Alina Reiman - 2019: Technische Universität Darmstadt, Saksa

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Alina Reiman
Koulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Matkakohde
Technische Universität Darmstadt, Saksa
Aika
03.09.2018 - 31.03.2019
Vaihto-ohjelma
Erasmus+


Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) valikoitui vaihtokohteeksi hyvin opintoihini sopivan kurssivalikoiman ja kaupungin helpon saavutettavuuden perusteella. Kaupunki vaikutti mielekkäältä, koska mielestäni se oli sopivan iso, jotta siellä olisi tarpeeksi tekemistä, mutta samalla tarpeeksi pieni, ettei siellä olisi koko ajan ihan kauheaa hälyä. Jos vilinää teki mieli, pääsi Frankfurtiin aina helposti. Kaupungin pienehköstä koosta huolimatta (Darmstadtissa on noin 160 000 asukasta) yliopistolla on hyvin kansainvälinen ilmapiiri. Teknillisessä yliopistossa on 27 000 opiskelijaa ja paikallisessa korkeakoulussa 13 000, joten katukuva on nuorten aikuisten kansoittama. Yliopisto on perustettu 1877 ja sillä on rakennuksia ympäri kaupunkia, mutta sillä on kolme selkeää kampusta (Stadtmitte – keskusta, Lichtwiese ja Botanischer Garten – kasvitieteellinen puutarha).

Orientaatio

Orientaatio ei ollut pakollinen, mutta siihen kannattaa osallistua kielikurssin takia. Orientaatioviikot alkoivat noin 1,5 kk ennen varsinaisten kurssien alkua ja sen aikana suoritettiin saksan intensiivikurssi. Kurssi kesti noin 5 tuntia ja useana iltana paikalliset opiskelijajärjestöt järjestivät jotain ohjelmaa. Meidät jaettiin myös tutor-ryhmiin, mutta oma tutor auttoi lähinnä paperihommien kanssa eikä niinkään ryhmäytymisessä. Tutoria näin lopulta vain 4 kertaa. Saksan kurssi kesti 4 viikkoa ja sen jälkeen oli 2 viikkoa lomaa ja sinä aikana ei ollut järjestettyä iltaohjelmaakaan.

Opiskelu

Saksassa lukukausien aikataulu poikkeaa huomattavasti Suomessa totutusta ja lukuvuosi onkin jaettu talvi- ja kesälukukauteen. Talvilukukausi alkaa lokakuun puolivälissä ja kesälukukausi huhtikuun puolivälissä. Lukukausia edeltää parin viikon loma. Tentit keskittyvät yleensä noin 1,5 kk ajanjaksolle lukukauden lopussa. 

Päädyin lopulta ottamaan kursseja vain Institute of Applied Geosciences –laitoksen valikoimasta ja paikallisen kielikeskuksen saksan kursseja. Saksan kursseja lukuun ottamatta kävin kaikki kurssit englanniksi, koska valitsin vain englanninkielisen maisteriohjelman (Tropical Hydrogeology and Environmental Engineering, TropHEE) kursseja. Sain lopulta käytyä lähes kaikki Learning Agreementissa suunnitellut kurssit, mutta kaksi kurssia jouduin vaihtamaan. Toinen oli päällekkäin toisen kurssin kanssa ja toinen oli siirretty talvilukukaudelta kevätlukukaudelle. Ohessa lyhyt kuvaus ja opintopistemäärä käymistäni kursseista.

Hydrogeology (4 op)

Hydrogeologian peruskurssi. Kurssi koostui luennoista ja luennolla tehtävistä viikkoharjoituksista. Viikkoharjoituksissa piirrettiin niin rakeisuuskäyriä kuin virtausviivoja ja laskettiin sadantaa ja virtausta. Veden kiertokulku ja siihen liittyvien osatekijöiden mittaaminen, akviferit, vedenläpäisevyys ja siihen liittyvät tekijät, veden virtaus maassa sekä hydrologiaan liittyvän datan ja kuvaajien tulkitseminen olivat kurssin keskiössä. Luennoitsija yhdisti luentoihin omaa tutkimustaan esimerkein ja kuvin.

