iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Kärdlan jätevedenpuhdistamon toimintaselvitys -analyysein sekä ehdotus korjaustoimenpiteistä.
Hankkeen tyyppi Tutkimustoiminta
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Ilari Kotimäki
Hankkeen nimi Osallistuminen USA:ssa, Bostonissa 9.-13.8.1998 järjestettyyn neljänteen kansainväliseen ympäristötekniikan symposiumiin 4th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1998
Apurahan saaja Jyrki Kotola
Hankkeen nimi Osallistuminen Norjassa, Trondheimissa 24.2-26.6.1999 pidettyyn kansainväliseen IAWQ/IESA Joint Specialist konferenssiin Removal Humic Substances from Water.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Maaret Kulovaara
Hankkeen nimi Matkakuluihin Intia/Bapatla - Suomi/Oulu. Hydraulics of Multipurpose Fishway.
Hankkeen tyyppi Kongressimatka
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1997
Apurahan saaja Sampath Kumar

Hanketarinat

Matkakertomukset