iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Gabcíkovo/Bös-Nagymaros - Kahden padon tarina. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesirakentaminen
Hankkeen vuosi 1995
Apurahan saaja Lea Hämäläinen
Hankkeen nimi Vuorivillateollisuuden sivutuotteiden geotekniset ominaisuudet. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1998
Apurahan saaja Harri Höynälä
Hankkeen nimi Tutkimus Pohjanpitäjänlahden saamiseksi pienoisreferenssiksi, joka referenssi mahdollistaa muidenkin merikohteiden saamista kunnostuksien piiriin sekä prototyypin testaus.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Pauli Isteri
Hankkeen nimi Suomalaisten yhdyskuntien suuntaaminen kestävän kehityksen polulle. Diplomityö Teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesitalous
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Jutta Jantunen

Hanketarinat

Matkakertomukset