iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys ekstrapoloivalla mallinnuksella. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Assi Teittinen
Hankkeen nimi Staphylococcus aureus cell surface and environmental biofilm-dispersing glycoside hydrolases. Väitöskirjatyö Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirja
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Ruhui Wen
Hankkeen nimi Opiskelu Islannissa, University Centre of the Westfjordsissa 20.1.-20.6.2021.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Meeri Näppilä
Hankkeen nimi Osallistuminen 7.-11.6.2021 Technical University of Denmark - DTU:n järjestämälle virtuaaliselle kurssille: Modelling human and ecosystems impacts with the consensus model USEtox: Theory and practice, Ihmisen ja ekosysteemien vaikutusten mallintaminen konsensusmallilla USEtox: teoria ja käytäntö.
Hankkeen tyyppi Pätevöityminen tai tutustuminen
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Kati Räsänen

Hanketarinat

Matkakertomukset