Olli Kiviniemi - 2008: National University of Singapore, Singapore

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Olli Kiviniemi
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
National University of Singapore, Singapore
Aika
02.01.2008 - 27.05.2008
Vaihto-ohjelma


Opiskelen  Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa Prosessi- ja ympäristö-tekniikan osastolla ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. Aloitin opintoni vuonna 2005 ja näillä näkymin on tarkoitus valmistua vesi- ja geoympäristötekniikan opintosuunnalta viimeistään vuoden 2010 aikana. Opiskelin Singaporessa vaihto-opiskelijana keväällä 2008 aikavälillä 2.1.- 27.5.2008.

Singapore on kaupunkivaltiona hyvin mielenkiintoinen sekoitus erilaisia Aasialaisia kulttuureita maustettuna länsimaalaisella järjestelmällisyydellä ja siisteydellä. Suuresta asukastiheydestä sekä kulttuurien- ja uskontojen kirjosta huolimatta kokonaisuus on pysynyt maan päättäjillä hyvin kasassa. Singapore on tunnelmaltaan paljon asukastiheyden antamaan vaikutelmaa avarampi kaupunki ja suomalaisena ei voi kun ihastella sitä eri rotujen sopusointua mikä etenkin nuorten kansalaisten keskuudessa vallitsee. Juurikin edellä mainituista syistä ainakin itselläni oli todella helppoa sopeutua paikalliseen elämään eikä koti-ikävä päässyt missään vaiheessa yllättämään. Päinvastoin, tuntui uskomattoman oudolta jättää tuo uusi tutuksi
tullut elämä ja palata Suomeen.

Monilla vähän Singaporesta tietävillä herää ensimmäisenä mieleen ajatuksia lukuisista kielloista, kovista rangaistuksista ja tiukasti ihmisten elämää ohjailevasta yksipuoluejärjestelmästä. On totta että lähes kaikki kiellettävissä oleva – alikulkutunnelin ali pyöräilystä lähtien – on kiellettyä, ja rikkeistä voi saada uskomattoman suuria sakkoja ja jopa pitkiä vankeusrangaistuksia, mutta toisaalta rikollisuutta ei käytännössä ole ja kaikkialla on jopa suomalaisen silmiin todella siistiä. Yksipuoluejärjestelmän järkevyydestä voi olla montaa mieltä, mutta kaduntallaajan näkökulmasta asiat tuntuivat vain toimivan niin kuin niiden pitääkin. Yhtenä esimerkkinä julkinen liikenne on tiukasti hallituksen kontrolloima, mutta toisaalta myös sen avokätisesti tukema, joten se toimii erittäin hyvin.

Hintatasoltaan Singapore on joiltain osin lähes Suomen tasolla. Rahaa saa siis kulumaan helposti yli opiskelijan budjetin, mutta toisaalta opiskelijan elämän perusedellytykset – katto pään päälle ja päivittäinen lämmin ruoka irtoaa harvinaisen halvalla. Etenkin valmis ruoka oli muuhun hintatasoon verrattuna oudon halpaa. Laihtumaan ei siis Singaporessa varsinaisesti päässyt vaikka kuuma ilmasto yrittikin alkuun ruokahalua tappaa.

Vaihtoyliopistoni oli Singaporen suurin ja arvostetuin yliopisto National University of Singapore (NUS). Monitieteellisestä yliopistosta löytyy käytännössä kaikki tärkeimmät tieteenalat. Opiskelijoita yliopistossa oli perustutkinto- ja jatko-opiskelijat yhteenlaskettuna kunnioitettavat 35000. Iso osa opiskelijoista ja opetushenkilö-kunnasta on muista maista tulleita, joten tunnelma kampuksella oli varsin kansainvälinen. Opetuskielenä kaikilla kursseilla käytettiin englantia.

