Katri Suistio - 2018: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Meksiko

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Katri Suistio
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Meksiko
Aika
03.01.2018 - 15.05.2018
Vaihto-ohjelma


Minulla ei ollut juurikaan mitään ennakko-oletuksia tai -odotuksia Meksikoa kohtaan ennen vaihtoani. Halusin vain tutustua meksikolaiseen kulttuuriin, oppia espanjaa, tehdä sivuaineeni ja matkustaa uusiin paikkoihin. Kuvista olin nähnyt, että ITESMn kampus Monterreyssa oli iso ja moderni, joten uskoin, että tulisin viihtymään myös yliopistolla. Lopulta Meksiko yllätti minut monella tavoin positiivisesti.

Tuntuisi kuin olisi matkustanut lukuisissa eri maissa, mutta matkustin ainoastaan Meksikon sisällä ja sain kokea, kuinka monipuolinen maa Meksiko on. Maantieteellisesti voit löytää niin kanjoneita, tulivuoria ja aavikoita kuin paratiisirantoja, viidakoita ja vesiputouksia. Meksiko on sekoitus jäänteitä espanjalaisten kolonioista ja alkuperäisasukkaiden kuten Mayojen ja Atsteekkien arkeologisista raunioista. Mitä etelämmäksi matkustaa, sitä vahvemmin alkuperäiskansojen juuret tulevat esille. Meksiko on paljon muutakin kuin tacoja, tequilaa, sombreroita ja mariachi musiikkia.

Monterrey, Meksikon teollisuuskaupunki, osasi myös yllättää minut asuinpaikkana. Kaupunkia ympäröivät isot vuoret, jotka antoivat kauniit maisemat ja mahtavat retkeilymahdollisuudet. Yliopisto oli iso ja kodikas kampus, josta löytyi monipuoliset palvelut. Tilat olivat modernit ja kurssit mielenkiintoisia. Yliopistolla vieraili niin MIT:n professoreita kuin tunnettuja yritysjohtajia ja vaikuttajia kuten Elon Musk ja Malalai. Vapaa-ajallakaan ei tarvinnut miettiä, mitä olisi tehnyt. Aktiviteettimahdollisuuksia löytyi kalliokiipeilystä festarielämyksiin ja kaikkea siltä väliltä. Asuntoni oli myös erittäin viihtyisä, siisti ja turvallinen. Ainoa negatiivinen asia oli huomata, miten jonain aamuina vuoret peittyivät harmaan verhon taakse liikenteen ja teollisuuden päästöistä. Näin energia- ja ympäristötekniikkaa lukevana oli silmiä avaava kokemus nähdä todellisuudessa, miten ilmansaasteet ovat ongelma miljoonakaupungeissa. Toisaalta tämä antoi motivaatiota opiskeluun ja kehittää yhä parempia tulevaisuuden energia- ja ympäristöratkaisuja.

Opin myös paljon itsestäni. Kun lähtee kulttuuriin, jossa vallitsee mañana-henki, tulee olla kärsivällinen ja sopeutua siihen, että kaikki ei tapahdu heti tai edes huomenna tai viikon päästä. Edes sovitut tapaamiset eivät tapahdu siihen kellonaikaan, kun on sovittu. Sekin, että kommunikoi vieraalla kielellä, tuo jo haasteita, mutta kyllä kaikki aina hoitui aikanaan. Erityisesti kursseilla, joissa painotettiin hyvin paljon ryhmäprojekteja, ryhmätyöskentelytaidot eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa kehittyivät.  

Olen iloinen, että uskalsin valita vaihtokohteekseni Meksikon. Kaikki uutiset kartelleista, huumeista ja kaupunkien turvattomuuden tunteesta tuntuu näin jälkikäteen hölmöltä. Käyttämällä maalaisjärkeä, jota kaikissa miljoonakaupungeissa tulisi käyttää, ja kunnioittamalla maan tapoja, ei näin ulkomaalaisena nähnyt maan negatiivisia puolia. Tunsin oloni turvalliseksi, vaikka matkustin yksinkin melkein kaksi viikkoa ympäri Meksikoa.

Ystävälliset ihmiset, unohtumattomat matkakohteet, uudet kaverit ja espanjan oppiminen tekivät kevätlukukaudestani sellaisen, jota en osannut edes etukäteen kuvitella. Rohkaisenkin siis kaikkia harkitsemaan Meksikoa vaihtokohteena. Kun lähtee avoimin mielin ilman ennakkoluuloja, saattaa yllättyä täysin.

Kiitos Maa- ja vesitekniikantuki ry:lle, että tuitte matkaani!

Alle olen vielä listannut tarkemmin valitsemieni kurssien sisällöstä ja ajatuksia opiskelusta.

Valitsin kuusi kurssia, joista viisi oli tuotantotalouden kursseja ja yksi meksikolaiseen kulttuuriin keskittyvä kurssi. Hyväksiluin tuotantotalouden kurssit kandini sivuaineeseen.

Yleisesti kurssien taso oli hyvä; opin uusia asioita, mutta ajallisesti kursseihin ei uponnut niin paljon aikaa kuin mitä Suomessa. Jokaisella kurssilla oli läsnäolopakko. Toinen huomattava ero Aallon kursseihin oli, että tehtiin paljon erilaisia ryhmätöitä. Monessa kurssissa oli koko kevätlukukauden kestävä ryhmäprojekti viikoittaisten projektien lisäksi, jolla oli iso vaikutus loppuarvosanaan.

