iStock-527215054.jpg

PoDoCo

PoDoCo, eli Post Docs in Companies -ohjelman tarkoituksena on yhdistää vastavalmistuneet tohtorit ja suomalaiset yritykset. PoDoCo-apurahan voi saada vähän aikaa sitten väitellyt tai pian väittelevä henkilö. Tohtori ja yritys yhdessä miettivät hankkeen, jolle haetaan rahoitusta. PoDoCo-apurahan voi saada 6 - 12 kuukauden ajalle, jonka jälkeen yritys palkkaa tohtorin samanmittaiseksi jaksoksi. Yhteensä ohjelman pituus on 1 - 2 vuotta.

Tavoitteena on tukea Suomen elinkeinoelämän pitkäjänteistä kilpailukykyä ja uudistumista sekä tohtorien työllistymistä yrityksiin. Ohjelma on toimialariippumaton.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta. Hakea voit ohjelman kotisivujen kautta.

Ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Kaute-säätiö, Paulon säätiö, Svenska litteratursällskapet i Finland ja Helsingin Sanomain Säätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy

Lisätietoa PoDoCo-apurahoista PoDoCo:n omilta sivuilta osoitteesta https://www.podoco.fi/