Syksyn apurahahaun tulosten koonti

Maa- ja vesitekniikan tuki myönsi syksyn apurahahaussa rahoitusta 27 projektille. Hakemuksia oli yhteensä 62. Haettu summa oli noin 4,8 milj. € ja myönnetty noin 1,25 miljoonaa.

Eniten rahaa saivat Oulun yliopisto ja Oulun yliopiston tutkijat (11 kpl, 567 000 €) sekä Aalto-yliopisto (4 kpl, 460 000 €). Lähes 95% (1 182 500 €) rahoituksesta meni yliopistoille tai henkilökohtaisena apurahana yliopistossa tutkimusta tekeville henkilöille. Pääasiassa rahoitettin tutkimustoimintaa (12 kpl, 849 000 €) ja väitöskirjoja tai niiden osia (yhteensä 10 kpl, 353 000 €).

Ensi vuodesta alkaen julkaisemme myös apurahan saaneiden tietoja.