Väitöstiedotteet

Artikkelit

Ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, köyhyys ja pandemiat haastavat myös vesihuoltopalveluita.

Laura Inhan väitöskirja Developing Policies for Resilient Water Services Tampereen yliopistossa on valmistunut.Haasteisiin voi kuitenkin varautua ja sopeutua varmistamalla, että juomavesi-, jätevesi- hulevesi- ja sanitaatiopalvelut ovat muutosjoustavia eli resilienttejä.

Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskuntien korvaamaton palvelu. Yli puolelta maailman väestöstä puuttuu kuitenkin toimiva sanitaatio ja lähes kolmasosalta turvallinen juomavesi. Lisäksi suurin...

Lue lisää

Ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

Matilda Kråkströms doktorsavhandling Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation vid Åbo Akademi har slutförts.

Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och...

Lue lisää

Kaivosvesiä käsittelevien turvepohjaisten kosteikkopuhdistamojen haasteet pohjoisissa olosuhteissa: erityistarkastelussa arseenin, antimonin, nikkelin, typen ja sulfaatin puhdistusprosessit.

Uzair Akbar Khanin väitöskirja Oulun yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Challenges in using natural peatlands for treatment of mining-influenced water in a cold climate : considerations for arsenic, antimony, nickel, nitrogen, and sulfate removal.

Kosteikkoja on käytetty Suomessa puhdistamaan kaivosvesiä, sillä suoluontoa on ollut tarjolla kaivosten lähettyvillä. Tämä väitöskirja käsittelee haitta-aineiden puhdistusprosesseja turvepohjaisilla kosteikkopuhdistamoilla...

Lue lisää

Uusia keinoja talousveden laadun ja jätevedenpuhdistuksen hallintaan

Pirjo Rantasen väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Nitrification in drinking water distribution and wastewater treatment – Reasons, consequences, and the effects of the organic matter, suomeksi Nitrifikaatio talousveden jakelussa ja jäteveden puhdistuksessa – Syyt, seuraukset ja orgaanisen aineen vaikutus.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin typen muuntumista vesihuoltoprosesseissa. Tulosten perusteella talousveden laadun seuranta tarkentui. Lisäksi talousveden laatua...

Lue lisää