Janica Solehmainen - 2010: Delft University of Technology, Hollanti

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Janica Solehmainen
Koulu
Teknillinen korkeakoulu
Matkakohde
Delft University of Technology, Hollanti
Aika
01.09.2009 - 11.07.2010
Vaihto-ohjelma
Erasmus


Yleiskuvaus

Vaihtokohteeni oli Alankomaissa sijaitseva Delft. Alankomaat on hyvin tasainen maa, josta osa maanpinnasta onkin merenpinnan alapuolella. Maan toimiva rautatieverkko mahdollistaa helpon liikkumisen Alankomaiden kaupunkien välillä. Kulttuuri siellä ei juuri eroa Suomesta, tosin hollantilaiset ovat suomalaisiin verrattuna avoimempia ja suorapuheisempia mikä omasta mielestäni oli positiivinen piirre. Myös etnisiä vähemmistöjä näkee paljon enemmän kuin Suomessa. Sää Alankomaissa on lämpimämpi kuin Suomessa, mutta vettä sataa aika usein. Päivän aikana voi kokea kauniin auringon paisteen kuin kovan sadekuuronkin. Talvella lämpötila laskee nollan alapuolelle mutta kunnon talvea ei Alankomaissa ole, hieman lunta, enemmän loskaa.

Delft on idyllinen 95 000 asukkaan ”pikku” kaupunki Den Haagin ja Rotterdamin välissä. Delft tunnetaan parhaiten Johannes Vermeeristä ja Delft blue-posliinista. Kaupunki on myös suosittu turistikohde. Kaupungissa on kaksi vanhaa kirkkoa, josta toiseen on haudattu Alankomaiden kuninkaallisia. Kaupungin keskustan ympärillä sijaitsevat asuinalueet ja TuDelftin yliopisto on keskustasta noin kahden kilometrin päässä.

Alankomaissa pärjää hyvin englannin kielellä. Suurin osa väestöstä puhuu sujuvaa (ja parempaa) englantia. Itse kävin kuitenkin hollannin kielen kurssin. Hollanti on sekoitus saksaa ja englantia, ehkä myös hieman ruotsia, joten sitä oli suhteellisen helppo ymmärtää. Tosin ääntäminen tuotti suuria vaikeuksia kurkkuäänteineen. Mutta kurssin jälkeen ymmärsi suurimman osan mitä esimerkiksi lehtien lööpeissä tai elintarvikkeissa luki.

Järjestelyt Suomessa ja Alankomaissa

Hakeminen vaihtoon sujui helposti. Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät Kv-palveluiden nettisivuilta ongelmitta. Tarvittaessa Kv-toimistosta sai erittäin hyvin apua. Muiden hakupaperien kanssa laitoin hakupaperit asuntoa varten. Delftissä asunnon saa paikallisen Hoasin, Duwon kautta. Hyväksymisilmoitus tuli muutama kuukausi vaihtoon hakemisen jälkeen. Omalla kohdallani tämä tapahtui kesäkuussa. Asunnosta sain kuulla kuukautta ennen vaihtoon lähtöä.

TuDelftiä kiinnosti mitä kursseja aioin ottaa. Suurin osa kursseista (75%) pitää olla siitä tiedekunnasta, jonne haet. TuDelftin nettisivuilta löytää seuraavan vuoden opinto-oppaan ja sieltä näkee helposti, mitä kursseja on tarjolla keväälle ja syksylle. Mielestäni kurssien valitseminen ja lukujärjestyksen teko sujui vaivatta. Ainoa ongelma oli, että hain vaihtoon vesitekniikan opintojen kautta, kun itse opiskelen liikenne- ja tietekniikkaa. Valitsin siis joitain vesitekniikan kursseja, ja kun pääsin Delftiin vaihdoin kurssit liikennepuolen kursseihin, jolloin minun piti tehdä muutos Learning Agreementiin. Mutta tämäkin sujui todella helposti.

Asunnon sai Duwon kautta. Myös yksityisiltä markkinoilta voi asuntoa yrittää hakea, mutta se on vaikeaa jos ei ole paikan päällä. Lähestulkoon jokainen vaihto-opiskelija asui Duwon tarjoamassa asunnossa. Itse asuin ensimmäisen lukukauden 20 hengen solussa ja toisen yksiössä, jotka molemmat olivat kalustettuja. Vaikka jossakin luki, että yksiötä ei voi hakea jos on Erasmus-opiskelija, on sekin mahdollista. Vuokrassa ei juuri ollut eroa näiden kahden asumismuodon välillä. Mitä vuokraan tulee, oli se kallista ja Duwo laskutti kaikesta mahdollisesta. Vaihto-opiskelijoiden keskuudessa olikin paljon puhetta siitä kuinka tiukka Duwo oli ja kuinka huonosti he pitivät huolta asunnoista, joista piti maksaa korkea vuokra. Kannattaa olla tarkkana Duwon kanssa. Duwon asuntoja oli niin keskustassa kuin kaupungin laitamalla. Periaatteessa kaikki paikalliset asuivat keskustassa ja vaihto-opiskelijat laitamalla, joka muistutti Venäjän lähiökomplekseja. Tosin pyörällä pääsi kymmenessä minuutissa niin keskustaan kuin yliopistolle.

