Stocksy_txp7c84099dZj4300_Medium_973320.jpg

Apurahat

VESI + YMPÄRISTÖ + TEKNIIKKA

Tuemme suomalaisen vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusta ja aloitteita, jotka ovat sovellettavissa laajasti Suomessa tai kansainvälisesti. Uskomme, että parhaat tulokset saadaan sektorien ja tieteenalojen rajat ylittävällä yhteistyöllä ja alan osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.

Apurahaa voi saada esimerkiksi alan tutkimukseen, opetukseen ja julkaisuihin, opinnäytetyön tekoon tai opiskeluun ulkomailla. 

Hakuaika on jatkuva, eli voit jättää hakemuksesi milloin tahansa. Hallitus päättää apurahoista noin 10 kertaa vuodessa. Kongressimatka-apurahoista päätetään kaksi kertaa vuodessa.

Hakuohjeet

Tiiviit hakuohjeet

 1. Luo tili apurahapalveluumme.
 2. Valitse oikea hakemuslomake. Henkilökohtaista apurahaa ei voi maksaa yhteisön (esim. yliopiston) tilille eikä yhteisölle myönnettyä apurahaa henkilökohtaiselle tilille.
 3. Täytä hakemuslomake. Voit lisätä liitteitä (max 3 MB).
 4. Lähetä hakemus verkkopalvelussa. Tulosta ja lähetä allekirjoitettu hakemus ilman liitteitä toimistoomme.
 5. Jää odottamaan hakemuksesi käsittelyä.
 6. Ilmoitamme, kun hakemuksesi on käsitelty. Tarkistathan sähköpostin roskapostilaatikon. Otathan huomioon, että hakemustasi ei välttämättä käsitellä heti seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa. Ennen 30.9. toimistoon jätetty hakemus käsitellään kuitenkin 30.11. mennessä. Emme anna perusteluja päätöksille.

Ohjeet apurahansaajalle

Alla ohje apurahoille, jotka raportoidaan 1.7.2021 jälkeen. Tätä ennen tapahtuvaan raportointiin ohjeet löytyvät apurahasi myöntökirjeen liitteestä.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n (MVTT) apuraha edellyttää raportointia ennalta ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Raportti on joko väliraportti tai laajempi loppuraportti koko projektista. Ennakkomaksua seuraavat maksuerät maksetaan, kun olemme saaneet ja hyväksyneet väliraportin ja hankkeen loppuraportin valmistuttua. Raportointi tehdään verkkopalvelussa.  Verkkopalvelussa lähetettyä raporttia ei tarvitse postittaa yhdistykselle.

Näin teet raportin

Raportissa tulee kertoa yleistajuisesti ainakin:

MVTT voi käyttää raportin tietoja omassa viestinnässään. MVTT voi pyytää apurahansaajaa viestimään omasta tutkimuksestaan myös yhdistyksen verkkosivuilla. 

Raportin tekstin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Raportissa tulee mainita hankkeen nimi myös suomeksi. Yhdistyksen nimi vieraskielisissä raporteissa on Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 
Kaikki apurahat raportoidaan verkkopalvelussa. Käytä raportoidessa samaa käyttäjätunnusta, jolla olet tehnyt hakemuksen. Verkkopalvelussa lähetetyn raportin lisäksi alla mainittuja apurahoja koskevat lisäohjeet.

Lisäohjeet eri apurahoille

Opinnäytetyöt

Matkat (kongressimatka, tutkijavaihto, pätevöityminen tai tutustuminen, muu matka) 

Tilaisuudet ja opetustoiminta 

Julkaisut

Sähköiset julkaisut

Tiedostojen lähettäminen ja yhteydenotto

Sähköpostiosoitteemme on tuki@mvtt.fi. Käytä aina viitenumeroa otsikossa. Viitenumero löytyy myöntökirjeestä. 

Postiosoitteemme on Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Annankatu 29 A 18, 6. krs. 00100 Helsinki. Jos käytät Twitteriä, merkitsethän meidät @mvtt_ry viestiessäsi projektistasi.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko hakea apurahaa hankettani varten?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt kuin yhteisötkin. Kun haet apurahaa, sinun on valittava, haetko apurahaa sinulle henkilökohtaisesti vai yhteisölle.

Apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.

Yhteisön apurahahakemuksen allekirjoittaa yhteisössä henkilö, joka voi sen asemansa puolesta tehdä. Hankkeen vastuuhenkilö voi olla eri kuin allekirjoittaja. 

Jokaisesta apurahasta päätetään tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella eli emme voi etukäteen sanoa, saatko hankettasi varten apurahaa vai et. Hakemalla asia selviää.

Hyviä esimerkkejä apurahaa saaneista kohteista näet selaamalla tuettuja hankkeita.

Hyvä hakemus on selkeästi vesi- ja ympäristötekniikan alalta, hakemus on hyvin perusteltu ja siinä näkyy hankkeen oletettu vaikuttavuus ja hankkeen viestintä.

Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

Pääasialliset tuettavat aihealueet ovat:

 • Vesitalous, vesiensuojelu, vesistön hoito
 • Vesihuolto, vesirakentaminen
 • Ympäristötekniikka
 • Ilmansuojelu, maaperän suojelu (vesinäkökulmasta)
 • Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen

Yleisimpiä tuettavia hankkeita ovat:

 • Diplomityöt, pro gradu –työt, lisensiaatintyöt, väitöskirjat ja niiden osat sekä muut opinnäytetyöt (ylempi korkeakoulututkinto)
 • Tutkimustoiminta
 • Julkaisutoiminta
 • Tilaisuuksien järjestäminen
 • Opetustoiminta
 • Opiskelu, pätevöityminen, tutustumismatka tai tutkijavaihto ulkomailla
 • Kongressimatkat

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Apuraha jatko-opintoihin ja sen jälkeiseen tutkimukseen myönnetään ensisijaisesti henkilökohtaisena. Työ- tai tutkimusryhmä voi saada apurahaa vain hankkeisiin, joiden toteutumisesta ryhmän vetäjä vastaa henkilökohtaisesti.

Milloin apurahaa voi hakea?

Voit täyttää apurahahakemuksen milloin vain Apurahat-verkkopalvelussa. Käsittelemme hakemuksia tutkimushankkeisiin noin 10 kertaa vuodessa, joten hakemus kannattaa täyttää heti, kun sinulla on suunnitelma hankettasi varten.

Muuta kuin kongressimatkaa koskeva 30.9. toimistoon jätetty hakemus käsitellään 30.11. mennessä. 

Kongressimatkaa koskevan apurahan hakuajat ovat:

1.9.-28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 30.4. mennessä.

1.3.-31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 31.10. mennessä. 

Hallitus käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Apurahaa ei myönnetä jo valmiiseen hankkeeseen.

Milloin apurahoista päätetään ja kuka niistä päättää?

Apurahoista päättää Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hallitus noin 10 kertaa vuodessa.  

Muuta kuin kongressimatkaa koskeva 30.9. toimistoon jätetty hakemus käsitellään 30.11. mennessä. 

Kongressimatkaa koskevan apurahan hakuajat ovat:

1.9.-28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 30.4. mennessä.

1.3.-31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon tullut hakemus käsitellään hakuajan jälkeen 31.10. mennessä. 

Hallitus käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen. Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.Tarpeen vaatiessa hallitus keskustelee hankkeista muiden alan asiantuntijoiden tai  tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa. Maa- ja vesitekniikan tuki voi nimetä hankkeeseen ulkopuolisen asiantuntijan.

Paljonko apurahaa voin hakea?

Voit hakea juuri sen verran apurahaa kuin tarvitset. Apurahat-verkkopalvelussa voit täyttää suunnitelmasi apurahan käytöstä ja sieltä löydät apua sopivan summan määrittämiseen.

