iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Osallistuminen Hollannissa, Haagissa 17.-22.3.2000 järjestettyyn vesialan tapahtumaan 2nd Global Water Forum & World Water Fair.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Tapio S. Katko
Hankkeen nimi Vesitornit suomalaisessa maisemassa ja infrastruktuurissa. Ismo Asolan diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 1997: Suomen ylävesisäiliöiden tekniikan kehitys ja ympäristökuva 1876-1998.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Tapio S. Katko
Hankkeen nimi Vettä! - Suomen vesihuollon kehitys kaupungeissa ja maaseudulla.
Hankkeen tyyppi Julkaisutoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Tapio S. Katko
Hankkeen nimi Kloorieteenien in situ reduktiivisen dehalogeraation edellytykset pohjoisessa pohjavesiakviferissa. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Ympäristötekniikka
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Päivi Kauppi

Hanketarinat

Matkakertomukset