Iida Sofi Valpuri Hepola - 2014: Tsekin teknillinen yliopisto, Tsekki

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Iida Sofi Valpuri Hepola
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Tsekin teknillinen yliopisto, Tsekki
Aika
01.09.2013 - 01.02.2014
Vaihto-ohjelma


Yleistä
 
Vaihtokohteeni lukuvuodelle 2013/2014 oli Tšekin teknillinen yliopisto Prahassa. Tiedekunnassani, rakennustieteiden tiedekunnassa, opiskelee yhteensä yli 5500 opiskelijaa henkilökunnan ollessa yhteensä noin 400 henkilöä.
 
Tšekin tasavalta on valtio Keski-Euroopassa, ja sen naapurimaat ovat Saksa, Puola, Slovakia ja Itävalta. Tšekki on jäsen Euroopan unionin jäsen. Valuutta on Tšekin koruna. Asukkaita on yhteensä noin 10 miljoonaa, josta miljoona asuu pääkaupunki Prahassa.

Valitsin Tšekin kohteekseni kahdella perusteella: opintojen kiinnostavuus ja sijainti Keski-Euroopassa. Hyvänä lisäni oli mahdollisuus englanninkieliseen opiskeluun sekä tutut tšekkiläiset opiskelijat omasta yliopistosta, joiden kulttuuri ja kieli vaikuttivat kiinnostavilta. Toisena vaihtoehtona oli lähteä Saksaan, mutta Tšekki vaikutti mielenkiintoisemmalta kohteelta.

Vaihtoon lähtö ja saapuminen Tšekkiin

Suomessa vaihtoon lähdön järjestelyihin kuului yliopiston hakuprosessi, joka sujui hyvin joustavasti ja erittäin hyvin sekä oman kouluni puolesta että vastaanottavan instituutin osalta. Vastassa minua lentokentällä oli tšekkiläinen opiskelijatutorini, jonka kanssa hoidin alun käytännön asiat, kuten asuntolaan kirjautumisen ja matkakortin hankkimisen. Vaihtovuosi aloitettiin orientaatioviikolla, jossa kerrottiin oleelliset asiat koulussa opiskelusta ja tarvittavien käytännön asioiden hoidosta. Kouluun rekisteröityminen ja kursseille ilmoittautuminen sujui nopeasti, vaikkakin kursseille ilmoittauduttiin edelleen paperilla eikä sähköisesti. Lisäksi tarpeellista oli hankkia matkakortti sekä kansainvälinen opiskelijakortti, joka toimii vaihdon aikana opiskelijatodistuksena. Matkakortin hinta Prahan sisäisessä liikenteessä (sisältäen kaiken julkisen liikenteen) oli noin 10 euroa kuukaudessa, joten liikkuminen kaupungissa on hyvin edullista.
 
Euroopan Unionin myötä jokainen näiden maiden kansalainen on oikeutettu saamaan terveydenhuoltoa toisessa EU-maassa samaan hintaan kuin maan kansalainen. Tätä varten täytyy vaihtoa ennen hakea eurooppalainen sairaanhoitokortti ja Tšekkiin päästyään käydä rekisteröitymässä sairaanhoidon piiriin. Koska itse suunnittelin matkustavani myös muissa maissa aikani ajan, minulla oli koko vaihtoaikani voimassa matkavakuutus.
 
Majoitukseni vaihto-opiskelun ajaksi järjestyi yliopiston kautta. Suomalaisesta opiskelija-asumisesta poiketen tšekkiläisissä asuntoloissa huoneet jaetaan joko yhden tai joissain tapauksissa kahden muun opiskelijan kanssa. Jos ei halua majoittua asuntolaan, vaihtoehtona on etsiä asunto tai huone yksityisiltä markkinoilta. Itse majoituin koko vaihtoaikani asuntolassa, enkä kadu valintaani. Edullisuuden lisäksi hyviä puolia olivat ehdottomasti läheinen sijainti kouluun, lähellä sijaitsevat koulun ruokalat sekä muiden vaihto-opiskelijoiden tiivis naapuriyhteisö.

