Ratkaisuja työelämään: “Vesitekniikan tulevaisuus määritellään korkeakouluyhteistyön avulla”

Nykypäivän korkeakouluopiskelijat valmistuvat kiihtyvää vauhtia muuttuvaan työelämään. Tämä pitää kutinsa myös vesi- ja ympäristötekniikan alalla, jolla digitalisaatio ja globaalit kestävyyden haasteet asettavat yhä moniulotteisempia vaatimuksia alan asiantuntijoiden työlle.

Työelämän muutos tarkoittaa, että alan opiskelijoiden on kasvettava pikavauhtia erilaisia tietoja ja taitoja yhdisteleviksi osaajiksi. MVTT:n rahoittama Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman (WAT) kehittämishanke (2017–20) pureutui tähän haasteeseen. 

Hankkeen tavoitteena on professori Marko Keskisen sekä tohtorikoulutettava Meeri Karvisen mukaan varmistaa, että ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet soveltaa osaamistaan niin alan kuin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Samalla on taidettava modernin työelämän metkut.

“Itsensä johtaminen, monialainen yhteistyö ja hierarkioiden madaltuminen ovat ilmiöitä, joihin vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien on pystyttävä sopeutumaan”, Keskinen kertoo.

Maisteriohjelmaa kehitetään yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa

Hanke selvitti, miten maisteriohjelma voi täyttää mahdollisimman tehokkaasti vesitekniikan alalle tärkeimmät osaamistarpeet. Hankkeen puitteissa tehdyn laaja-alaisen  sidosryhmäselvityksen mukaan tuoreilla diplomi-insinööreillä on hyvät lähtökohdat menestyä ensimmäisissä työtehtävissään. 

Sidosryhmien mukaan myös kestävä kehitys on yhä tärkeämpi alan profiloitumista määrittelevä teema ja se on myös yksi WAT-maisteriohjelmaa läpileikkaavista teemoista. “Meiltä valmistuneilla osaajilla on jäsentynyt kuva kestävän kehityksen teemoista ja haasteista”, Karvinen kertoo.

Opiskelijat, alumnit, opettajat ja työelämän toimijat ovat hankkeen tukemana käyneet aktiivista vuoropuhelua, jonka perusteella ohjelman opetussisältöjä kehitetään. Yksi vuoropuhelussa esiin noussut huomio on opiskelijoiden työelämäyhteyksien merkitys sekä opetuksen rooli myös työelämätaitojen vahvistamisessa.

“Vuoropuhelun kautta saamme konkreettista tietoa siitä, saavuttaako maisteriohjelma sille asetetut tavoitteet ja miten ohjelmaa tulisi kehittää”, Keskinen kertoo.

Tulevaisuuden insinöörit sekä määrittelevät että ratkovat ongelmia 

Kehittämishankkeen toivottu vaikutus on, että ohjelmasta valmistuneilla asiantuntijoilla olisi syvä ymmärrys omasta erikoisalastaan, työelämän tarpeisiin sopivat valmiudet sekä valmiudet kehittää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin.

“Työelämä saa meiltä luotettavia ammattilaisia, jotka vievät organisaatiota ja koko alaa eteenpäin”, Karvinen kertoo.

Koulutuksen merkitys kantaa kauas. WAT-maisteriohjelmasta valmistuvat osaajat ovat olennaisessa osassa vesitekniikan alan kehityksessä tulevien vuosikymmenten aikana. Vaikka insinöörit perinteisesti mielletään ongelmanratkojiksi, Keskisen mukaan ohjelmasta valmistuneiden osaajien tulee pystyä osallistumaan myös ongelmien määrittelyyn.

”Kun ymmärrämme, mistä ongelmat kumpuavat ja miten ne määrittyvät, pystymme aidosti kehittämään alaa ja ennakoimaan, mitä yhteiskunnassa tarvitaan.”