iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Selective recovery of vanadium from liquid waste streams. Vanadiinin selektiivinen talteenotto jätevesistä. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Ruichi Zhang
Hankkeen nimi Työskentely Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa 01.03.2021 – 31.05.2021.
Hankkeen tyyppi Tutkijavaihto
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Gaurav Singhal
Hankkeen nimi Jokien pohjaeläimistön vertailuolojen määritys ekstrapoloivalla mallinnuksella. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Assi Teittinen
Hankkeen nimi Staphylococcus aureus cell surface and environmental biofilm-dispersing glycoside hydrolases. Väitöskirjatyö Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirja
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Ruhui Wen

Hanketarinat

Matkakertomukset