Stocksy_txp7c84099dZj4300_Medium_973318b.jpg

Rekisteriseloste Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n henkilötietojen käsittelystä 

Kerromme rekisteriselosteessa, miten käsittelemme henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Apuraharekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Y-tunnus 0221720-3

Annankatu 29 A 18, 00100 HELSINKI

Puh. 09 694 0622

Sähköposti: tuki@mvtt.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Minna Maasilta, rekisteristä vastaava henkilö

Taina Hihkiö, yhteyshenkilö

Annankatu 29 A 18, 00100 HELSINKI

Puh. 09 694 0622

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mvtt.fi

3. Rekisterin nimi

Apuraharekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Apurahan saaja vastaa henkilökohtaisesti apurahan käytöstä, joten apurahojen yksilöiminen nimellä ja henkilötunnuksella on tarpeellista rekisteröidyn oikeuksien ja velvollisuuksien turvaamiseksi (HetiL 13§). Vähintään 1 000 euron maksetut apurahat ilmoitetaan verottajalle vuosittain.

Yhteystietoja tarvitaan apurahansaajalle tiedottamiseen.

Kokonaan maksetuista apurahoista julkaistaan verkkosivuilla saajan etu- ja sukunimi sekä apurahan käyttötarkoitus. Lisäksi ulkomailla tapahtuneesta opiskelusta julkaistaan opiskelijan kirjoittama kertomus.

Myönnettyjen apurahojen saajat ja suuruudet voidaan julkaista yhdistyksen kotisivuilla ja muissa sähköisissä medioissa. 

Eläkevakuuttamisen piiriin kuuluvat apurahat ilmoitetaan eläkevakuuttajalle (maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL 141 b §).

5. Rekisterin tietosisältö

Apurahan hakijan, hankkeen vastuullisen johtajan tai ryhmän jäsenen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Apurahan hakijoiden tekemät apurahahakemukset Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n apurahapalvelussa sekä yhteisten apurahahakujen yhteistyökumppaneiden vastaavissa palveluissa ja tutkimusraportit. Yhteystietoja päivitetään esim. apurahan saajan oman ilmoituksen mukaan.

Tarpeen vaatiessa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n hallitus keskustelee hankkeista muiden alan asiantuntijoiden tai tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vuosi-ilmoitus verottajalle maksetuista apurahoista.

MyEL-ilmoitus.

Tarvittaessa keskusteleminen hankkeista muiden alan asiantuntijoiden tai tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa.

Tietoja luovutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimustietovarantoon (Laki tutkimustietovarannosta 1238/2021 3 ja 4 §; julkaisujen ja muiden tutkimustuotosten metatiedot ja tiivistelmät, tutkimusaineistojen metatiedot ja kuvailut, tutkimusinfrastruktuurien tiedot, tutkimustoimijoiden tiedot, tutkimushankkeiden ja tutkimusrahoituksen metatiedot ja tiivistelmät, tutkijoiden tiedot, tutkijoiden muiden tutkimusaktiviteettien tiedot ja meriittitiedot). Peruste on tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdassa tarkoitettu lakisääteinen velvoite. Tutkimustietovarannon tietosuojailmoitus: https://tiedejatutkimus.fi/fi/privacy

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Yhdistyksen omaan käyttöön lukitussa tilassa. 

B. ATK:lle talletetut tiedot

Tietokoneella salasanasuojaus.

Käytettävän tietojärjestelmän salasanasuojaus.

9.Tiedonsaantioikeus

Apurahan hakijalla ja saajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Evästeet mvtt.fi sivustolla

mvtt.fi-sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies) muun muassa sivuston käytön seuraamiseen, analysointiin ja muihin toiminnallisuuksiin. Evästeiden käyttö on mahdollista estää selaimessasi.

Sivuston käytön seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä ja suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: GOOGLEN EVÄSTEKÄYTÄNTÖ.

Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä. Lisätietoa evästeistä on VIESTINTÄVIRASTON SIVUILLA.

Lomakkeet mvtt.fi sivustolla

Sivuston lomakkeet on suojattu Googlen reCAPTCHA:lla, joka noudattaa Googlen tietosuojakäytäntöjä sekä käyttöehtoja.