Analysis and Enhancement of Manufacturing Systems

Tämän kurssin aiheena oli Lean valmistus. Jokaisella viikolla kävimme eri Lean-periaatteita läpi esimerkkien kautta. Luennot pohjautuivat kirjaan, joka kertoi Toyotan valmistusprosessista ja miten koko Lean-konsepti tulisi implementoida yritykseen. Kurssilla oli lisäksi koko kevätlukukauden kestävä ryhmäprojekti. Jokaisen ryhmän tuli etsiä yritys, jonka valmistusprosessia tulisi parantaa hyödyntäen opittuja Lean-työkaluja. Meidän ryhmä valitsi yrityksen, joka valmisti suojavälineitä elintarviketeollisuuteen. Yritimme parantaa prosesseja niin, että aika tilauksesta valmiiseen lähetykseen lyhentyisi ja me myös onnistuimme siinä.

System Dynamics

Tällä kurssilla perehdyttiin systeemiajatteluun. Kävimme läpi ongelmia ja yritimme aina muodostaa ongelman ympärille tekijäverkon ja pohtia, miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Teimme erilaisia simulaatioita käyttäen Vensim-ohjelmaa. Tälläkin kurssilla oli koko kevätlukukauden kestävä ryhmätyöprojekti. Aiheenamme oli ”Circular Economy - Tesla’s opportunity to reduce its carbon footprint”. Eli teimme mallin Vensim-ohjelmalla, jolla pystyimme ennustamaan, kuinka paljon hiilidioksidipäästöt vähentyisivät tulevaisuudessa sähköautojen myötä ottamalla huomioon sähköakkujen kierrätys.

Technological Innovation Systems

Innovatiivisuus oli tämän kurssin ydin. Millainen yritys on innovatiivinen? Miten luodaan innovatiivinen ympäristö? Mitä uusi innovaatio vaatii kehittyäkseen menestyväksi tuotteeksi tai palveluksi? Kurssilla oli viikoittaisia ryhmätehtäviä, jotka pohjautuivat luettuihin artikkeleihin yritysmaailmasta. Kurssilla tehtiin myös yksi koko kevätlukukauden kestävä ryhmätyöprojekti, joka toimi myös loppukokeen arvosanana. Ryhmätyömme tarkoitus oli selvittää 3D-bioprinttauksen mahdollisuudet tulevaisuudessa. Ideana oli tutustua 3D-bioprinttaukseen luotettavien lähteiden (tieteelliset artikkelit ja patentit) kautta sekä haastatella koulun tutkijoita ja lopuksi johtaa päätelmät siitä, mihin suuntaan tulevaisuudessa 3D-bioprinttaus tulee kehittymään markkinoilla.

Statistical Quality Control

Tämä oli ehdottomasti matemaattisin kurssi. Kurssilla perehdyttiin laadun tarkkailuun tilastollisin menetelmin. Tunnilla laskettiin paljon esimerkkejä, joihin myös kokeiden kysymykset perustuivat. Todennäköisyyslaskenta tuli myös hyvin tutuksi kurssilla. Arvosanaan vaikuttivat kokeiden lisäksi myös laajemman esseen kirjoittaminen ja ryhmätyö. Ryhmätyönä oli opettaa ryhmän valitsemalle yritykselle työkaluja, joilla pystytään kehittämään laadun tarkkailua. Opetimme Pareto-diagrammin ja kalanruotokaavion käyttöä; miten niillä voidaan tunnistaa ongelman ydin.

Project Evaluation and Management

Kurssin ideana oli tutustua korkolaskentaan ja sitä kautta oppia laskemaan, onko jokin sijoitus kannattava tulevaisuudessa. Loppukurssista tutustuimme myös projektiverkkoihin ja laskimme minimi- ja maksimiaikoja projektin kestolle. Tämä oli ainoa kurssini, joka ei sisältänyt ryhmätyötä. Tällä kurssilla kuitenkin täytyi palauttaa laskuharjoituksia viikoittain.

Introduction to Mexican Culture

Otin tämän kurssin ns. ylimääräiseksi kurssiksi, mutta kurssi oli erittäin mielenkiintoinen. Meillä oli aivan ihana opettaja Lucy, joka tutustutti meidät meksikolaiseen kulttuuriin ja historiaan. Opin tämän kurssin aikana paljon siitä, miksi Meksiko on juuri sellainen kuin se tänä päivänä on. Ymmärrän nyt myös paremmin meksikolaisia perinteitä ja tapoja ja saimme selityksiä erilaisille sanonnoille, joita kuulimme ympärillämme. Hänellä oli paljon hyviä esimerkkejä ja tarinoita sekä antoi paljon hyviä matkustusvinkkejä, minne päin Meksikoa tulisi mennä ja mitä nähdä ja kokea. Kurssin ilmapiiri oli hyvin rento. Suosittelen ehdottomasti ottamaan jonkun sellaisen kurssin, jossa perehdytään maan historiaan ja kulttuuriin. Opit näkemään ympärillä olevia asioita eri tavalla.