Venla Nopanen - 2011: Monash University, Australia

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Venla Nopanen
Koulu
Matkakohde
Monash University, Australia
Aika
30.06.2011 - 01.03.2010
Vaihto-ohjelma


Sain apurahaa Maa- ja vesitekniikan tuki Ry:ltä ulkomaanopintojeni rahoittamiseen. Suoritin Master of Corporate Environmental Sustainability Management tutkinnon Monash Yliopistossa Australian Melbournessa. Tutkinnon kesto oli 1,5 vuotta vuodesta 2010 vuoteen 2011. Valmistuin lokakuussa 2011. Halusin opiskella ympäristöalaa, mutta myös hyödyntää aikaisempaa tradenomin tutkintoani, siksi tutkinto joka yhdistää liikeajattelun ja kestävän kehityksen. Valitsin tämän opinto-ohjelman sen ainutlaatuisuuden ja Monash Yliopiston hyvän maineen vuoksi. Sijainti Melbournessa vaikutti
myös valintaani, sillä olin aiemmin vieraillut paikassa vuonna 2007 ja alitajuisesti taisin tästä lähtien suunnitella paluutani Melbourneen.

Ulkomaille opiskelemaan lähteminen oli prosessi jonka suunnittelu alkoi jo yli vuotta aiemmin. Rahoituksen suunnittelu, IELTS-kielitestiin valmistautuminen ja suorittaminen, yliopiston ja kurssiohjelman valinta, valtion opintotuen- ja lainan hakeminen, opintotodistusten kääntäminen englanniksi, viisumin hakeminen ja lukemattomat muut vaiheet olivat osa pitkää prosessia. Käytin saamani apurahan viimeisen lukukauden opintomaksuihin.

Saavuin Australiaan tammikuussa 2010. Opiskelut alkoivat helmikuun lopulla, ja sitä ennen järjestin itselleni asunnon ja tutustuin uuteen asuinkaupunkiin. Opiskelu alkoi orientaatioviikolla, jonka aikana totuttauduimme opiskeluun yliopistossa, saimme opastettuja kierroksia kampuksella ja tutustuimme kanssaopiskelijoihin. Monash Yliopisto on erittäin kansainvälinen, ja tutustuinkin opiskelijoihin joka maanosasta opiskelujeni aikana. Kurssimme koostumuksesta jopa puolet oli kansainvälisiä opiskelijoita, ja australialaisillakin opiskelijoilla oli usein kansainvälinen perhetausta.
Lukuisten ryhmätöiden, lukupiirien ja retkien aikana opimme tuntemaan toisemme hyvin, ja ystävyys ulottui myös vapaa-ajalle ja nyt kouluajan jälkeiselle ajalle. Kansainvälisistä opiskelijoista pidetään hyvää huolta, tarjolla on neuvontaa sekä opiskeluun että asumiseen liittyvissä asioissa,
tutorpalveluita ja ohjausta työnhakuun. Sain kaikki kouluaikaiset työpaikkani yliopiston uraportaalin kautta, ja käytin myös uraneuvonta-palveluja, jossa muun muassa käytiin yhdessä neuvojan kanssa läpi oma ansioluettelo.

Ulkomaiselle opiskelijalle vieraalla kielellä opiskelu tuo omat haasteensa. Vaikka englannintaitoni opiskelujen alussakin oli hyvä, tuotti minulle vaikeuksia ymmärtää aksentteja ja uutta teknistä sanastoa. Ensimmäisen lukukauden aikana tähän kuitenkin tottui, ja myöhemmin vieraalla kielellä
opiskelua ei enää edes huomannut.

