iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Linkages between dissolved organic matter properties and bacterial community composition in ice-covered subarctic lakes. Liukoisen orgaanisen aineen ominaisuuksien yhteys bakteeriyhteisöiden rakenteeseen jään peittämissä subarktisissa järvissä. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Vesitalous
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Nea Tuomela
Hankkeen nimi Orgaaniset maanparannusaineet, maan rakenne ja hiilen sitoutuminen - innovatiiviset kuvantamismenetelmät tutkimuskäyttöön.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen nimi Characterization of a small high-Arctic glacier system via historical sources and numerical modelling. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Tomi Vainio
Hankkeen nimi Opiskelu Itävallassa, Management Center Innsbruckissa 1.10.2021-12.2.2022.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Maija Ijäs

Hanketarinat

Matkakertomukset