iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Geotechnical and functional boundaries for design of an underground wastewater treatment plant. Maanalaisen jätevedenpuhdistamon geoteknisen ja toiminnallisen suunnittelun reunaehdot. Diplomityö Aalto-yliopistossa
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Mia Roslund
Hankkeen nimi Hulevesien läpäisevien rakenteiden tukkeutuvuus pohjoisissa olosuhteissa. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Johanna Sirviö
Hankkeen nimi Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infrarakentamisessa Lapin maakunnan alueella. Diplomityö LUT-yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Jutta Kaisanlahti
Hankkeen nimi Kasvukauden aikainen hiilidioksidivoiden vaihtelu tundralla. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Maaperän suojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Elisa Hanhirova

Hanketarinat

Matkakertomukset