iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi LD-teräskuona tien rakennekerrosmateriaalina. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1997
Apurahan saaja Juha Holma
Hankkeen nimi Osallistuminen esitelmoitsijänä Helsingissä 10.-14.8.1998 järjestettyyn konferenssiin XX Nordic Hydrological Conference (NHK-98).
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Jussi Hooli
Hankkeen nimi Osallistuminen Italiassa, Belgiratessa 19.-22.9.1995 pidettyyn konferenssiin 15th International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds, PAC.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Minna Männistö
Hankkeen nimi 11 TKK:n vesihuoltekniikan laboratorion tutkijoiden, opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden opintomatka Ranskaan, Pariisiin 1.-5.7.2000.
Hankkeen tyyppi Muu matka
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Anne-Mari Aurola

Hanketarinat

Matkakertomukset