Monash Yliopistossa lukukauden pituus on noin neljä kuukautta, ja yksi lukukausi koostuu 24 opintopisteestä. Yhden kurssin laajuus on normaalisti 6 opintopistettä, joten yksi lukukausi koostuu neljästä kurssista. Kurssiohjelman rakenne on joustava; neljän pakollisen kurssin lisäksi on vapaasti valittavissa 8 kurssia, jotka voivat sisältää myös tutkimustyötä tai työharjoittelujakson. Olen liittänyt oheen lopputodistukseni joka sisältää suorittamani kurssit. Corporate Environmental Sustainability Management- kurssiohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden tietotaitoa yritysten kestävän kehityksen – asioissa ja kasvattaa ammatilaisia ajamaan yritysten muutosta kestävän kehityksen suuntaan. Sustainability Management- ja Sustainability Measurement- kurssit opettivat kriittisesti arvioimaan yritysten ympäristövastuu-raportteja, ja eri tapoja miten kestävää kehitystä voidaan
mitata. Environmental Analysis tarjosi käytönnön työkaluja ympäristöriskien arviointiin ja raporttien laatimiseen. Sustainability Regulation-kurssi oli vaikeimpia erityisen lakisanaston johdosta, kurssi oli kuitenkin hyödyllinen ja käsitteli yleisempiä ympäristölaissa tunnettuja Australialaisia ja kansainvälisiä tapauksia.

Carbon Pricing- kurssi oli yksi mielenkiintoisimpia kursseja; sen aikana valmistimme laajan ryhmätyön, projektin jonka aikana valmistimme raportin kansainvälisen yrityksen hiilijalanjäljestä ja päästökaupasta Carbon Navigatorohjelmaa käyttäen. Kävimme todentuntuista päästökauppaa muiden ryhmien kanssa, ja saimme näin käytännön harjoittelua miten päästökaupan periaatteet toimivat. Australiassa otetaan tänä vuonna käyttöön päästövero, ja tätäkin ajatellen Carbon Pricing kurssi tarjosi ajankohtaista tietotaitoa. Community Development -kurssi sisälsi useita käytännön harjoituksia siitä, miten kuntakehitystä voidaan edistää, ja miten kuntien asukkaat saadaan mukaan päätöksentekoon. Kaiken kaikkiaan opintokokonaisuus tarjosi runsaasti vaihtoehtoja oman mielenkiinnon mukaan, ja oli mahdollista hankkia sekä tietoa että käytännön taitoja kestävän kehityksen hallinnassa.

Vesi on erittäin tärkeä teema Australiassa paikallisen kuivuuden ja vesistöjen saastumisen vuoksi. Yksi mielenkiintoisimmista opintoretkistä kohdistui Victoriassa rakenteilla olevaan suolanpoistolaitokseen. Väestönkasvu ja ilmastonmuutos ovat lisänneet paineita löytää ratkaisu ajoittaiseen vesipulaan, ja laitoksen tarkoituksena on turvata alueen vedensaanti kuivakausina. Vuoden 2009 kuivan kauden aikana Melbournen vesivarat olivat pudonneet hetkittäin alle ns. kriittisen asteen, ja tämä sai aikaan päätöksen laitoksen rakentamisesta.

Opintoretket ja koulun järjestämät tilaisuudet, sekä erityisesti vierailijaluennoitsijat lisäsivät opiskelemisen mielekkyyttä ja käytännönläheisyyttä. Useat alan ammattilaiset vierailivat luennoilla, ja esittivät asioita omasta näkökulmastaan. Tapasimme yritysjohtajia, entisiä opiskelijoita, poliitikkoja sekä kansainvälisiä luennoitsijavieraita. Yliopisto järjesti myös työnhaku-iltamia joissa oli mahdollista tavata alan ihmisiä ja rekrytoijia. Nyt valmistuttuani yliopisto tarjoaa alumnitoimintaa ja palveluita, joihin sisältyy muun muassa ilmainen uraneuvonta vastavalmistuneille.

Sain tästä opiskelukokemuksesta paitsi tutkinnon, myös uusia ystäviä ja kontakteja, kielitaitoa sekä uusia taitoja. Kestävän kehityksen asiat ovat täällä erittäin ajankohtaisia toistuvien luonnonilmiöiden kuten metsäpalojen, tulvien ja hurrikaanien vuoksi. Karut olosuhteet ajavat etsimään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja toiminnalle. Hiilijalanjälki henkeä kohden on suuri, ja paljon on tehtävää sen vähentämiseksi. Siksi alan opiskelu nimenomaan Australiassa
on ollut rikastuttava kokemus. Olen saanut viettää kaksi vuotta Australiassa ja tutustua paikalliseen elämäntapaan, luontoon ja kulttuuriin. Haluan kiittää Maa- ja vesitekniikan tuki Ry:tä ja toivon muille apurahan saajille yhtä hyviä kokemuksia kuin minulla oli.

Kiittäen,
Venla Nopanen