Apurahojen maksut 2021

Maa- ja vesitekniikan tuen apurahapalvelussa viimeistään 17.12.2021 lähetetty väli- tai loppuraportti pyritään hyväksymään ja apuraha maksamaan vuoden loppuun mennessä. Apurahapalvelussa viikolla 51 lähetetetyt maksutiedot pyritään käsittelemään ja maksamaan vuoden loppuun mennessä.