin Pariisin korkeasta hintatasosta huolimatta.
EU-maiden sisällä tapahtuvaan muuttoon ei tarvittu erityisiä lupia eikä viisumia, joten maahanmuutto sujui ongelmitta. Vakuutuksena minulla oli normaali nuorten matkavakuutus, enkä onnekseni joutunut koko vuoden aikana kertaakaan sitä käyttämään. Lisäksi kouluni vaati eurooppalaisen sairausvakuutuskortin, jonka sain vaivatta hankittua KELA:sta.

Koulun tarjoamat palvelut

Koska hyväksymiskirjeeni tuli suhteellisen myöhään, myöhästyin lähes kaikista opiskelija-asuntoloiden hauista ja jouduin hankkimaan asunnon yksityisiltä markkinoilta. Koulu ilmoitti aluksi, ettei se tarjoa Erasmus-opiskelijoille lainkaan asuntoja, mutta sain kuitenkin elokuussa vain muutamaa viikkoa ennen lähtöäni asuntotarjouksen myös koululta. Vuokrasopimukseni yksityisen tahon kanssa oli jo tehty, joten muutin sopimuksen mukaisesti vuokraamaani yksiöön kolmeksi ensimmäiseksi kuukaudeksi. Suosittelenkin Pariisiin lähtijää hankkimaan asunnon vasta paikanpäältä, sillä Internetissä nähtävillä oleva asuntotarjonta on usein ylihinnoiteltua eivätkä asuntoilmoituksessa annetut tiedot välttämättä vastaa todellisuutta. Itse muutin koulun asuntolaan heti, kun vuokrasopimukseni päättyi, sillä kokemukseni yksityisen vuokranantajan kanssa eivät olleet parhaita mahdollisia. Koulu myös tarjosi lähes samantasoista asumista huomattavasti edullisemmalla hinnalla.
Asuntolan lisäksi kouluni tarjosi monia muita palveluita. Esimerkiksi ranskalaisen pankkitilin hankkiminen oli verrattain helppoa, kun sopimuksen teki Ecole des Pontsin oppilaana. Kannattaa siis tarkistaa, minkä pankin kanssa koulullasi on sopimus ja säästää näin aikaa ja rahaa.
Koulu järjesti opiskelijaliikuntaa ja lajien kirjo oli varsin monipuolinen. Osallistuakseen tunneille opiskelijan täytyi kuitenkin käydä yksityisellä lääkärillä hakemassa terveystodistus ja koska todistuksen hankkiminen oli maksullista ja melko hankalaa, monet vaihto-opiskelijat eivät osallistuneet koulun järjestämien urheilujoukkueiden tai muiden toimintaan. Itse kävin showtanssitunneilla koko vuoden ja olin erittäin tyytyväinen kurssin järjestelyihin ja opetukseen.
Jokaisen opiskelijan tuli käydä koulun järjestämässä terveystarkastuksessa lukuvuoden alussa ja terveydenhoitaja oli koulussa paikalla joka päivä. Kouluterveydenhuoltoa ei muuten ollut saatavilla, mutta yksityisistä lääkärikeskuksista ja terveyskeskuksista jaettiin lista heti ensimmäisenä päivänä.
Suur-Pariisin alueella toimii Passe Navigo –matkakortti, jota pystyy lataamaan RATP:n (Pariisin kaupungin liikennelaitos) toimipisteissä sekä automaateissa. Opiskelijoille on kortista oma versio ”ImagineR”, joka toimi matkalipun lisäksi myös eräänlaisena alennuskorttina. ImagineR:in sai hankittua suhteellisen helposti täyttämällä ja postittamalla koululta saatavan lomakkeen ja liittämällä sen mukaan koulun leimalla varustetun todistuksen täysiaikaisesta opiskelusta.