Myönnettävän apurahan suuruus riippuu monesta asiasta, muun muassa:

 • hankkeen tarkoituksesta
 • hankkeen suuruudesta ja kustannuksista
 • virasta tai muusta toimesta saatavasta palkasta tai virkavapaasta apurahan nostamisen aikana
 • työnantajan tai jonkin muun tahon osallistumisesta hankkeen kustannuksiin

Kokovuotisen apurahan suuruus täysipäivästä tutkimusta tekevälle tutkijalle voi olla 24.000-30.000 euroa. Apurahaa voi hakea myös lyhyemmälle jaksolle tai useammalle vuodelle. 

Diplomi- tai pro gradu -työnä tehtävään tutkimukseen myönnetään enintään 1.900 euroa.

Mihin apurahaa ei myönnetä?

 • valmiiseen hankkeeseen
 • ennen hakuajan päättymistä olevaan kongressimatkaan
 • aputyövoiman palkkaamiseen
 • lähtökohtaisesti koulujen ja laitosten hallintokuluihin
 • lähtökohtaisesti pelkästään tarvikkeisiin, painatuskuluihin, laitteisiin jne.
 • Emme lähtökohtaisesti tue jo toiminnassa olevaa kaupallista yritystoimintaa. Emme siis yleensä myönnä apurahoja yrityksille (pois lukien esim. Oy-muotoiset ammattikorkeakoulut).

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. tukee ympäristövastuullista matkustamista ja sen vuoksi yhdistyksen hallitus suhtautuu kriittisesti Euroopan ulkopuolelle suuntautuviin kongressimatkoihin.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahat-verkkopalvelun kautta. Hakemus täytetään ja lähetetään  verkkopalvelussa sekä tulostetaan allekirjoitusta varten. Sähköisen ja tulostetun hakemuksen on oltava sisällöltään yhdenmukaiset.

Allekirjoitettu apurahahakemus postitetaan osoitteeseen:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hallitus käsittelee vain apurahahakemukset, jotka on toimitettu sekä sähköisesti että tulostettuna ja alkuperäisesti allekirjoitettuna.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?

Hakemukseen ei kannata laittaa turhia liitteitä, vaan ainoastaan hakemusta täydentäviä, olennaisia tietoja, esim cv. Opiskelijoiden ei tarvitse liittää cv:tä eikä opintosuoritusotetta.

Huomioithan liitteiden lähettämisessä seuraavat asiat:

 • Liitteet lähetetään vain sähköisesti
 • Sähköisen liitetiedoston koko voi olla enintään 3 MB
 • Sähköinen liitetiedosto voi olla tyyppiä .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .gif tai .bmp

Entä jos unohdin liitteen hakemuksestani?

Jos anomuksesi ei ole vielä tullut postitse perille toimistoomme, voit peruuttaa sen Apurahat-verkkopalvelussamme. Peruuttamisen jälkeen lisää liite ja lähetä hakemus uudelleen sähköisesti. Sähköisen ja postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla muuten samanlaiset.

Jos anomuksesi on jo ehtinyt postitsekin perille, lähetä puuttuva liite osoitteeseen tuki@mvtt.fi. Mainitse sähköpostissa anomuksesi numero.

Tarvitaanko hakemukseen suosituksia?

Suositukset eivät ole pakollisia. Toki jos haluat liittää hakemukseesi suosituksen, voit sen tehdä. Liitä suositus sähköiseen hakemukseen liitetiedostona. Vain allekirjoitettuun anomukseen liitettyä suositusta ei käsitellä.

Tarvittaessa Maa- ja vesitekniikan tuki voi pyytää opinnäytetyöstä lausunnon tutkimushankkeen valvojalta.

Mitä jos haluan muuttaa hakemustani?

Niin kauan kunnes olet lähettänyt hakemuksen, voit muokata sitä kirjautumalla tunnuksillasi Apurahat-verkkopalveluun. Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden palvelun kirjautumissivulta.

Jos olet jo lähettänyt hakemuksesi mutta et ole vielä saanut päätöstä apurahasta, et voi enää muokata hakemustasi.

Jos olet jo saanut apurahan ja haluat anoa hankkeellesi lisäaikaa, voit tehdä sen lomakkeella, jonka löydät Apurahat-verkkopalvelusta.

