Jouni Kivimäki - 2017: Harburgin teknillinen yliopisto, Saksa

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Jouni Kivimäki
Koulu
Matkakohde
Harburgin teknillinen yliopisto, Saksa
Aika
01.10.2014 - 01.10.2016
Vaihto-ohjelma


Aloitin opinnot Hampurin teknillisessä ylipostossa syksyllä 2014 kansainvälisessä International Master Program of Environmental Engineering (IMPEE) koulutusohjelmassa. Koulutusohjelman opetuskielenä oli englanti ja koulutusohjelman opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi kansainvälisiä opiskelijoita.

Hampurinen teknillinen yliopisto on perustettu vuonna 1978. Yliopistolla on tarjolla 42 erilaista kooultutus ohjelmaa joista 9 on kansainvälisiä koulutusohjelmia, jossa opetus on englanniksi. Yliopistolla opekelee noin 7000 opiskelijaa, joista noin joka viides on kansainvälinen opiskelija. Yliopisto sijatsee Harburgissa, Elbe joen etelä puolella noin 15 km Hampurin keskustassa.

Ensimmäisen lukukauden opinnot koostuivat perusopinnoista. Perusopinnot sisälsivt laboratorio kursseja, ja teoriittisia opintoja fysiikasta ja kemiasta. Toinen lukukausi koostui ammatillisista opinnoista, joissa köytiin ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä ja jätteen ja jäteveden käsittelyyn liittyviä tekniikoita. Kolmas lukukausi koostui syventävistä opinnoista ja harjoitus päättötyöstä. Harjoitus päättötyö tehtiin tohtori opiskelijan kanssa, jota valvoi yksi professori. Harjoitus päättötyön aiheen sai valita itse. Valinnaisia syventäviä opintoja oli tarjolla kolmesta eri aaihe alueesta: biotekniikan, vesi sekä jäte ja energia. Valitisin jäte ja energia vaihtoehdon, koska opintojen sisältö vaikutti kiinnostavimmalta ja professori joka vastasi suurimmasta osasta opintoja oli pitänyt ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena mielestäni mielenkiintoisimmat kurssit. Viimeisen lukukauden aikana tehtiin lopputyö, jonka lajuus olis 30 opintopistettä. Lopputyö tehtiin itsenäisesti kahden ohjaavan professorin valvonnassa.