iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Työskentely Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa 01.03.2021 – 31.05.2021.
Hankkeen tyyppi Tutkijavaihto
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Gaurav Singhal
Hankkeen nimi Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys ekstrapoloivalla mallinnuksella. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Assi Teittinen
Hankkeen nimi Staphylococcus aureus cell surface and environmental biofilm-dispersing glycoside hydrolases. Väitöskirjatyö Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirja
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Ruhui Wen
Hankkeen nimi Opiskelu Islannissa, University Centre of the Westfjordsissa 20.1.-20.6.2021.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Meeri Näppilä

Hanketarinat

Matkakertomukset