iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi 24 kerhon jäsenen opintomatka 26.-27.4.1995 Turkuun ja Saloon.
Hankkeen tyyppi Muu matka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1995
Apurahan saaja Maa- ja vesirakentajat -kerho
Hankkeen nimi Sulfiittisellutehtaan saastuttaman pohjaveden bioteknisen In Situ -kunnostuksen edellytykset. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Helena Anttila
Hankkeen nimi Suomesta neljän asiantuntijan osallistuminen Viron, Latvian ja Suomen maanparannusasiantuntijoiden Viron maanparantajaseuran perustamistilaisuuteen Tartossa, Tarton maataloudellisessa yliopistossa 9.-10.11.1995.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Maaseutukeskusten Liitto ry.
Hankkeen nimi Alumiinisulfaatin ja ferrisuolojen vertailu pintavesien käsittelyssä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Arttu Aromaa

Hanketarinat

Matkakertomukset