Physical Hydrogeology (3 op)

Veden liikkeisiin etenkin maaperässä keskittyvä hydrogeologian kurssi, joka sopi hyvin hydrogeologian kurssin kaveriksi. Kurssilla perehdyttiin lähinnä tekijöihin ja prosesseihin, jotka vaikuttavat veden määrään ja laatuun. Toinen kurssin pääteema oli pohjaveden haavoittuvaisuuden arviointi ja vesivarojen suojelu. Luennoitsija oli oikein vauhdikas ja puhelias ja otti mieluusti kontaktia ja herätteli opiskelijoita. Luennoitsija toi hyvin esille yliopistolla tehtävää tutkimusta ja yhdisti sitä mielekkäästi opetukseen.

Soil Protection and Soil Erosion (3 op)

Kurssilla käytiin läpi maaperän eroosiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja eroosion kontrollointia ja ehkäisyä. Kurssi koostui luennoista ja laskuharjoituksista. Laskuharjoitukset vaihtelivat ihan perus virtaaman ja sedimenttikuorman kaavan pyörittelystä omalla koneella tehtävään eroosion mallinnukseen. Luennot olivat monipuolisia ja kurssilla pääsi tutustumaan moneen ilmaiseen vapaasti saatavilla olevaan ohjelmaan, jolla eroosiota voidaan mallintaa.

Practical Mineralogy and Petrology (3 op)

Mineralogian peruskurssi, jossa käytiin läpi muun muassa mineraalien kiderakenne, mineraalien ja kivilajien alkuperä ja muodostuminen ja kivilajien luokittelu. Kurssi oli ehkä suunnattu enemmän geologiaa jo osaaville. Noin puolet luentoajasta keskityttiin mineraalien ja kivilajien tunnistamiseen, jonka jälkeen käytiin läpi teoriaa. 

Geological Methods (3 op)

Geologian peruskurssi, jolla käytiin läpi geologian perusasioita, kuten eri kivilajien syntymekanismit ja erityispiirteet, erilaisia geologiasia tutkimusmenetelmiä, geologiasia karttoja, geologinen ajanlasku ajankausineen ja joitakin tutkimushankkeita. Luennoitsija piti vain muutaman luennon ja loput luennot koostuivat opiskelijoiden noin 15 min pituisista esityksistä. 

Deutsch Intensiv Grundkurs IV/V c (6 op)

B1-tason intensiivikurssi, jonka aikana käytiin lähes koko B1-tason perusoppimäärä. Kurssi alkoi ennen lukukauden alkua ja kurssia varten piti osallistua tasokokeeseen. Tunteja oli lähes neljän viikon ajan joka päivä noin 5 tuntia, jonka päälle tuli kotitehtävät. Kurssi oli aikaa vievä, mutta palkitseva. Osaaminen karttui, koska opetukseen piti koko ajan osallistua aktiivisesti pienen osallistujamäärän vuoksi. Sanastoa ei pänttäämällä päntätty ja pääpaino tuntui olevan kieliopissa ja puheeseen reagoimisessa. Kurssi oli hyvä tapa tutustua muihin vaihtareihin ja saada saksankieli sujuvammaksi. Darmstadtissa kurssi oli ilmainen, joka on poikkeuksellista muihin saksalaisiin yliopistoihin verrattuna.

Schreiben und Diskutieren I b (3 op)

B2-tason kurssi, joka oli intensiivikurssin jälkeen työläin saksan kurssi. Kurssin aikana tutustuttiin erilaisiin teksteihin, joita voi tulla vastaan (virallinen sähköposti, tiivistelmä, pöytäkirja, mielipidekirjoitus, essee, CV, avoin hakemus jne.). Kurssin suoritus oli pilkottu moneen osasuoritukseen, joista suurin osa koostui joka toinen viikko palautettavista erilaisista teksteistä. Luennolla pidettiin myös suullinen esitys omavalintaisesta tieteellisestä aiheesta, josta kirjoitettiin myös pidempi kirjoitelma.

