iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Typpeä sisältävien jätevesien uudet käsittelymenetelmät - kemiallinen katalyyttinen pelkistys ja hapetus - NCat. New treatments for nitrogen containing wastewater - chemical catalytic reduction and oxidation -NCat. Väitöskirjatyön osa Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Anni Lenkola
Hankkeen nimi Orgaaniset maanparannusaineet, maan rakenne ja hiilen sitoutuminen - innovatiiviset kuvantamismenetelmät tutkimuskäyttöön.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Luonnonvarakeskus
Hankkeen nimi Paikkatietoanalyysiin perustuvan avoimen lähdekoodin -työkalun kehittäminen metsätalouden vesiensuojelurakenteiden sijoittelun optimointiin. Väitöskirjatyön osa Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Väitöskirjatyön osa
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Mikko Niemi
Hankkeen nimi Typen puhdistusprosessien mallintaminen sekä orgaanisen aineen ja hiilen määrän optimointi bioreaktoreissa.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Oulun yliopisto (Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö)

Hanketarinat

Matkakertomukset