Opinnot vaihdon ajalla
 
Vaihto-opiskeluni aikana suoritin seuraavat kurssit:
 
Tšekin kielen alkeet, 5 opintopistettä, (EIL course in Czech language):
 
Suoritin tšekin kielen kahden viikon intensiivikurssin Prahasta noin 100 km sijaitsevassa Hradec Kraloven yliopistossa. Kaupunki oli vanha, kaunis, noin 95 000 asukkaan kaupunki. Kurssiin sisältyi päivittäinen lähiopetus arkipäivinä sekä excursioita paikallisiin kohteisiin ja tutustumista kaupunkiin. Kurssiin sisältyi myös yhden päivän excursio Prahaan. Paikalliset yliopisto-opiskelijat tutustuttivat kurssin aikana niin maahansa, kulttuuriinsa kuin yliopistokaupunkiinsa.
 
Kurssi oli ehdottomasti yksi mieleenpainuvimpia kokemuksia vaihtoni aikana. Hyötyä siitä oli myös käytännön kielitaitona. Kurssin jälkeen pystyin hoitamaan arkiset askareet, kuten kaupassakäynnit ja ravintoloissa asioimisen, tšekiksi sekä keskustelemaan tavalliset kuulumiset. Kurssin myötä sain myös laajemman näköalan itse maahan ja sen kulttuuriin. Auttavankin kielitaidon osaaminen edesauttoi maahan sopeutumista huomattavasti ja helpotti päivittäistä elämää. Kuten sanottua, vaikka Tšekissä, varsinkin Prahassa, selviytyy kommunikoimalla englanniksi, tšekin kielen taito on silti ollut vain hyödyksi vaihtoni aikana.
 
Tšekin kielen alkeiden jatkokurssi ja Tšekin kulttuurikurssi, yhteensä 4 opintopistettä, (Czech language and Czech culture course):
 
Tšekin kielen alkeiden jatkokurssilla jatkettiin tšekin kielen opiskelua. Kurssi oli tarkoitettu nimenomaisesti intensiivikurssin jälkeiseksi kurssiksi, joten taso oli sopivan haastava. Paras kurssilla saatu anti liittyi siihen, kuinka sen aikana opittua kieltä saattoi heti käyttää käytännön tilanteissa.
 
Tšekin kulttuurikurssi oli laaja-alainen katsaus maan kulttuuriin, historiaan ja ekonomiseen tilanteeseen. Kurssin luennoitsijat olivat suurimmalta osalta aiheensa asiantuntijoita joko Tšekin teknisestä ylipistosta tai Kaarlen yliopistosta. Kurssin mielenkiintoisin osa oli Tšekin historian osuus sekä talouden luennot sekä luento tämänhetkisestä politiikasta. Kurssin puitteissa vierailtiin tekniikan museossa, kansallisgalleriassa sekä kävelykierroksella tutustumassa Prahan arkkitehtuuriin. Kurssi oli kokonaisuudessaan hyvin antoisa ja sen käyminen helpotti kulttuurissa toimimista ja lisäsi tietoa ja ymmärrystä paikallisesta kulttuurista.
 
Vesitekniikka (Water engineering, 5 opintopistettä):
 
Kurssin aiheena oli vesi- ja vesihuoltotekniikka ja sen osa-alueet sekä joitakin sen sovelluksia Tšekissä. Kurssin aikana vierailtiin Stehovicen vesivoimalassa, joka on yksi lukuisista Vltavaa patoavista vesivoimaloista, sekä Prahan vedenpuhdistamolla. Kurssin aikana tehtävän projektityön aiheeksi valitsin Helsingin vedenpuhdistusjärjestelmän. Kokonaisuudessaan kurssi sisälsi oli hyvin mielenkiintoinen ja luennot olivat laadultaan hyviä.  Hienoin anti liittyi juuri vesitekniikan sovelluksiin Tsekissä. Oli mielenkiintoista päästä tutustumaan erilaisiin kohteisiin ja tutustumaan siihen, miten toisessa maassa ratkaistiin samoja ongelmia kuin Suomessa.
 
Betonirakenteet 4 (Concrete structures 4, 3 opintopistettä):
 
Kurssilla käsiteltiin betonirakenteiden taivutus- ja vääntömitoitusta. Kurssi koostui luennoista ja palautettavista, laajahkoista laskuharjoituksista. Kurssin luennoitsija oli erittäin hyvä, ja kurssista sai paljon irti. Laskuharjoitukset olivat työläitä, joten niiden suorittamiseen kannatti varata riittävästi aikaa. Suomalaisesta opetustavasta poiketen laskuharjoitukset palautetaan tilaisuudessa, jossa opiskelija esittelee tekemänsä harjoituksen pääpiirteissään noin 5 minuutissa assistentille, jonka jälkeen assistentti esittää tehdystä harjoituksesta tai muusta kurssilla opetetusta asiasta tarkentavia kysymyksiä. Tämä on kuitenkin oppimistilaisuus, joten väärin vastaaminen ei vaikuta lopulliseen arvosteluun, vaan tarkoituksena on selvittää, ovatko opetetut asiat tulleet opiskelijalle selviksi.