Palautetaanko lähetetyt hakemukset?

Valitettavasti emme palauta jätettyjä hakemuksia. Jos haluat hakemuksen itsellesi, ota siitä kopio ennen lähetystä.

Miten saan tiedon, sainko apurahaa vai en?

Jos olet saanut apurahaa, ilmoitamme sinulle kirjeitse. Kielteisistä päätöksistä tieto tulee sähköpostilla.

Huomaathan, että osa hakemuksista saatetaan esimerkiksi lisätietojen pyytämistä varten jättää käsittelemättä ensimmäisessä mahdollisessa kokouksessa ja vastauksen saaminen voi kestää.

Miksi en saanut apurahaa?

Tässä Maa- ja vesitekniikan tuella on selkeä linja: Apurahapäätöksiä ei perustella.

Entä jos saan liian vähän apurahaa?

Jos sinulle myönnetty apuraha onkin paljon pienempi mitä anoit, etkä saa tutkimusta tehtyä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Käytä saamasi apuraha ja pyri lisäksi hankkimaan rahoitusta jostain muualta.
 • Peru apurahasi ottamalla yhteyttä osoitteeseen tuki@mvtt.fi

Miten ja milloin apurahat maksetaan?

Jos saat apurahaa, saat apurahapäätöksestä tiedon apurahasi maksuehdoista.

 • Yleensä 50 % apurahasta maksetaan kun apuraha on myönnetty. Loput maksetaan kun hanke on valmis ja raportoitu.
 • Henkilökohtaisiin pitkiin projekteihin, esimerkiksi väitöskirjatyöhön, myönnetty apuraha voidaan maksaa myös pienemmissä erissä. Hakija voi myös itse ehdottaa maksusuunnitelmaa. Ensimmäisen maksuerän jälkeen loput erät maksetaan vain siihen mennessä tehdyn työn raportoinnin jälkeen. Toisin sanoen, edellytämme raporttia ennen maksamista.
 • Apuraha maksetaan pankkitilille, jonka maatunnus on FI. 
 • Maksua ei voi siirtää toiselle. 
 • Apurahansaajan on vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä aloitettava tutkimus (lähetettävä maksupyyntö tai pyydettävä lisää tutkimusaikaa) tai myönnetty apuraha peruutetaan.

Kun haluat saada apurahasi maksuun, täydennä verkkopalvelussa  pankkiyhteystiedot hakemukseen. Viitenumero löytyy apurahapäätöksestä. 

Mikäli sinulle myönnetään esimerkiksi lokakuussa apuraha ja haluat ensimmäisen maksuerän esimerkiksi verotussyistä vasta seuraavan vuoden puolelle, täydennä maksutietosi vasta seuraavan vuoden puolella.

Maksetaanko apurahaa kuten palkkaa, esim. kuukausittain?

Ei. Yleensä apurahasta puolet maksetaan heti kun myönteinen päätös apurahan antamisesta on tehty. Loput maksetaan, kun hanke on valmis ja raportoitu. Katso myös kysymys Miten ja milloin apurahat maksetaan.

Väitöskirjatyöhön tai tutkimustoimintaan myönnetty henkilökohtainen apuraha voidaan maksaa useammassa maksuerässä, esimerkiksi kerran vuodessa väliraportoinnin jälkeen.

Miten voin käyttää saamani apurahan ja pitääkö minun kertoa, miten rahani käytin?

Riittää, että lähetät meille raportin hankkeestasi (Katso raportointiohje). Kuluerittelyä, tositekopioita, kuitteja yms. ei liitetä raporttiin, ellei sitä ole erikseen vaadittu.

Mitä teen jos hankkeeni ei valmistukaan määräpäivään mennessä?

Ilmoita viivästyksestä pikimmiten ottamalla yhteyttä lomakkeella, Apurahat-verkkopalvelussa tai sähköpostilla tuki@mvtt.fi osoitteeseen. Kerro ilmoituksessasi millainen on hankkeesi nykytila ja mikä on se uusi päivämäärä, johon mennessä sitoudut raportoimaan.