Koska Alankomaat on osa EU:ta, ei viisumia tai muita lupia tarvittu. Matkavakuutus kannattaa hankkia, ja itse hain vielä Kelalta Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka oikeuttaa hoitoon sairaanhoitoon toisessa EU-maassa. Rahoituspuoli hoitui myös helposti. TKK:lta saa stipendin, opintotukia voi nostaa ja itse hain vielä apurahaa oman alan liitoilta.

Käytännön asiat paikan päällä

Saavuttuani Delftiin, kävin ensimmäiseksi tekemässä vuokrasopimuksen. Minulla kävi sen verran hyvä tuuri, että sain asunnon jo ennen koulun alkua eikä minun tarvinnut asua hotellissa. Vuokrasopimuksen hoitamisen jälkeen on tärkeää hankkia pyörä, koska se on ”number one” liikkumismuoto. Pyöriä voi ostaa rautatieasemalta tai muista pyöräliikkeistä. Ensimmäisenä koulupäivänä tiedekuntani Faculty of Civil Engineering and Geosciences järjesti tervetulotilaisuuden uusille vaihto-opiskelijoille ja kierroksen kampuksella.

Hankin Deltissä pankkitilin, joka helpotti kaupoissa asioimista huomattavasti. Etenkin ruokakaupoissa pystyi maksamaan vaan paikallisella pankkikortilla. Pankkikortissa oli myös chip-ominaisuus, johon ladataan etukäteen rahaa. Kampus alueella chipiä käytettiin paljon. Loppupeleissä oli hyvä, että avasin tilin Alankomaissa, olinhan siellä kuitenkin vuoden verran. Näin asioiden maksaminen sujui ongelmitta. Huomautuksena kuitenkin, että käteisellä voi maksaa kaikkialla, ja monissa ravintolaissa ja baareissa kelpasi vain käteinen.

Opinnot

Kaikki kurssini olivat Master-tason kursseja, joiden opetuskielenä on englanti. Opiskelu koostui luennoista ja ryhmätöistä ja raporteista. Useimpien kurssien päätteeksi oli tentti. Erona Suomeen oli se, että TuDelftissä oli mahdollista suorittaa osa tenteistä suullisesti. Itse suoritin yhden tentin tällä tavalla, ja mielestäni siinä vaadittiin enemmän tietoa asiasta kuin paperitentissä. Opiskelu on teoreettisempaa ja opiskelijoilla on vapaammat kädet valita aiheita raportteihinsa. Tentin läpipääsyyn vaadittiin 60 %, eli arvosana 6. Arvosanoja sai 1-10 välillä, mutta 10 ei ole kukaan koskaan saanut.

TKK vaati vuodelta yhteensä 40 opintopistettä. Itse suoritin 52 opintopistettä. Vaikka moni sanoi, että opetus oli vaativampaa ja työtä piti tehdä enemmän kuin Suomessa, ei se minusta niin kauheasti eronnut. Tietysti raportteja tehtiin paljon ja niihin kului aikaa, mutta koskaan ei opiskelu tuntunut liian työläältä.

Suurin osa kursseista, joita opiskelin, olivat liikennetekniikan kursseja omassa tiedekunnassani. Otin myös kursseja muista tiedekunnista kuten lentoliikennetekniikka, jota ei TKK:lla opeteta.

Kurssit, jotka kävin vuoden aikana:

Syksy 2009:

CT4801 Transportation and Spatial Modelling (6 ECTS)

Kurssi koostui luennoista ja parityöstä, johon liittyi mallinnusta. Kurssilla syvennyttiin matemaattisten mallien käyttöön liikenne- ja aluesuunnittelussa. Kurssin lopussa oli tentti, joka oli ns. open book eli sinne sai tuoda omat materiaalit.

