MVTT:ltä vuonna 2021 lähes 3,8 miljoonaa euroa vesi- ja ympäristötekniikalle

Maa- ja vesitekniikan tuki jakoi vuonna 2021 lähes 3,8 miljoonaa euroa apurahoja ja lahjoituksia vesi- ja ympäristötekniikan alan opiskelijoille ja tutkijoille sekä tutkimuslaitoksille.

Hallitus käsitteli vuoden aikana 183 hakemusta. Näistä 95:lle (52%) myönnettiin apuraha. Euromääräisesti apurahoja haettiin 7,1 miljoonaa.

Tänäkin vuonna kappalemääräisesti tuettiin eniten opinnäytetöitä (47 kpl) ja euroissa laskettuna eniten tutkimusta ja opetusta (yli 2,1 miljoonaa euroa).

Suurin yksittäinen myöntö oli Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalle tehty miljoonan euron lahjoitus. Oulun yliopiston tavoitteena on perustaa rahalla uusi professuuri, joka yhdistää vesiteknillisen tutkimuksen ja ICT-alan osaamisen.

Aiemmin rahoitusta saaneet hankkeet etenivät. Vuoden tapahtumiin kuuluivat mm. syyskuussa käyttöön otettu Helsingin yliopiston maatalousmaan kasvihuonekaasupäästöjä ja valumia mittaava SMEAR-Agri-mittausasema sekä Heurekan Katastrofien keskellä -näyttelyn avautuminen. Viisivuotinen Majakka-tohtorinkoulutusohjelma tuli päätepisteeseen vuoden lopussa. Majakka oli MVTT:n historian suurimman lahjoituksen, 2 miljoonaa euroa, saanut hanke.

kuva.png
Myönnetyt apurahat (kpl) vuonna 2021 kohteittain jaoteltuna

Vesitalous-lehti uudistuu vuodelle 2022. Uutena päätoimittajana aloittaa Minna Maasilta. Vuoden alusta lehti on myös ostettavissa ja luettavissa Lehtiluukun kautta.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2022!