Ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

Matilda Kråkströms doktorsavhandling Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation vid Åbo Akademi har slutförts.

Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och därför är det viktigt att eliminera dem från avloppsvatten. Traditionella avloppsvattenreningsverk kan inte fullkomligt avlägsna läkemedel, så nya, effektivare reningsmetoder måste utvecklas.

En lovande reningsmetod är ozonering. Ozonering är en grön reningsmetod som till skillnad från t.ex. klor inte lämnar några skadliga rester i det renade vattnet. Vissa läkemedel som inte kan elimineras genom vanlig avloppsrening, t.ex. det smärtstillande läkemedlet diklofenak och det anti-epileptiska läkemedlet karbamazepin, kan elimineras genom ozonering. Även andra läkemedel, som det smärtstillande läkemedlet ibuprofen och antibiotikan sulfadiazin, transformeras snabbare genom ozonering än genom traditionella vattenreningsmetoder.

Problemet med ozonering, liksom alla andra reningsmetoder, är att läkemedlen inte helt försvinner. Istället omvandlas de till ett stort antal transformationsprodukter. Vissa av produkterna som bildad kan vara mera toxiska än läkemedlen de bildades från. I denna avhandling användes vätskekromatografi kopplat till masspektrometri för att studera ozoneringen av läkemedel. Metoder utvecklades för att identifiera, isolera och kvantifiera produkterna. Ibuprofen transformerades till minst 12 produkter, diklofenak till 14 produkter, karbamazepin till 15 produkter och sulfadiazin till 16 produkter. Med hjälp av denna studie kunde också ozoneringsprocessen optimeras så att de slutliga produkterna som bildades hade så låg koncentration som möjligt. Resultaten visade även att en fast katalysator (ett fast material som påverkar reaktionerna som sker utan att själv förbrukas) kunde användas för att minimera mängden av produkter som finns kvar efter reningsprocessen. Reningsmetoden skulle kunna användas till exempel för rening av avloppsvatten från sjukhus eller läkemedelsindustrin.

Publikationen adress är: https://www.doria.fi/handle/10024/180389?locale=lsv