Anni Karjalainen - 2017: Royal Melbourne Institute of Technology, Austalia

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Anni Karjalainen
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
Royal Melbourne Institute of Technology, Austalia
Aika
15.02.2017 - 30.06.2017
Vaihto-ohjelma
Kahdenvälinen vaihtosopimus


Aloitin ympäristötekniikan opinnot Oulussa 2014 ja vaihtoon lähteminen oli unelmani jo ennen opintojen aloittamista, sillä kansainväliset työtehtävät kiinnostavat minua. Halusin vaihtoon mahdollisimman kauas Suomesta jo kandidaattivaiheen aikana. Australia valikoitui ykköstoiveekseni vaihtopaikan suhteen sen omaperäisen luonnon ja hieman eristäytyneen maan kiehtovuuden perusteella. Lisäksi englanninkielisessä maassa pääsisin hiomaan englantini huippukuntoon. Melbourne oli ylivoimainen ykkösvaihtoehto Australian kaupungeista sen rikkaan kaupunkikulttuurin ja vanhoilta vaihto-opiskelijoilta kuulemani palautteen perusteella. Vaihtoon hain 1,5 vuotaa etukäteen Oulun yliopiston kahdenvälisten kohteiden vaihto-ohjelman kautta.

Opiskelu

Opiskelu oli hyvin samanlaista kuin Suomessa. Kurssien opetus koostui luennoista ja laskuharjoituksista, jonka lisäksi kurssin aikana tehtiin arvosteltavia kotitehtäviä ja ryhmätöitä. Lähes kaikilla kursseilla oli välikoe, ja kurssin päätteeksi lopputentti. Kontaktiopetusta oli hieman vähemmän kuin Suomessa, mutta luennoitsijat vaativat opiskelijoilta aktiivista osallistumista keskusteluun tunneilla. Kurssit kestivät koko lukukauden. Suoritin neljä kurssia, jotka vastasivat 30 opintopistettä Suomessa.

Pollution Control –kurssilla käytiin läpi ilman ja veden laatuun vaikuttavia tekijöitä, päästöjen lähteitä ja päästötyyppejä sekä niihin liittyviä laskuja ja mallintamista. Urban Systems 2 kurssilla teimme koko kurssin kestävän projektityön, jossa ryhmänä suunnittelimme tulevaisuuden kuvitteellisen ekokaupungin Pohjois-Australiaan. Lopputyön tuli sisällyttää suunnitelmat vesi- ja jätehuollon järjestämiseksi, energiantuotannosta ja sen tarpeesta, ravinnontuotannosta, kaupunkisuunnittelusta, liikenteestä ja kaupungin vetovoimasta ottaen aina huomion alueen erikoispiirteet, alkuperäisasukkaiden kunnioitus ja varautuminen ilmastonmuutoksen haasteisiin. Environmental and Hazard Analysis – kurssi koostui kahdesta osasta: kemiallisten prosessien turvallisesta suunnittelusta ja suunnittelijan vastuusta sekä ympäristöhallinosta, joka sisälsi esimerkiksi YVA-selvitysten teon, kestävän prosessisuunnittelun periaatteet ja erilaiset ympäristöstandardit ja –sopimukset. Marine and Geological Systems –kurssilla tutustuimme paikalliseen geologiaan ja geologisen tutkimuksen perusteisiin.

Vaihtokohde

Paljon Melbournea parempaa vaihtokohdetta en olisi voinut ikinä kuvitella! Kaupunki on Australian toiseksi suurin 4,5 miljoonalla asukkaallaan, ja on äänestetty usean kerran peräkkäin maailman viihtyisimmäksi kaupungiksi – ja titteli on täysin ansaittu. Suurkaupungiksi Melbourne on vehreä ja meri on lähellä, erilaisia festivaaleja ruoka-aiheisista stand-upiin on käynnissä jatkuvasti, ja kaupungin kulttuuri- ja ravintolatarjonta on valtava. Upean eloisan kaupunkikulttuurin lisäksi yliopistomme järjesti valtavasti erilaista kerhotoimintaa joka lähtöön ja edulliseen hintaan. Varsinkin urheilukerhoja oli paljon. Kerhot järjestivät viikoittaista toimintaa, päiväreissuja ja pidempiäkin matkoja, joilla pääsi kokeilemaan monenlaisia urheilulajeja, hankkimaan uusia elämyksiä ja näkemään lähiseutua.

Vaihdossa käyneenä osaan arvostaa enemmän Suomessa elämistä ja elämääni täällä, vaikka on meillä suomalaisilla myös opittavaa esimerkiksi australialaisten avoimuudesta. Australiassa oli huomattavasti helpompaa aloittaa keskustelu ventovieraitten kanssa entä koto-Suomessa. Australialaiset olivat yleisesti ottaen todella rentoja, hyväntuulisia ja huumorintajuisia ihmisiä. Toisaalta Suomi on myös Australiaa edellä monissa asioissa, esimerkiksi ympäristöasioissa ja tasa-arvossa. Australiassa on paljon osaamista ympäristöalalla, mutta vanhat rakenteet painavat, ja uudistuminen on hidasta. Esimerkiksi suurin osa energiasta tuotetaan yhä kivihiilellä, ja liikenne on suuri päästöjen aiheuttaja pitkien etäisyyksien takia. Rakentamista ei ole valvottu yhtä tarkkaan kuin Suomessa, ja energiatehokkaita ratkaisuja löytyy lähinnä uusista rakennuksista. Esimerkiksi talojen kunnollinen eristäminen tuntuu olevan vieras käsite Australiassa.

Vaihto-opiskelu oli valehtelematta hienoimpia kokemuksia elämässäni. Australia on valtavan upea ja monipuolinen maa, jossa näin ja koin paljon, tapasin mahtavia ihmisiä ja pääsin haastamaan itseäni toivomallani tavalla. Rohkaistuin paljon ja sain lisää itseluottamusta, ja kielitaitoni kehittyi. Samalla vahvistui tunne, että haluan ulkomaille pidemmäksi aikaa uudemman kerran, seuraavaksi varmasti töiden merkeissä. Australiaankin tulee varmasti vielä palattua, sillä niin paljon jäi vielä näkemättä ja kokematta. Mielelläni olisinkin viettänyt koko lukuvuoden vaihdossa jos se vain olisi ollut mahdollista. 

Suuret kiitokset vielä Maa- ja vesitekniikan tuki ry:lle osallistumisesta vaihto-opiskeluni tukemiseen!
Oulussa 20.9.2017

Anni Karjalainen