Millainen raportti minun pitää tehdä, jotta saan apurahani?

Jokaisesta apurahaa saaneesta hankkeesta on sen valmistuttua lähetettävä raportti Maa- ja vesitekniikan tuelle.

Helmikuussa 2021 ja sen jälkeen myönnettyjen apurahojen raportointi tulee tapahtumaan verkkopalvelussa.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n (MVTT) apuraha edellyttää raportointia ennalta ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Raportti on joko väliraportti tai laajempi loppuraportti koko projektista. Ennakkomaksua seuraavat maksuerät maksetaan, kun olemme saaneet ja hyväksyneet väliraportin tai hankkeen lopussa loppuraportin. Verkkopalvelussa lähetettyä raporttia ei tarvitse postittaa yhdistykselle.

Raportissa tulee kertoa yleistajuisesti mm. mitä apurahalla on saatu aikaan, miten työstä on viestitty ja minkälainen vaikutus työllä on itseesi, ympäristöön ja yhteiskuntaan. MVTT voi käyttää raportin tietoja omassa viestinnässään. MVTT voi pyytää apurahansaajaa viestimään omasta tutkimuksestaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

Raportin tekstin voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Raportissa tulee mainita hankkeen nimi myös suomeksi. Yhdistyksen nimi vieraskielisissä raporteissa on Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Kaikki apurahat raportoidaan verkkopalvelussa. Käytä raportoidessa samaa käyttäjätunnusta, jolla olet tehnyt hakemuksen. Verkkopalvelussa lähetetyn raportin lisäksi alla mainittuja apurahoja koskevat lisäohjeet.

Lisäohje koskien opinnäytetöitä

Valmis opinnäytetyö toimitetaan pdf/a -muotoisena tiedostona sähköpostilla.

Väitöskirjatyön osa: Valmis väitöskirja tulee toimittaa sähköpostilla pdf/a -muodossa vaikka työn valmistuminen olisi tutkimusajan ja loppuraportoinnin jälkeen.

Julkaisemme väitöstiedotteita kotisivuillamme. Tiedote kannattaa lähettää meille joko sähköpostilla tai verkkopalvelussa mieluiten Word tiedostomuodossa.

Lisäohje koskien matkoja (kongressimatka, tutkijavaihto, pätevöityminen tai tutustuminen, muu matka)

Kongressissa tai muussa tilaisuudessa pidetty tai julkaisussa ollut esitys tulee lähettää raportin liitetiedostona pdf/a -muodossa.

Lisäohje koskien tilaisuuksien järjestämistä ja opetustoimintaa

Apurahalla julkaistu opetusmateriaali lähetetään raportin liitetiedostona pdf/a -muodossa.

Lisäohje koskien julkaisuja

Painettuja kirjoja tulee lähettää 2 kpl postitse. Muu julkaisu lähetetään raportin liitetiedostona pdf/a -muodossa.

Lisäohje koskien sähköisiä julkaisuja

TV-ohjelmien ja videoiden esitys- ja julkaisuoikeudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Ennen helmikuuta 2021 myönnetyt apurahat raportoidaan vanhan ohjeen mukaisesti. Katso tiedot saamastasi kirjeestä tai alta.

 • Opinnäytetyöhön myönnetty apuraha raportoidaan lähettämällä valmis opinnäytetyö sidottuna kirjana tai muuten kiinnitettynä (kansitettuna).
 • Väitöskirjan osaa varten myönnetty apuraha raportoidaan apurahalla tehdyn tutkimuksen eteneminen ja tulokset. Valmis väitöskirja tulee toimittaa toimistoomme. 
 • Kongressimatkoista sekä muista matkoista kirjoitetaan matkakertomus. Matkalippuja, kuitteja, hotellivarauksia yms. ei liitetä mukaan.  Kongressissa pidetty esitelmä tms. liitetään kertomukseen.
 • Opiskelusta ulkomailla lähetetään päivätty ja allekirjoitettu kertomus ja ulkomaisen opiskelupaikan antama todistus suoritetuista kursseista. Matkakertomus lähetetään myös sähköisesti kotisivuilla julkaisemista varten mieluiten Word -tiedostona joko Apurahat-verkkopalvelun kautta tai sähköpostilla tuki@mvtt.fi osoitteeseen. Kertomuksen alusta tulee ilmetä:
  • Opiskelijan nimi ja apurahan viitenumero
  • Opiskelupaikka kotimaassa
  • Opiskelupaikka ulkomailla
  • Aika
  • Vaihto-ohjelma
  Tiedosto nimetään viitenumero_sukunimi.
 • Painettu julkaisu raportoidaan lähettämällä valmis julkaisu postitse.

