iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Orgaanisten maanparannusaineet, maan rakenne ja hiilen sitoutuminen - innovatiiviset kuvantamismenetelmät tutkimuskäyttöön.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Jyväskylän yliopisto
Hankkeen nimi Kurssi Jyväskylän kansainväliseen kesäkouluun: Risk based remediation of contaminated environment.
Hankkeen tyyppi Opetustoiminta
Hankkeen aihe Maaperän suojelu
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Jyväskylän yliopisto
Hankkeen nimi Nutrient removal from run-off and natural waters by composite geopolymer adsorbents. Ravinteiden poisto hule- ja luonnon vesistä komposiitti geopolymeerien adsorbentteja hyödyntäen.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesistön hoito
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen nimi The importance of Chaoborids (Chaoborus flavicans) in selection of restoration methods for a eutrophic and dystrophic lake. Sulkasääsken (Chaoborus flavicians) merkitys rehevän humusvetisen järven kunnostusmenetelmien valinnalle. Pro gradu -työ Helsingin yliopistossa
Hankkeen tyyppi Pro gradu -työ
Hankkeen aihe Vesistön hoito
Hankkeen vuosi 2022
Apurahan saaja Reetta Lehto

Hanketarinat

Matkakertomukset