Opinnot

Opiskelin vaihtovuoteni aikana normaaliin tahtiin, eli suoritin lukuvuoden aikana yhteensä noin 70 opintopistettä. Työmäärä oli jokseenkin suuri, sillä kaikki kurssitarjonta oli ranskankielistä, mutta toisaalta kurssitarjonta oli monipuolista ja vastasi hyvin tarpeitani. Ecole des Ponts vaati jokaiselta lukukaudelta 20 opintopistettä tieteellisiä kursseja sekä lisäksi vähintään 6 opintopistettä kielikursseja. Lisäksi lukuvuoden aikana oli pakollisia seminaaripäiviä, kielen intensiivikursseja sekä viestinnän teemaviikko.
Opetuksen taso Ecole Nationale des Ponts et Chausséesissa oli äärimmäisen korkea ja kurssijärjestelyt oli poikkeuksetta hoidettu hyvin. Vierailevia luennoitsijoita oli runsaasti ja ekskursioita tehtiin paljon. Koulu on tiiviisti yhteydessä vanhoihin opiskelijoihinsa ja suurin osa vierailuista järjestyikin nimenomaan entisten ”pontsilaisten” kautta.
Opiskelin kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja liikennetekniikan osastolla, joten vesi- ja ympäristöaiheisten kurssien tarjonta oli monipuolista. Suurimmaksi osaksi opiskelin ympäristönsuojelutekniikan sivuaineeseeni liittyviä kursseja, mutta suoritin myös puhtaasti vesitekniikkaan keskittyviä opintokokonaisuuksia. Tarkemmat kuvaukset vesitekniikan kursseista löytyvät alta:

Hydrologie Urbaine, 5 op, todellinen työmäärä 7-8 op

Kurssilla käsiteltiin kaupunkihydrologian ongelmia monesta eri näkökulmasta. Keskityimme lähinnä hulevesien varastointiin ja käsittelyyn, mutta sivusimme myös yleisesti vesihuoltoa kaupunkialueilla. Kurssisuoritukseen kuuluivat pakollisten luentojen lisäksi kolme suuritöistä projektia sadevesien käsittelyyn liittyen.
Ensimmäisen projektin tarkoituksena oli suunnitella vesijohtoverkoston parannusehdotus alueen pluviometrilukemien perusteella. Verkostomallinnus tehtiin CANOE -ohjelmalla ja sadantatietojen käsittelyssä käytimme Microsoft Office Exceliä. Tulokset palautettiin raporttina, jossa selvitimme seikkaperäisesti tekemämme parannusehdotukset sekä syyt, miksi olimme niihin päätyneet.
Toisessa projektissa perehdyimme sadevesien käsittelyyn sekä alueen vesihuollon järjestämiseen yleisemmällä tasolla. Projekti toteutettiin Internetissä kurssifoorumin kautta: saimme esittää professorille 10 kysymystä, joiden vastausten perusteella esitimme oman ratkaisuehdotuksemme.  Palautus tehtiin loppuraporttina.
Kolmas projekti keskittyi samoihin teemoihin, mutta verkostomallinnuksen sijaan keskityimme vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, kuten varastointialtaisiin ja kasvikattoihin. Tämä projekti oli mielestäni kiinnostavin, sillä pääsimme myös käytännössä tutustumaan vaihtoehtoisten tekniikoiden toteutukseen Pariisin alueella. Työ palautettiin laajana raporttina, joissa erilaisten vedenvarastointitekniikoiden lisäksi kommentoimme alueen kaavoitusta ja annoimme muutosehdotuksia vesihuollon toiminnan parantamiseksi.
Kaiken kaikkiaan kurssi oli erittäin kiinnostava ja hyödyllinen, tosin työmäärä oli opintopisteisiin nähden kohtuuttoman suuri. Yhteensä lähes 150 sivun raportin kirjoittaminen tuotti jonkin verran vaikeuksia, sillä tekniikan ranskan sanastoni ei alkuun ollut läheskään riittävä. Kurssin aikana sanastoni kuitenkin karttui ja loppuraporttien kirjoittamiseen pystyin osallistumaan lähes tasavertaisena muihin ryhmäläisiini nähden.
Kaupunkihydrologian kurssin tärkein anti oli oivaltaa, kuinka erilaisia hydrologiset ongelmat ovat eripuolilla maailmaa ja Eurooppaa.

