iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Hae hankkeita

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Vesien- ja merenhoidon sekä luvituksen tietopohjan yhtenäistäminen ja vahvistaminen datafuusion avulla.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesitalous
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Suomen ympäristökeskus
Hankkeen nimi Kaivoksien ja malminetsinnän vaikutukset pohja- ja pintavesiin.
Hankkeen tyyppi Julkaisutoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Heta-Maria Haavisto
Hankkeen nimi Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen energian talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Suomen ympäristökeskus
Hankkeen nimi Valo- ja vedenlaatumittausten yhdistäminen metsätalouden ja turvetuotannon vesistövaikutusten seurannassa.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2021
Apurahan saaja Helsingin yliopisto (Ekosysteemit ja ympäristö - tutkimusohjelma)

Hanketarinat

Matkakertomukset