Silja Pietikäinen - 2007: National University of Singapore, Singapore

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Silja Pietikäinen
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
National University of Singapore, Singapore
Aika
02.01.2007 - 30.06.2007
Vaihto-ohjelma


Opiskelen Oulun yliopistossa ympäristönsuojelutekniikkaa ja lähdin Singaporeen vaihtoon aivan opintojeni loppuvaiheessa. Singapore osoittautui erinomaiseksi vaihtokohteeksi, sillä maa on siisti, turvallinen ja aika länsimainen sivistysvaltio. Virallisena kielenä on englanti, vaikka maan väestöstä noin 70 % on kiinalaisia. Singaporelaisten englannin murre, singlish on englantia lausuttuna kiinalaisittain ja höystettynä malesian-kielen sanoilla.

NUS on erittäin korkeatasoinen ja hyvä yliopisto, joka singaporelaiseen tapaan on toimiva ja opetus hyvin organisoitua. Valitettavasti tutkimuksen korkeatasoisuus ei juuri näkynyt käymissäni ympäristötekniikan kursseissa, koska ympäristöasioiden osaamisen ja kiinnostuksen taso on huomattavasti Suomea alempana. Kävin kolme ympäristötekniikan post-graduate-kurssia, jotka on tarkoitettu kandidaatin tutkinnon suorittaneille sekä yhden rakennustekniikan (civil engineering) undergraduate-kurssin. Post-graduate-kurssien luennot pidettiin iltaisin, koska moni opiskelija työskenteli opintojen ohessa tehden esimerkiksi väitöskirjaa. Kursseihin kuului luentojen lisäksi vaihtelevasti kotitehtäviä, välikoe (quiz), laskuharjoituksia sekä lopputentti. Jätehuolto-kurssilla pääsimme vierailemaan yhdellä Singaporen neljästä jätteenpolttolaitoksesta sekä jätevedenpuhdistamolla.

Koska valmistun vaihto-opiskelujakson jälkeen, oli moni opiskeltava asia minulle entuudestaan tuttu. Jätteiden ja lietteiden käsittely –kurssin (Sludge and solid waste management) jäteosiosta opin lähinnä aasialaisten asenteita sekä jätteiden käsittelyä Singaporessa. Liete-osion vieraileva tanskalainen luennoitsija toi kurssille hyvin eurooppalaisen näkökulman, koska Singaporessa käytetään usein joko WHO:n tai US-EPA:n monin paikoin huomattavasti eurooppalaisia löyhempiä raja-arvoja. Pitkälti kemiaan pohjautunut vesien käsittely –kurssi (Water treatment process) oli kursseistani haastavin ja minulle uusia asioita oli paljon. Civil engineering –puolen kurssi käsitteli hydrologiaa ja hydrauliikkaa, joten se oli varsin hyödyllinen ja toteutettu hyvin. Näiden lisäksi kävin ympäristötekniikan peruskurssin (Environmental Technology), joka oli tarkoitettu ympäristötekniikan sivuaineopiskelijoille. Vaikka asiat olivat helppoja ja entuudestaan tuttuja, kurssilla käsiteltiin vesien ja jätevesien käsittelyprosessit varsin yksityiskohtaisesti.

Luennoitsijat olivat hyviä ja ystävällisiä, mutta opiskelusysteemi ei ollut hirvittävän joustava. Annettuja ohjeita piti seurata varsin tarkkaan, jolloin esimerkiksi koetilanteet olivat huomattavasti Suomea jäykempiä. Loppukokeissa vastausaikaa verrattuna kysymysmäärään oli todella vähän, joten ajattelemiseen tai päättelyyn ei ollut oikeastaan yhtään aikaa. Asiat olisi pitänyt osata ulkoa. Singaporelaiset opiskelijat pänttäsivätkin kokeita varten todella paljon, mutta tietojen soveltamista he eivät yliopisto-opinnoissa kauheasti opi. Ohjeiden tarkka seuraaminen sopii ahkerille singaporelaisille erinomaisesti ja lienee yksi syy maan menestykseen.

NUS:ssa oli paljon opiskelijoita ympäri Aasiaa. Lukukausimaksut ovat korkeita, mutta yliopistossa saa suorittaa tutkinnon ilmaiseksi, kunhan työskentelee valmistuttuaan Singaporessa ainakin kaksi vuotta.  Muut Kaakkois-Aasian valtiot tulivat tutuksi myös matkailun kautta; Malesia, Indonesia, Thaimaa ja Kambodzha. Puolen vuoden asuminen ja opiskelu Singaporessa oli niin erinomainen kokemus, että en pidä mahdottomana ajatuksena muutaman vuoden työrupeamaa kaupunkivaltiossa. Suosittelen!

Oulussa 20.7.2007
Silja Pietikäinen