Juuso Tölli - 2009: Oregon Institute of Technology, USA

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Juuso Tölli
Koulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Matkakohde
Oregon Institute of Technology, USA
Aika
05.01.2009 - 12.06.2009
Vaihto-ohjelma


Opiskelu USA:ssa, Oregonissa, Klamath Fallsissa. Oregon Institute of Technologyssä 5.1.-12.6.2009.

 

 

 

 

Matkaraportti
Oregon Institute of Technology, Klamath Falls
05.01. – 12.06.2009
Juuso Tölli

 1. Tiivistelmä

Matkani ja apurahan kohde oli opiskelijavaihto Oregon Institute of Technologyyn, Klamath Fallsiin, Yhdysvaltoihin. Matkani kohdistui ajalle 31.12.2008 – 12.6.2009. Opiskelen Automaatiotekniikka Metropolia Ammattikorkeakoulussa Vantaalla ja kaikki kurssit, jotka suoritin opiskelijavaihdon aikana hyväksiluetaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opiskeluni eivät siis viivästy opiskelijavaihtoni takia.
Matkani oli mielestäni erittäin onnistunut. Opiskelin kaksi jaksoa ja molemmissa jaksoissa sain suoritettua 12 kredittiä, jotka ovat ymmärtääkseni hieman enemmän kotimaisina opintopisteinä. Suoritin siis 24 kredittiä ja sain vielä hyvät arvosanatkin. Opintopisteinä arvioisin näiden olevan n. 30 op. Tästä päättää syksyllä koulutusohjelmajohtajani Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tärkein tavoitteeni opiskelijavaihdon aikana oli opiskelujen ohella saavuttaa parempi englannin kielen taito, joka onnistui mielestäni jopa paremmin kuin koulumenestykseni.

 

 

 

 

 

 

 

2. Opiskelija Juuso Tölli
 
Olen 22-vuotias Juuso Tölli Nummelasta Vihdistä. Olen suuresta perheestä, perheessämme on yhteensä 13 lasta ja minä olen toiseksi vanhin. Minulla on siis paljon nuorempia sisaruksia ja se saattakin olla syynä, että pidän lapsista niin paljon.
Opiskelen Automaatiotekniikkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Alkava lukuvuosi on minun neljäs, joten suunnitelmieni mukaan valmistun keväällä 2010 Automaatioinsinööriksi (AMK). Syksyllä 2008 muutin kotoa Helsinkiin lähemmäksi koulua.
Harrastuksiini kuuluu monipuolinen liikunta kavereiden kesken. Tykkään mm. Sählystä, jääkiekosta, jalkapallosta, tenniksestä, juoksusta, uinnista, lentopallosta, pingiksestä, sulkapallosta, koripallosta, ym. Luen paljon myös kirjoja sekä nautin yhdessäolosta ystävieni sekä perheeni kanssa.
3. Opiskelut

Opiskeluni sujui mielestäni erinomaisesti. Pääsin läpi kaikki kurssit, jotka aloitinkin ja sain hyvät arvosanat. Suoritin moelmmissa jaksoissa 12 kredittiä, eli yhteensä 24 kredittiä, jotka luulisin olevan opintopisteissä n. 30. Tämä ratkeaa syksyllä, kun menen takaisin kouluun ja koulutusohjelmajohtajani tekee ratkaisun, kuinka monta opintopistettä hyväksiluetaan. Joka tapauksessa valmistumiseni ei viivästy opiskelijavaihtoni takia. Suorittamieni kurssien lisäksi opin erittäin paljon englannin kieltä, joka on mielestäni tärkein saavuttamani asia opiskelijavaihtoni aikana. Englannin kielitaito on välttämätön automaatiotekniikassa. Tulen tarvitsemaan englantia alan töissä, joka olikin suurin syy, että päätin lähteä opiskelijavaihtoon. Alla on suorittamani kurssit, kredittien, eli opintopisteiden määrä ja arvosanat. A tarkoittaa poikkeuksellisen hyvä, B on erinomainen, C on keskitaso, D on huonompi, F on hylätty.
Winter term:
Achieving Academic Success  2 A
Intercultural Communication  3 A
Electric Power Systems   3 B
Intro to Manufacturing Process  3 B
Recreation Basketball   1 A

Spring term:
Industrial Controls   3 A
Fundamentals of Speech  3 A
Stress Management   4 B
Swim Conditioning   1 A
Beginning Archery   1 A

Achieving Academic Success Kurssin tarkoituksena oli helpottaa opiskelijan onnistumista opiskeluissa sekä parantaa elämän taitoja. Uudenlainen ajattelu sekä tavat määrittivät kuinka paljon kurssilta sai otettua. Kurssilla opin erittäin hyviä vinkkejä opiskeluun. Opiskelu on opiskelijan työ.

