Joni Virtanen - 2019: Aalborgin yliopisto, Tanska

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Joni Virtanen
Koulu
Matkakohde
Aalborgin yliopisto, Tanska
Aika
01.09.2017 - 21.06.2019
Vaihto-ohjelma


Kertomus opinnoista

Jatko-opinnoissa alusta alkaen itselle oli selvää hakeutuvani yliopistoon Suomen ulkopuolelle, koska uskoin tämän voivan tarjota itselleni vielä entistä laajemman perspektiivin sekä pohjan opinnoilleni. Useammasta kohteesta lopulta päädyin Aalborgin yliopistoon (AAU) Tanskassa. Valintaan vaikutti osin kiinnostus kokea asuminen Tanskassa, mutta ennen kaikkea Aalborgin hyvä maine ympäristöalan osaamisessa sekä insinööriopinnoissa. Aalborgin yliopisto ansaitsikin kuluneen vuoden aikana Euroopan parhaan yliopiston tittelin insinöörialan opinnoissa, mikä täällä kaksi vuotta opiskeltua vaikuttaakin ansaitulta titteliltä.

Kurssitarjonta AAU:ssa on kattava sekä yliopson käyttämät opiskelumetodit mielenkiintoisia. Pohjana kaikissa opinnoissa on PBL (problem based learning) metodi, missä kunkin kokonaisuuden opinnot tähtäävät analyyttisesti ratkaisemaan alan oikeita käytännön projekteja. Nämä voivat olla joko yliopiston hankkeita tai yhteydessä paikallisten yritysten tarpeisiin. Kurssit ja projektit toteutettiin usein pienemmissä ryhmissä ja opintojen suoritteet kattoivat suullisen tentin. Toisin kuin Suomessa, missä vastuu opinnoista on usein yksin, aktiivinen ryhmätyö ja opiskelu tiimeissä auttoi opiskelijoita kehittymään ryhmätyöskentelyätaidoissa sekä yleisesti projektinhallinnassa läpi opintojen. Lisäksi suulliset tentit ovat olleet hyvä työkalu yhä kehittämään argumentointi- ja esiintymistaitoja.

Opintoni suuntautumislinjat olivat “Wastewater Treatment Systems, Groundwater resources sekä Pollution” ja näiden sisältämät kurssit olivat:

-        Soil and Groundwater Pollution

-        Hydrogeology and Groundwater Modelling

-        Environmental Soil Science and Geostatistics

-        Experimental Hydrogeology

-        Wastewater Treatment Systems

-        Fundamental Wastewater Treatment

-        Hydrodynamics and Time Series Analysis of

-        Environmental Flows

-        Marine Pollution

Aalborgin yliopiston opintokokonaisuudet kattoivat laajasti sekä opintojen taustan tieteelliset teoriat sekä ympäristövaikutusten mallinnukset ja koottujen tietojen käytännön soveltamisen todellisissa projekteissa. Valitsemani opintopolku mahdollisti myös erillisen suuntautumisen mikromuovien analytiikkaan, minkä osalta Aalborgin yliopiston laboratorio kartuttanut tunnettavuutta. Osana jätevesiopintojani pystyin syventymään mikromuovien analytiikkaan jätevesissä sekä yhä kehittämään AAU:n laboratorion käytössä olevia analyysimenetelmiä. Ja samaisen aiheen parissa jatkoin myös maisterin päättötyössäni ”Occurrence of microplastics in indoor air and protocol development of the microplastic analysis”, syventyen yhä pidemmälle mikromuovien analytiikkaan sekä käytössä olevien analyysimenetelmien kehittämiseen.

Kaikkineen kokemus Tanskasta on ollut loistava. Vaikka Tanskan arki ei paljoa Suomesta pokkea, nämä kaksi vuotta Aalborgissa sekä sen kansainvälisessä ympäristössä on antanut itselle valtavasti, ei vain ammatillisesti, mutta myös kokemuksissa. Nämä kaksi vuotta ulkomailla on antanut minulle paljon uusia ystäviä, uutta perspektiiviä elämään sekä toivottavasti myös avannut uusia mahdollisuuksia tulevaan.

 Joni Virtanen

27.06.2019

Aalborg, Tanska