Johanna Holm - 2002: Technische Universität Braunschweig, Saksa

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Johanna Holm
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
Technische Universität Braunschweig, Saksa
Aika
01.10.2001 - 30.04.2002
Vaihto-ohjelma
Erasmus


Opiskelen neljättä vuotta Oulun yliopistossa prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla ympäristönsuojelutekniikkaa. Olin Sokrates-Erasmus vaihto-oppilaana Pohjois-Saksassa Braunschweigin teknillisessä yliopistossa kuusi kuukautta. Rahoitukseksi sain vaihto-ohjelmani kautta stipendin, osastoni matka-avustuksen sekä maa- ja vesitekniikan tuki ry:n apurahan. Asunnoksi saimme poikaystäväni kanssa pienen opiskelija-asunnon yliopiston läheisyydestä, johon piti huonekaluja lukuun ottamatta ostaa kaikki tarvittava. Menomatkan teimme lentokoneella, mutta paluumatkalla oli tavaramäärän vuoksi matkustettava laivalla.

Braunschweigin yliopistossa oli noin 15 000 opiskelijaa ja koko kaupungissa noin 250 000 asukasta. Saksassa asuu noin 83 miljoonaa ihmistä, joista kymmenisen prosenttia on ulkomaalaisia. Yliopisto tarjosi hyvät harrastusmahdollisuudet liikunnan ja musiikin parissa. Hintataso oli alhaisempi kuin Suomessa, mutta matkustaminen julkisilla kulkuneuvoilla sen sijaan paljon kalliimpaa. Suurimmalla osalla oli koko opiskelun ajan osa-aikainen työ opiskelujen rahoittamiseksi, sillä Saksassa ei saada opintotukea. Vanhemmat olivat velvollisia kustantamaan lastensa ensimmäisen ammatin.
Vaihto-oppilasvuonna keskityin opiskelemaan vesitaloutta, jätetekniikkaa ja saksan kieltä. Suoritin kurssit: jätevesilaitoksen tekninen varustus, juomaveden puhdistusprosessi, kaatopaikkakaasujen käsittely, 3-päiväinen ekskursio, jätetekniikan perusteet, jätteiden hyödyntäminen ja käsittely, saksan keskitason kielioppi- ja peruskurssi.
Mielenkiintoisinta kursseissa oli lähiseudulle tehdyt tutustumismatkat aiheeseen liittyvissä laitoksissa ja yrityksissä. Vesitekniikan osaston 3-päiväsellä ekskursiolla vierailimme Bottropin jätevedenpuhdistamolla, Roetgenin pintavesilaitoksella, Dreilägerbacht-tekoaltaalla, sokeritehtaalla, Aachen-Soersin jätevedenpuhdistamolla, entiseen maakaasuvoimalaan rakennetulla vesimuseolla sekä Bayerin Leverkusenin tehtaalla. Jätetekniikan osaston ekskursiolla kävimme tutustumassa paikalliseen jätteidenkäsittelylaitokseen, Göttingenin kaatopaikkaan sekä Helmstedtin ruskohiilitehtaaseen, jossa poltettiin myös jätettä.

Suuri asukasmäärä heijastuu ympäristötekniikan panostukseen Saksassa. Tiheään asutussa maassa on pakko kiinnittää huomiota ympäristönsuojeluun. Esimerkiksi suuret jätemäärät ja kasvavat kaatopaikat pakottavat jätteiden välttämiseen ja hyödyntämisen kehittämiseen. Jätevesien puhdistukseen joudutaan investoimaan enemmän ja prosessit joudutaan suunnittelemaan isossa mittakaavassa. Toisaalta markkinoilla liikkuu enemmän rahaa ja rahoittajia löytyy enemmän kuin Suomessa.  Teollisuusmaana Saksassa on paljon alan yrittäjiä ja näin ollen myös työpaikkoja ja mahdollisuuksia ympäristötekniikan osaajille. 

Oman tulevaisuuteni ja osaamiseni kannalta on opiskelualani kansainvälisen näkökulman tunteminen tärkeää. Työelämässä varsinkin ympäristötekniikan alalla on kansainvälisyys ja yhteistyö muiden maiden kanssa välttämätöntä. Yliopiston yksi tavoite onkin saada opiskelijat lähtemään ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan. Kokonaisuudessaan vaihto-opiskelu oli minulle hyvin opettavaista ja antoisaa henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta.