iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Opiskelu Islannissa, University Centre of the Westfjordsissa 20.1.-20.6.2021.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Meeri Näppilä
Hankkeen nimi Osallistuminen 7.-11.6.2021 Technical University of Denmark - DTU:n järjestämälle virtuaaliselle kurssille: Modelling human and ecosystems impacts with the consensus model USEtox: Theory and practice, Ihmisen ja ekosysteemien vaikutusten mallintaminen konsensusmallilla USEtox: teoria ja käytäntö.
Hankkeen tyyppi Pätevöityminen tai tutustuminen
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Kati Räsänen
Hankkeen nimi Analysis of riverine impacts of anthropogenic activities on water quality and quantity in different climate systems. Ihmistoiminnan vaikutukset jokien vedenlaatuun ja virtaamiin eri ilmasto-oloissa. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Vesitalous
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Navid Yaraghi
Hankkeen nimi Talousvesiverkostojen mikrobiologisen laadun hallinta. Väitöskirjatyön osa Itä-Suomen yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Sallamaari Siponen

Hanketarinat

Matkakertomukset