Vesitalouden 1/2022 teemana maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset

Teema-artikkeleissa käsitellään mm. MaaMet 2008-2020 -seurannan tuloksia, vesistöjen ekologista tilaa, jatkuvatoimisen seurannan mahdollisuuksia sekä kuormituksen vaikutuksia vesistöihin ja pohjavesiin. Numero sisältää tuttuun tapaan myös muita artikkeleita sekä ajankohtaista asiaa vesialalta.

Voit lukea koko lehden ostamalla sen verkosta https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/vesitalous . Digitaalinen näköispainos yhdestä numerosta maksaa 9 euroa ja 12 kuukauden määräaikainen tilaus (6 numeroa) 50 euroa.

Mikäli haluat lehden kotiin kannettuna, sen voi tilata Vesitalouden nettisivujen kautta. Vuosikerta maksaa 65 €.