iStock-527215054.jpg

Tuetut hankkeet

Vesi- ja ympäristötekniikka turvaa luonnonvaroja ja elinolosuhteita tuleville sukupolville. Tutustu rahoittamiimme hankkeisiin.

Rahoitetut hankkeet

Tuettu hanke
Apurahan saaja
Hankkeen nimi Opiskelu Unkarissa, Budapestin teknillisessä korkeakoulussa 1.2.-30.6.1999.
Hankkeen tyyppi Opiskelu ulkomailla
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1999
Apurahan saaja Taija Henttonen
Hankkeen nimi Kalkkikivialkaloinnin tehostaminen ja mitoitus. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Vesihuolto
Hankkeen vuosi 2000
Apurahan saaja Jari Hietala
Hankkeen nimi Palaturve eristeenä ja keventeenä. Diplomityö Oulun yliopistossa.
Hankkeen tyyppi Diplomityö
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1996
Apurahan saaja Timo Hilli
Hankkeen nimi Vesioikeudellisiin tutkimushankkeisiin liittyviä kirjoituksia.
Hankkeen tyyppi Julkaisutoiminta
Hankkeen aihe Muut tutkimukset ja apurahat
Hankkeen vuosi 1998
Apurahan saaja Erkki Hollo

Hanketarinat

Matkakertomukset