AE4414 Airline Operations and Management (5 ECTS)
Kyseinen kurssi oli eri tiedekunnasta (Aerospace Engineering) ja itse pidin kurssia hyvin mielenkiintoisena. Kurssilla tutustuttiin erityyppisiin lentoyhtiöihin, ja niiden strategioihin ja toimintoihin. Kurssilla tehtiin ryhmätyö tietystä lentoyhtiöstä, jossa aluksi syvennyttiin sen toimintamalliin ja sen jälkeen piti itse keksiä tieteellinen kysymys ja tehdä siitä tutkielma. Kurssi päättyi ryhmien esityksiin tieteellisestä tutkimuksesta, jossa eri lentoalojen ihmiset valitsivat voittajan. Kurssilla ei ollut tenttiä.

CT4811-09 Design and Control of Public Transport Systems (6 ETCS)

Kurssi koostui luennoista, esseestä, vaikeista laskuharjoituksista ja tentistä. Kurssi oli hyvin työläs, koska se pidettiin vain yhdessä periodissa ja laskuharjoituksiin, joita oli vain neljä, meni monta päivää. Kurssilla opetettiin mm. miten aikatauluja laaditaan ja yhteyksiä luodaan eri kaupunkien välille.

CT4820 Sociology and Psychology in Transport (4 ECTS)

Kurssi pidettiin yhden periodin ajan ja siinä oli vain luentoja ja lopputentti, josta selvisi lukemalla kurssin prujun. Itse luennot olivat jokseenkin sekavia johtuen kurssin hieman oudosta opettajasta. Odotin, että kurssilla olisi enemmän syvennetty ihmisen käytökseen liikenteessä, mutta siinä puhuttiin paljon vain ihmisen käytöksestä ylipäänsä elämässä.

CT5871 Capita Selecta Railway and Road Structures (4 ECTS)

Kurssilla käsiteltiin viimeisempiä kehityksiä liittyen tie- ja rautatieliikenteeseen. Syksyllä 2009 aiheena oli tien aiheuttama melu. Kurssi koostui luennoista ja lopuksi oli suullinen tentti. 

Kevät 2010

CT4831-09 Empirical Analysis for Transport & Planning (6 ECTS)

Kurssi keskittyi tiedon keräämisen ja sen matemaattiseen mallintamiseen. Kurssi koostui luennoista ja ryhmätöistä, joissa itse kerättiin dataa ja mallinnettiin siitä. Lopuksi koko prosessista kirjoitettiin raportti. Kurssi päättyi tenttiin, joka oli ”open book”. Mielestäni kurssi oli erittäin työläs ja ohjausta ei saanut tarpeeksi. Lisäksi tentissä kysyttiin kysymyksiä, joita ei ollut käsitelty luennoilla. Kurssi järjestettiin yhden periodin ajan.

AE4415 Airport Design and Operation (5 ECTS)

Tämä kurssi oli jatkoa kurssille AE4414. Tosin nyt kyseessä oli lentokentät. Kurssilla tutustuttiin lentokenttien toimintoihin ja strategioihin. Myös tässäkin kurssissa tehtiin ryhmätyö itse valitsemasta lentokentästä. Ensin kirjoitettiin raportti sen toimintamallista ja opponointiin toisen ryhmän raportti, jonka jälkeen tehtiin tutkimusta tieteellisestä kysymyksestä. Kurssi päättyy esitelmiin, joissa taas kerran raati valitsi voittajan, joka tällä kertaa oli oma ryhmäni. Teimme tutkimuksen koskien Eindhovenin lentokenttää, jolloin pystyimme menemään paikan päälle haastattelemaan henkilökuntaa ja saamaan vinkkejä tieteellisen kysymyksen keksimiseen.

SPM9426 Transport Innovations (4 ECTS)

Kurssilla kerrottiin kehitteillä olevista ja olemassa olevista innovatiivisista kehityksistä koskien liikennetekniikkaa. Kurssi koostui luennoista ja suorittamiseen tarvittiin essee jostakin innovatiivisesta aiheesta.

WB3410-03 Large Scale Transport systems (3 ECTS)

Kurssilla käsiteltiin suurimmaksi osaksi konttien kuljetusmuotoja. Luentoja oli kerran viikossa ja kurssi suoritettiin tentillä.

MT725 Inland Shipping (2 ECTS)

Kurssilla oli vain yksi luento, jonka jälkeen tehtiin parityö. Parityössä mallinnettiin sisävesialusten kuljetuskapasiteettia ja verrattiin sitä kuorma-autoliikenteeseen taloudellisessa mielessä.

CT5720 Environmental Impact Assessment (4 ECTS)

Kurssilla keskityttiin ympäristöpolitiikkaan, - suunnitteluun ja – tekniikkaan sekä ympäristövaikutusten arviointiin. Kurssilla oli luentoja pari kertaa viikossa ensimmäisen kolmen viikon ajan, jonka jälkeen tehtiin ryhmätyö opettajan antamasta aiheesta, joka liittyi ympäristövaikutusten arviointiin. Lisäksi piti kirjoittaa kaksi esseetä itse valitsemastaan aiheista sekä suorittaa lopputentti, joka oli ”open book”. Kurssi järjestettiin viimeisessä periodissa.