VINKKI: Yhdistyksen nimi vieraskielisissä raporteissa on Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Palauta raporttisi näin:

 • Tulosta raportti ja sido se kirjaksi tai kiinnitä se muuten yhdeksi kappaleeksi. Emme ota vastaan irrallisia papereita.
 • Jos raportti sisältää muuta materiaalia kuin paperitulostetta, pakkaa se helposti käsiteltävään ja arkistoitavaan muotoon.
 • Älä unohda allekirjoittaa ja päivätä raporttiasi!
 • Lähetä raporttisi osoitteeseen
  Maa- ja vesitekniikan tuki ry
  Annankatu 29 A 18
  00100 Helsinki.

Mitä velvoitteita apurahan saamisesta seuraa?

Jos apuraha myönnetään, hakemuksen allekirjoittajana sitoudut seuraaviin asioihin:

 • vastaamaan hankkeen asiallisesta ja tavoitteen mukaisesta toteuttamisesta
 • ilmoittamaan mahdollisesta tutkimusajan ylityksestä. Tarvittaessa voit pyytää lisäaikaa Apurahat-verkkopalvelussa
 • raportoimaan tuloksista hankkeen päätyttyä ja tarvittaessa väliraportein (katso kysymys Millainen raportti minun pitää tehdä jotta saan apurahani?)
 • vastaamaan rahoitussuunnitelman noudattamisesta ja hankkeen kirjanpidosta, työnantajavelvoitteista sekä hankkeeseen liittyvästä eläkevastuusta
 • ilmoittamaan välittömästi osoite- ja yhteystietomuutokset Maa- ja vesitekniikan tuelle. Voit tehdä yhteystietojen muutokset Apurahat-verkkopalvelussa.

Mikäli yllä mainittuja ehtoja ei ole täytetty tai mikäli hanke ei ole tullut tehdyksi anomuksessa mainitussa ajassa, Maa- ja vesitekniikan tuki ry on oikeutettu perimään apurahan kokonaan tai osittain takaisin.

Joudunko maksamaan apurahasta veroa?

Maa- ja vesitekniikan tuki ilmoittaa maksetuista apurahoista verottajalle ja eläkevakuuttajalle niiden antamien ohjeiden mukaan. Tarkempaa tietoa vero- ja eläkeasioista omalla kohdallasi saat suoraan verottajalta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Melasta).

Mitä jos en tarvitsekaan saamaani apurahaa?

Mikäli et tarvitsekaan myönnettyä apurahaa kokonaan tai osittain, lähetä vapaamuotoinen peruutuspyyntö sähköpostilla osoitteeseen tuki@mvtt.fi. Kerro peruutuspyynnössä, haluatko perua koko apurahan vai ainoastaan osan siitä.

Jos sinulle on maksettu apurahaa, joka on jäänyt käyttämättä, se tulee maksaa takaisin.

Tietojeni julkisuus

Myönnetyt apurahat, apurahansaajien nimet ja summat voidaan julkaista yhdistyksen nettisivuilla ja muissa sähköisissä viestimissä. Myönnöt julkaistaan pari kertaa vuodessa.

Valmiista hankkeista julkaistaan lista yhdistyksen nettisivuilla. Listaa päivitetään muutaman kerran vuodessa.

Tiedot toimitetaan myös verottajalle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle mikäli myönnetty apuraha kuuluu ilmoitettavien piiriin.