iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi. Diplomityö Tampereen yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2023
Apurahan saaja Eemeli Pesonen
Hankkeen nimi Epifyyttisten rihmalevien käyttökelpoisuus rehevöitymisen bioindikaattorina sekä rantalaidunten ja muiden ympäristötekijöiden vaikutus vedenlaatuun Perämerellä. Pro gradu -työ Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2023
Apurahan saaja Elli Pesonen
Hankkeen nimi Osallistuminen Tanskassa, Kööpenhaminassa 11.-15.9.2022 järjestettyyn kongressiin IWA World Water Congress & Exhibition 2022.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2023
Apurahan saaja Noah Peysson
Hankkeen nimi Opiskelu Taiwanissa, National Cheng Kung Universityssä 1.9.2022-31.1.2023.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Vesirakentaminen
Hankkeen vuosi 2023
Apurahan saaja Arttu Pitkänen

Hanketarinat

Matkakertomukset