iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Palaturpeen käyttöluokitus tien routaeristeenä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Jari Nauska
Hankkeen nimi Osallistuminen Hollannissa, Delftissä 11.-20.6.1997 pidetylle kurssille Advanced Course on Environmental Biotechnology.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1997
Apurahan saaja Anne-Mari Aurola
Hankkeen nimi Osallistuminen Etelä-Afrikassa 15.-17.5.1995 pidettyyn konferenssiin River Basin Management for Sustainable Development.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1995
Apurahan saaja Hannele Nyroos
Hankkeen nimi Organic matter and polyhydroxyalkanoates in biological phosphate removal from municipal wastewater. Lisensiaatintyö Teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Lisensiaatintyö
Hankkeen aihe Vesiensuojelu
Hankkeen vuosi 1997
Apurahan saaja Anne-Mari Aurola

Hanketarinat

Matkakertomukset