Hören - Verstehen - Diskutieren I b (3 op)

B2-tason kurssi, jonka päätehtävänä tuntui olevan kasvattaa rohkeutta puhua saksaa. Pääpaino oli suun auki saamisessa eikä kielioppivirheissä. Kurssilla läpikäytävät teemat valikoituivat opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Luennot koostuivat opiskelijoiden omista esityksistä ja aiheesta keskustelemisesta.

Lesen - Verstehen - Diskutieren I b (3 op)

B2-tason kurssi, jolla keskityttiin lukutekniikkaan ja luetun ymmärtämiseen erilaisten teemojen kautta (asuminen, opiskelu, työnteko, talous, kuluttaminen, ruoka…). Yhdestä aiheesta piti pitää myös lyhyt referaatti, joka toimi alustuksena päivän aiheeseen. 

Vapaa-aika

Darmstadtin sijainti on todella otollinen matkustelulle! Suuri lentoliikenteen solmukohta (Frankfurt) on helposti ja nopeasti saavutettavissa ja junalla sekä bussilla (FlixBus) pääsee nopeasti myös moneen paikkaan. Saksan tutkailu on tehty helpoksi, koska TU Darmstadtin opiskelijakortilla pääsee ilmaiseksi lähijunilla moneen hienoon paikkaan Hessenin alueella (Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, Rüdesheim am Rhein, Marburg, Fulda…). Näihin paikkoihin paikalliset opiskelijajärjestöt (END, muuttumassa ENS Darmstadtiksi ja Tutor International) järjestivät usein retkiä, joten riitti, että käveli sovittuun aikaan juna-asemalle ja loppu olikin sitten hoidettu. Opiskelijajärjestöt järkkäsivät kaupunkiretkien lisäksi muutakin ohjelmaa ja lähes joka viikko tuntui olevan useammalle illalle ohjelmaa, jos niissä kaikissa olisi jaksanut käydä. 

Yliopistolla on hyvin kattava liikuntatarjonta (Unisport), jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää! Suurin osa liikuntakursseista on ilmaisia tai halpoja. Liikuntakurssit ovat hyvä tapa tutustua hitaasti lämpeneviin saksalaisiin kanssaeläjiin. Lopulta joukkuekavereiden kanssa tuli vietetty hyvin paljon vapaa-aikaa niin joulumarkkinoilla ja erilaisissa joukkuehengen kohottajaisissa ja heidän kauttaan tutustuinkin eniten saksalaiseen kulttuuriin. 

Hintataso ja asuminen

Vuokraa lukuun ottamatta hintataso oli Suomea alhaisempi. Ruoka-ostoksiin meni selkeästi vähemmän rahaa ja ulkona syöminen oli myös selkeästi halvempaa. Ruokalassa (Mensa) lounas oli tosin Suomeen verrattuna kalliimpaa (noin 3-5 €). Moniin ruokiin joutuu ostamaan erikseen, mikä nosti hintaa. Lounas Suomeen verrattuna ollut aina aina niin maittavaa, mutta saksalaiseen ruokakulttuuriin sai hyvän läpileikkauksen. Maksoin itse kolmen hengen kalustetusta solusta yksityisiltä markkinoilta 400 €/kk. Asunnon voi hankkia yliopiston kautta tai yksityisiltä markkinoilta, mutta suosittelen yksityistä ehdottomasti. Itse sain vaihdosta paljon irti juuri saksalaisten kämppisten vuoksi. Etelässä, etenkin isommissa yliopistokaupungeissa, on huutava asuntopula, joka nostaa vuokrien hintoja. Asunnon etsiminen kannattaa siis aloittaa ajoissa. 

