iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Suomesta neljän asiantuntijan osallistuminen Viron, Latvian ja Suomen maanparannusasiantuntijoiden Viron maanparantajaseuran perustamistilaisuuteen Tartossa, Tarton maataloudellisessa yliopistossa 9.-10.11.1995.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Maaseutukeskusten Liitto ry.
Hankkeen nimi Harjoittelu Saksassa, Cottbusin teknillisessä yliopistossa, Institut für Bauinformatik-osastolla IAESTE-vaihto-ohjelman kautta 1.6.-31.7.2000.
Hankkeen tyyppi Pätevöityminen tai tutustuminen
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Maria Ahtiainen
Hankkeen nimi Alumiinisulfaatin ja ferrisuolojen vertailu pintavesien käsittelyssä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Arttu Aromaa
Hankkeen nimi Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostussuunnitelma. Diplomityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Maaperän suojelu
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Kati Alanko

Hanketarinat

Matkakertomukset