Teräsrakenteet 3 (Steel structures 3, 3 opintopistettä):
 
Teräsrakenteiden kurssin aiheina olivat teräskehien- ja pilareiden nurjahdusmitoitus ja ruuviliitosten – ja komposiittiliitosten mitoitus. Kurssin toteutettiin luennoimalla ja demonstratiivisilla laskuharjoituksilla sekä palautettavilla laskuharjoituksilla. Kurssin aikana vierailtiin kahdella työmaalla: Prahan keskustassa sijaitsevan Narodni Tridan metroaseman uudisrakennustyömaalla, johon kohosi teräs- ja betonirakenteita hyödyntävä liiketila, sekä Trojsky Mostin (Trojan silta) siltatyömaalla. Molemmat kohteet olivat erittäin mielenkiintoisia, ja vierailun isännät vastailivat ystävällisesti ja asiantuntevasti kysymyksiin.
 
Yleistä opiskelusta ja opiskelukulttuurista
 
Suomalaiseen yliopistokulttuuriin verrattuna eroja löytyy jonkin verran. Opiskelu ja opetusmetodit ja opintojen vaatimustaso ei juuri poikennut oman yliopistoni vastaavista. Erilainen toteuttamistapa oli laskuharjoitusten palautuksessa, joka toimi vaihtoyliopistossani hieman eri tavalla, sekä tenteissä. Vaihtoyliopistossani tentit koostuivat noin 10 – 15 kysymyksestä, jotka koskevat kurssin aiheita, ja niihin tuli vasta melko lyhyesti muutamalla virkkeellä. Tentissä ei kysytty laskutehtäviä tai ne olivat hyvin lyhyitä ja aikaa tentin tekemiseen oli keskimäärin noin 75 minuuttia. Pitkiin tenttiaikoihin tottuneelle tähän oli totuttelemista.
 
Opetuksen laatu oli koko vaihtoni ajan erittäin hyvää. Opetushenkilökunta oli poikkeuksetta erittäin asiantuntevaa, mukavaa ja avuliasta, ja apua opinnoissa vastaan tuleviin ongelmiin sai aina. Kansainvälisen toimiston henkilökunta ansaitsee erityiskiitoksen joustavuudestaan ja ystävällisyydestään.
 
Vaihdon antia
 
Lukuvuodeksi venynyt Erasmus-lukukauteni on ollut sekä yksi hauskimmista että opettavaisemmista ajoista elämässäni. Hienointa antia mielenkiintoisten opintojen lisäksi olivat uudet ystävät ja tutustuminen niin laajasti muihin kulttuureihin ja ihmisiin. Toisessa kulttuurissa toimimaan oppimiseen menee oma aikansa, mutta kaikenlaisia pieniä, useimmiten humoristisia yllätyksiä tuli tietenkin kaiken aikaa. Vaihtoni aikana sain niin paljon uusia positiivisia kokemuksia, että haasteet ja ongelmat tuntuvat varsin pieniltä niihin verrattuna.

Tšekkiläinen kulttuuri on varsinkin opintojen ja työn puitteessa hyvin samanlaisen asiakeskittynyttä kuin suomalainen, joten suurempia kulttuurieroja ei opintoasioissa tullut havaittua. Tšekin tapakulttuuri on lähellä suomalaista. Suomalaisesta näkökannasta katsoen kulttuuriin oli helppo sopeutua, ja normaaleilla, hyvillä käytöstavoilla, ystävällisyydellä sekä englanninkielen taidolla ja auttavalla tšekkillä pärjäsi pitkälle.
 
Praha on kaupunkina erittäin kiinnostava ja nähtävää siellä riittää! Kannattaa käyttää aika siellä hyväkseen. Kulttuuria löytyi varmasti jokaisen makuun niin korkeakulttuurista katutaiteeseen, ja suurin osa vieläpä suomalaiseen hintatasoon tottuneelle aika edullisesti. Urheilumahdollisuudet olivat yhtä lailla hyvät. Kun Praha alkoi kyllästyttää, matkustin viikonloppuisin sekä Tšekin sisällä että ulkomailla. Bussit ja junat ovat edullisia ja hyvä sijainti Euroopan keskellä tarkoittaa, että matkat muualle eivät ole pitkiä.