Saksassa käteinen on valttia ja niissä paikoissa, missä kortti lopulta kelpasi (isommat ruokakaupat, isommat vaateliikkeet), kelpasi myös suomalainen debit-kortti, joten saksalaisen pankkitilin avaaminen ei ollut aina tarpeellista. Ravintolaissa ja baareissa kävi usein pelkästään käteinen. 

Kulttuuri

En kokenut saksalaista kulttuuria kovinkaan erilaiseksi, joten varsinaista kulttuurishokkia en missään vaiheessa kokenut. Saksalaisesta täsmällisyydestä voidaan olla montaa mieltä, mutta ainakin Saksassa teititellään huomattavasti enemmän kuin Suomessa ja ensikosketus esimerkiksi opetushenkilökuntaan kannattaa ottaa mahdollisimman kohteliaasti (Herr Dr. Professor…), jos henkilön preferenssit eivät ole tiedossa. 

Luonteeltaan ainakin itse tapaamani saksalaiset ovat melko samanlaisia kuin suomalaiset. He lämpenevät hitaasti. Sen takia kimppakämpässä asuminen ja joukkuelajit ovat hyviä tapoja tutustua paikallisiin. Saksassa byrokratia on edelleen Suomeen verrattuna hyvin korkealla tasolla, jota kuvaa hyvin se, että kaikki viralliset vaihtodokumentit piti lähettää leimattuna postitse Saksaan. Jos tarvitsi allekirjoituksia tai leimoja papereihin, tätä varten oli yleensä vastaanottoaika, jolloin piti käydä paikan päällä. Huonolla tuurilla aika oli vain kerran viikossa yhden tunnin ajan, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Saksassa pitää myös rekisteröityä kaupungin asukkaaksi paikallisessa virastossa, jota varten tarvitsee omat dokumenttinsa. Papereiden kanssa tiskeillä ja virastoissa juoksentelu tuntui alkuun turhauttavalta, mutta kaikkeen tottui.

Koettavaa

Jos Saksassa on joulun aikaan, kannattaa ehdottomasti käydä joulumarkkinoilla. Itse kävin viidessä eri kaupungissa vain tämän takia. Tunnelma on mukavan jouluinen ja markkinoilla on paljon ihmisiä ja erilaisia kojuja. Saksalaiset menivät usein työ- tai kaveriporukalla Glühweinille ja koska keli ei ole niin kylmä edes talvella, siellä vietettiin helposti useampi tunti jutellen ja viiniä hörppien.

Saksassa tietyt alueet ovat tunnettuja karnevaaleistaan. Suurimmat juhlallisuudet ovat Kölnissä, mutta ei huonona kakkosena on Darmstadtia lähellä oleva Mainz. Mainzissa hyviä karnevaalitapahtumia ovat 11.11 11:11, joka avaa karnevaalin 11.11. klo 11:11, ja Rosenmontag, jolloin on karnevaaliparaati. Ihmiset ovat karnevaaliaikaan kaduilla juhlimassa erilaisissa asuissa, musiikki raikaa ja kulkueessa karkkia ja nenäliinapakkauksia lentää! 

Lopuksi

Jos on yhtään ajatellut lähteä vaihtoon, niin suosittelen sitä ja Darmstaditia lämpimästi. Vaihdosta jäi käteen upea elämys, ystäviä ja parantunut kielitaito. Jo pelkästään yhden lukukauden aikana kerkeää tekemään ja kokemaan paljon. Yliopiston ja kiltojen puolesta tapahtumia TU Darmstadtissa järjestetty paljoakaan, joten vapaa-ajalla saksalaisiin tutustumiseen oli panostettava, jos halusi tutustua muihinkin kuin vaihtareihin. Suosittelen tutustumaan paikallisiin, jotta vaihdosta saa enemmän irti. Vaihtaripiirit eivät ole lopulta se ainoa sosiaalinen verkosto, mutta se ilmeisin.