iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Haja-asutuksen kiinteistökohtaisen vesihuollon verkkokoulutuksen kehittäminen (Hajaverkkoon).
Hankkeen tyyppi Opetustoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen nimi Kahden lajin kasvatuksen vaikutus mikrolevien kykyyn poistaa ravinteita kalojen kiertovesikasvatuksen jätevedestä. Pro gradu -työ Jyväskylän yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Aaro Pudas
Hankkeen nimi Sustainable Water Supply and Capacity Building in Devchuli Municipality. Devchulin kunnan kestävän vesihuollon ja toimintaedellytysten kehittämisen hanke.
Hankkeen tyyppi Opetustoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja WaterFinns ry
Hankkeen nimi Nawalparasi and Palpa Districts Sustainable Water Supply and Sanitation Project (NAPA WASH), Nepal. Nawalparasin ja Palpan läänien kestävän vesihuollon ja sanitaation hanke (NAPA WASH), Nepal.
Hankkeen tyyppi Opetustoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja WaterFinns ry

Hanketarinat

Matkakertomukset