Intercultural Communication Käsitteli perusteorian ja –käsitteet kansainvälisestä kommunikoinnista. Rakensi ymmärrystä ja taitoa analysoida kansainvälisiä vuorovaikutuksia sekä suunnitella ja harjoitella kommunikointi strategioita. Tarkoituksena oli kehittää tietoa ja taitoa elämässä ja työelämässä erilaisista kulttuureista vastaan tuleviin ihmisiin. Kurssilla oli erittäin paljon keskustelua ja kaikki kertoivat kokemuksiaan erilaisista tilanteista. Kurssilla oli erittäin mielenkiintoista olla ulkomaalaisena.

Electric Power Systems  Kurssilla käsiteltiin teoria sekö sovelluksia teollisuuden sähköjärjestelmistä. Aiheet käsittelivät muuntajia, moottoreita, generaattoreita, moottoriohjauksia sekä suojalaitteita.

Introduction to Manufacturing Process  Tutkimus yleisistä valmistusmenetelmistä sisältäen valmistustekniikan historian. Valmistamisen taloudellisuuden pohtiminen oli tärkeä. Tuotesuunnittelun vaikutus prosessin valinnassa. Valmistamisen systematiikka, pinnan viimeistely, laatu sekä tuotteen toiminnalliset määrittely.

Recreation Basketball  Harraste koripallo. Kuntoliikunta.

Industrial Controls Prosessinohjauksen perusteet. Relelogiikoiden, input ja output laitteiden sekä ohjelmoitavien logiikoiden teoria ja sovellukset. Ohjauskuvien, komponenttivalinnan ja kulujen arvioinnin suunnittelu. Ohjelmoitavan logiikan erillisten tapahtumien ohjelmointi sekä analogiasovellukset.

Fundamentals of Speech Julkisen puhumisen projektit painottaen sisältöä, organisointia, sekä puhujan sopeutumista erilaisissa tilanteissa. Puhujan ja kuulijan välinen dynamiikka sekä tilanteenmukainen kielenkäyttö. Harjoituksia kuuntelussa, puheen arvioinnissa, logiikassa, puheen apukeinoista sekä etiikasta.

Stress Management Keskustelua stressin käsittestä sekä sen fyysisestä että psykologisesta vaikutuksesta. Kuvaus stressin fyysisistä ja psykologisista reaktioista, stressistä johtuvista sairauksista sekä stressin hallinnan johtamisesta.

Swim Conditioning Kuntouinti. Opeteltiin oikeanlaista uintitekniikkaa.

Beginning Archery Jousiammunnan perusteet sisältäen ammuntaa, jousen säätöä sekä huoltoa. Sisä- ja ulkoammunnan perusteet sekä metsästyssimulaattori.

4. Opiskelijavaihdosta saamani hyödyt

Näkisin, että opiskelijavaihto oli erittäin hyvä ratkaisu opiskeluilleni. Mielestäni se näyttää erittäin hyvältä todistuksessa, että on ollut opiskelemassa ulkomailla. Mutta vielä tärkempää on se, että opin erittäin paljon englannin kieltä, joka olikin lähtökohtaisesti tärkein tavoitteeni, koska se on erittäin tärkeä nykyajan työelämässä ja erityisesti vielä alallani automaatiotekniikassa. Sain myös erittäin paljon elämänkokemusta, joka kasvatti minua ihmisenä. Sain myös paljon uusia ystäviä ja opin paljon hieman erilaisesta kulttuurista. Kävin myös tutustumiskäynnillä muutamassa tehtaassa, mm. Paperitehtaassa, tehtaissa joissa valmistettiin muovilaatikoita sekä vaneritehtaassa. Mielestäni oli erittäin mielenkiintoista nähdä Amerikkalaista teollisuutta.

17.08.2009

Juuso Tölli