Paikkatiedon tehokkaampi hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia vesistöjen tutkimiselle

"Muuttuvassa maailmassa paikkaan liittyvä tieto mahdollistaa alueellisen ja ajallisen muutoksen havainnoimisen ja analysoimisen nykyhetkessä, mutta myös mallintamisen tulevaisuuteen", kirjoittaa uusimman Vesitalous-lehden kokoaja Eliisa Lotsari, Vesitekniikan apulaisprofessori ja akatemiatutkija Aalto-yliopistosta.

Vesitalous-lehden tänään ilmestyvässä numerossa käsitellään paikkatietoa osana vesistöjen tutkimusta. Digitaalinen tutkimus ja tutkimusvälineet kehittyvät kovaa vauhtia ja saatavilla on entistä tarkempaa tietoa, jota pystytään prosessoimaan tehokkaammin kuin ennen. Laserkeilausaineisto, dronemittaukset ja isojen datamassojen yhdistely ja analysointi tuovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi virtavesien nykytilan ja tulevaisuuden analysointiin. On tärkeää tuntea nykyhetki, jotta ilmaston lämpenemisen vaikutukset voidaan mallintaa ja havaita vesistöissä.

Lisää vesi ja paikkatieto -teemasta uusimmassa Vesitaloudessa.

Linkki Vesitalous-lehteen Lehtiluukku.fi-palvelussa

Linkki Vesitalouden kotisivuille