WM1115TU Elementary Course Dutch for Foreigners (3 ECTS)

Kurssi kesti kahdeksan viikkoa, jonka aikana oli kaksi luentokertaa viikossa. Kurssilla opittiin käyttämään hollannin kielen lauseita, mutta kielioppia ei opetettu juuri lainkaan. Kurssiarvosana muodostui puheesta, luetun ymmärtämisistä, kielitesteistä koskien kirjan kappaleita sekä läsnäolosta. Suosittelen kurssia kaikille, jotka ovat vähänkin kiinnostuneita hollannin kielestä. Kurssi voi tuntua hieman työläältä, mutta kunhan opettelee kappaleet hyvin, niin ei ole mitään ongelmaa saada hyvää arvosanaa, ja tietysti oppia puhumaan hollantia.

Vapaa-aika

Vaikka koulu vei jonkin verran enemmän aikaa kuin TKK:lla, jäi kuitenkin paljon vapaa-aikaa, jonka kuluttaminen ei ollut ongelma. Suurimman osan vapaa-ajasta vietin ensimmäisenä päivänä tapaamien vaihto-opiskelijoiden ja hollantilaisten kanssa.

Suosittelen (jos mahdollista) liittymistä oman pääaineen ammattiainekerhoon, koska sitä kautta tutustuu hyvin paikallisiin, ja kerhot järjestävät myös hauskoja tapahtumia. Oma kerhoni järjesti joka kuukausi ilmaisen drinkki-illan tiedekunnan baarissa, illallisia, keilausta, excursioita sekä matkan Hampuriin pariksi päiväksi. Kerhossa oleminen myös helpotti kursseilla tehtäviä ryhmätöitä, koska tunsi jo suurimman osan opiskelijoista. Minulla kävi myös hyvä tuuri, koska tunsin jo entuudestaan monia TuDelftissä opiskelevia hollantilaisia, jotka tutustuttivat minut paikalliseen opiskelijaelämään.

Matkustaminen Alankomaissa on helppoa, ja kannattaakin aivan aluksi hankkia 50 euroa maksava alennuskortti juniin. Kortilla sinä ja kolme kaveriasi saatte 40% alennuksen klo: 9.00 jälkeen lähtevistä junista. Etäisyydet ovat lyhyet, joten monessa paikassa kerkeää käydä. Itse kävin monissa Alankomaiden kaupungeissa, etenkin Den Haagissa ja Rotterdamissa, jonne Delftistä junalla vain 10 minuutin junamatka. Myös Luxembourgissa tuli käytyä, tosin autolla, sekä Belgian puolella.

Liikuntamahdollisuudet Delftissä ovat uskomattomat verrattuna TKK:hon. Kampuksella on urheilukeskus, josta löytyy kaikki mahdolliset urheilukerhot, joihin voi liittyä. Osallistumiseen tarvitaan liikuntakortti, joka maksaa vain 80 euroa vuodessa. Jos haluaa vielä käydä salilla, tarvitsee maksaa hieman extraa. Liikuntakorttia haettaessa tarvitsee todistuksen, että opiskelee TuDelftissä. Lisää tietoa liikuntamahdollisuuksista löytyy liikuntakeskuksen www-sivuilta www.snc.tudelft.nl.

Delftissä on myös paljon pubeja ja baareja, joissa voi maistella belgialaisia oluita ja jutustella paikallisten kanssa. Ja muutenkin kaupungissa keskustassa on mukava kävellä ympäriinsä ja juoda kahvit kanaalin varrella. Yöelämä ei ole kummoinen eli jos haluaa lähteä kunnolla ulos, suosittelen Rotterdamiin tai Den Haagiin menoa. Mainittakoon vielä, että joka keskiviikko De Ruif-nimisessä baarissa järjestettiin baari-ilta vaihto-opiskelijoille, mutta kyllä niitä opiskelijoita muualtakin löytää.

Muuta

Ennen vaihtoon lähtöä oli joitakin ennakko-odotuksia, ja kun vuosi oli ohi, olivat ne ylitetty. Koko vuosi oli aivan mahtava ja suosittelen jokaista lähtemään vaihtoon ja hankkimaan uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. Itse pidin Delftistä ja Alankomaista hyvin paljon vaikka kulttuuri ei eronnut paljoa. Koti-ikävä ei iskenyt kertaakaan ja vaihtovuoden lopussa päätin tehdä diplomi-työni TuDelftissä.

Janica Solehmainen