Opiskelu NUSissa ei ollut aivan yhtä vapaata kuin mihin suomalaisissa yliopistoissa on päässyt tottumaan. Ensinnäkin kursseilla oli rajallinen määrä paikkoja, jotka kirjaimellisesti huutokaupattiin tutkinto-opiskelijoille yliopiston nettisivujen kautta lukukauden alussa. Tämän vuoksi kursseja ei saanut käytännössä keskeyttää alun parin viikon jälkeen. Onneksi vaihto-opiskelijan ei tarvinnut välittää kyseisestä huutokauppakäytännöstä ja pääsinkin haluamilleni kursseille helposti, tosin luennoivat professorit halusivat jututtaa ennen osallistumisen hyväksymistä. Toinen kummastelun aihe oli yliopiston tenttikäytäntö. Arvosanat jaettiin Gaussin käyrän mukaan eli vain osa osallistujista sai parhaan arvosanan ja osa oli pakko reputtaa. Tenttejä ei myöskään päässyt uusimaan kuin kerran, jonka jälkeen koko kurssi piti suorittaa uudelleen. Nämä outoudet yhdistettynä valtavaan paineeseen suoriutua hyvin tuntuivat aiheuttavan paikallisille opiskelijoille melkoisesti harmaita hiuksia. Ei ollut mitenkään tavatonta, että asuntolan lukuisat lukusalit olivat viimeistä paikkaa myöten täysiä sunnuntaina aamuyöstä, kun vaihto-opiskelijakööri palasi kotiin yökerhoreissultaan.

Suoritin kevään aikana kaksi rakennustekniikan osaston järjestämää kurssia, ”Water Resources Management” ja ”Engineering Economics”, yhden ympäristötekniikan jaoksen järjestämän kurssin ”Water Treatment Processes” sekä yhden kielikurssin ”Chinese 1”. Ensin mainittu tekniikan kursseista oli tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja kaksi jälkimmäistä jatkotutkinto-opiskelijoille. Luennoitsijoiden taso vaihteli keskinkertaisesta erittäin innostavaan. Hieman yllättäen koin saavani parasta opetusta perustutkinto-opiskelijoille suunnatulla kurssilla, kun taas jatko-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla luennoitsijat lähinnä keskittyivät referoimaan paksuja kurssikirjoja. Toisaalta jatkokurssit sisälsivät melko laajat ja opettavaiset ryhmissä tehtävät kurssityöt. Esimerkiksi ”Engineering Economics”-kurssilla teimme kolmihenkisen ryhmän kanssa selvityksen julkisen liikenteen järjestämisestä uudelle 100000 talouden asuinalueelle. Ryhmän kaikki jäsenet olivat kotoisin eri maanosista ja opiskelutaustaltaan eri pääaineista, joten lähtökohtaiset näkemykset aiheeseen olivat luonnollisesti täysin erilaiset. Tämän vuoksi ryhmässä opiskelu oli erityisen antoisaa.

Singapore oli vaihtopaikaksi erittäin hyvä valinta etenkin kielten oppimisen kannalta. Englantia oppi käyttämään lukuisten aksenttien ristitulessa ihan eri tavalla kuin sitä oli ennen lähtöä kuvitellut osaavansa. Myös muita kieliä pääsi helposti harjoittelemaan, koska vaihdon aikana pääsi helposti tutustumaan käytännössä kaikkien opittavissa olevien kielten puhujien kanssa. Vaikka kurssit eivät sisältönsä kannalta olleet ihan täyden kympin valintoja, oppi niiden aikana kuitenkin niin paljon erilaisia toimintatapoja ja eri kulttuurien välistä kanssakäymistä, että jo niiden takia voi tuntea ansainneensa saadut opintopisteet. Näitä taitoja ei tule kotiyliopistossa opittua kursseja käymällä ja ne voivat olla monelle arvaamattoman arvokkaita tulevissa työelämän haasteissa. Pisteeksi iin päälle vaihdon aikana sai paljon uusia hienoja ystäviä ympäri maailmaa.
Oulussa 31.7.2008