Gestion de l’eau, échelle mondiale, 2 op, todellinen työmäärä 2 op

« Vesivarojen käsittely maailmanlaajuisessa mittakaavassa » on projektikurssi, jossa keskitytään selvittämään yhden paikallisen veteen liittyvän poliittisen kriisin syntyperiä ja mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Keväällä 2011 kurssilla käsiteltiin Turkin, Syyrian ja Iranin välillä olevaa kiistaa Eufrat-joen vesistä. Tavanomaisen tentin sijaan kurssi suoritettiin osallistumalla loppuväittelyyn, jota varten valmistauduttiin koko kurssin ajan. Väittelyn tarkoituksena oli löytää mahdollisimman tyydyttävä ratkaisu vesivarojen jakamiseen Eufratin valuma-alueella.
Kurssi oli hyvin toteutettu ja loppuväittely oli mukavaa vaihtelua tavanomaisten loppuraporttien ja tenttien sijaan. Väittelyyn osallistuminen ulkomaalaisena oli hieman hankalaa, sillä argumentointini oli huomattavasti hitaampaa kuin natiiveilla, enkä osannut aina esittää ehdotustani siten kuin olisin halunnut. Yhteistyöllä kuitenkin onnistuimme ja ranskalaiset opiskelijat auttoivat, kun sanat takertuivat kurkkuun. Kurssin kaksi professoria, joista molemmat olivat työskennelleet Eufratin kriisialueilla, seurasivat väittelyä ja antoivat aina tarpeen vaatiessa joukkueille vinkkejä siitä, miten ristiriitatilanteissa tulisi toimia.

Atelier « Eau, environnement et méteorologie », 8 op, todellinen työmäärä 8 op
Kevään suurin opintokokonaisuus oli vesitekniikan ateljeekurssi, joka koostui kahdesta eri osioista. Mittaus ja analyysi –osiossa käsittelimme luonnonvesistä itse ottamiamme näytteitä ja työskentelimme laboratoriossa erilaisia analyyseja tehden. Laboratoriotyöskentely tapahtui neljän hengen ryhmissä, joten saimme erittäin perusteellista ja tarkkaa ohjausta, joka taas helpotti oppimista ja ymmärtämistä suunnattomasti. Lopuksi työstimme läheisen järven vedenlaadusta kattavan raportin, jonka pohjatietoina käytimme tutkimustuloksiamme.
Kurssin toinen osio toteutettiin yhteistyössä pariisilaisen SIAAP:in kanssa, joka on yksi Ranskan suurimmista vesihuoltoalan toimijoista ja vastaa mm. Yksin pariisilaisten jätevesihuollosta. Tehtävänämme oli kommentoida  SIAAP:in kestävän kehityksen suunnitelmaa ja tehdä siihen parannusehdotuksia. Työstimme ehdotustamme koko kevään ajan ja kävimme haastattelemassa muun muassa muita vesihuoltoalan toimijoita heidän kestävän kehityksen strategioistaan. Lopputyönä koostimme SIAAP:ille esityksen, jossa esittelimme ratkaisujamme.
Kurssi oli äärimmäisen hyvin järjestetty ja koska opetusryhmät olivat kokoajan pieniä, oli vaihto-opiskelijankin helppo pysyä kärryillä. Opiskelijoille annettiin sopivasti vastuuta ja vapauksia sekä mahdollisuus käyttää omaa harkintakykyä. Kurssi opetti paljon laboratoriotyöskentelystä ja pääsin kokeilemaan hieman erilaisia työskentelytapoja, kuin mihin olin koulussa tottunut. Yhteistyö SIAAP:in kanssa taas oli äärimmäisen mielenkiintoista ja antoisaa ja pääsin vertailemaan helsinkiläisen ja pariisilaisen vesihuolto-organisaation yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Vesitekniikan kurssien lisäksi suoritin seuraavat ympäristötekniikan ja kaupunkisuunnittelun kurssit:

- Ilmastonmuutos ateljee: Energiapolitiikka
- Jätteiden ja pilaantuneiden maa-alueiden käsittely
- Kestävä kaupunkisuunnittelu
- Energiatekniikan yleisopintojakso
- Ekskursiokurssi : kaupunkisuunnittelu ja ympäristönsuojelu
- Globaalit ympäristökysymykset ja kestävä kehitys
- Ilmakehä & ilmanlaatu
- Logistiikan & liikennesuunnittelun peruskurssi
- Ympäristöriskien arviointi
- Osaston seminaari : Projekti Suur-Pariisi
- Kaupunki & kaupungistuminen
- Yhteensä 19 opintopistettä ranskan kielikursseja