Ajankohtaista

Näytä kategorioittain

Artikkelit

Ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

Matilda Kråkströms doktorsavhandling Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation vid Åbo Akademi har slutförts. Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och därför är...

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuen myöntämät apurahat 1.1.–30.4.2021

MVTT ry myönsi tammi-huhtikuussa 2021 apurahoja yhteensä 470 800 euroa. Apurahansaajia oli yhteensä 29. Tutustu myönnettyihin apurahoihin. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Mikola Anna Developing a new easy-to-use measuring vehicle and application for designing aeration in WWTPs. Uusi helppokäyttöinen mittausmenetelmä ja sen soveltaminen jätevedenpuhdistamoiden ilmastuksen mitoituksessa ja ohjauksessa. 119 000 € Bansfield Danielle Exploiting the unexploited: improved harvesting of...

Lue lisää

Sukellusrobotti energiansäästötöihin

Aalto-yliopiston yhdyskuntajäteveden puhdistuksen työelämäprofessori Anna Mikola kertoo Aalto-yliopiston uutisjutussa projektista, jonka avulla pyritään kohdentamaan ilmastusta jätevedenpuhdistamolla paremmin tarpeen mukaiseksi. Projektin aikana kehitetään sukellusrobottia, joka tarkastelee hapen määrää ilmastusaltaan eri kohdissa. Tämän tiedon avulla pystytään toivottavasti tulevaisuudessa vähentämään hukkaan pumpattua happea ja siten pienentämään ilmastuksen energiankulutusta. Maa- ja vesitekniikan tuki on ollut rahoittamassa sukellusrobottiprojektia sekä myös...

Lue lisää

PoDoCo-apurahahaku auki 1.3.-15.4.2021

Oletko vastavalmistunut tai väitöskirjaasi viimeistelevä? Hae mukaan PoDoCo-ohjelmaan. Haku on auki 1.3.-15.4.2021. Maa- ja vesitekniikan tuki ry on mukana rahoittamassa apurahoja ja toivommekin hakijoita myös vesitekniikan alalta. Katso lisätietoja PoDoCo:n nettisivuilta https://www.podoco.fi/

Lue lisää

Apurahojen raportointi muuttuu kesällä 2021

Helmikuussa 2021 ja sen jälkeen myönnetyt apurahat raportoidaan verkkopalvelussa. Verkkopalvelu löytyy Maa- ja vesitekniikan tuen kotisivuilta viimeistään 1.7.2021. Ohjeet verkkopalvelussa tehtävää raportointia varten löytyvät apurahansaajan myöntökirjeestä ja kotisivujen usein kysytyistä kysymyksistä. Raportissa tulee kertoa yleistajuisesti mm. mitä apurahalla on saatu aikaan, miten työstä on viestitty ja minkälainen vaikutus työllä on ympäristöön ja yhteiskuntaan. MVTT voi...

Lue lisää