iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Hae hankkeita

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Maankäytön vaiktus hulevesikaivojen sedimenttien metallipitoisuuksiin Etelä-Suomessa. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Vesistön hoito
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Tuure Takala
Hankkeen nimi Opiskelu Ranskassa, ENSE3 INP Grenoblessa 30.9.2018-31.7.2020.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Vesirakentaminen
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Timo Toukkari
Hankkeen nimi Human impact on sedimentation and water environment in lakes near ski resorts in Finland. Väitöskirjatyön osa Turun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Viktoriia Pastukhova
Hankkeen nimi Tundran ja sen kasvillisuustyyppien hiilidioksidivoita selittävät tekijät. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Maaperän suojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Helena Rautakoski

Hanketarinat

Matkakertomukset