Kiia Mölsä - 2019: Nanyang Technological University, Singapore

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Kiia Mölsä
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Nanyang Technological University, Singapore
Aika
13.08.2018 - 07.12.2018
Vaihto-ohjelma


Opiskelen vesi-ja ympöristötekniikan maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa ja suoritin vaihto- opintoni syksyllä 2018 Singaporessa, Nanyang Technological Universityssa. Lähdin vaihtoon saadakseni lisää näkökumia opintoihini ja alaani. Lisäksi halusin tutstua uuteen kulttuuriin, uusiin ihmisiin ja mahdollisesti luoda kontakteja alani tuleviin ekspertteihin kansainvälisesti.

Vaihto-opintoni alkoivat elokuussa orientaatiolla ja kurssi-ilmoittautumisilla, joissa jo piti sopeutua uuteen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Koulu ja kampus olivat suuria ja pelkästään vaihto-opiskelijoita koulussa oli yli tuhat.

Sain kerättyä itselleni kursseja kahdenkymmenen opintopisteen edestä, jotka sisällytin Aallossa tutkintooni. Ne käsittelivät sekä vesi- että ympäristötekniikkaa. Opiskelin kurssin verran myös geoinformatiikkaa. Suorittamani opinnot ja on lueteltu alla.

1. Urban hydrology

Urbaanin alueen hydrologia ja hulevesien hallinta, urbanisaation vaikutukset alueen valunnan määrään ja laatuun, hulevesiverkoston mitoitus

2. Hazardous waste treatment and recovery

Vaarallisen jätteen käsittely ja talteenotto mm. vedestä ja maa-aineksesta, jätteen minimointi ja käsittelyteknologiat, kaatopaikat ja pilaantuneen maan käsittely

3. Integrated environmental management

Ympäristön hallinta erityisesti Kaakkois-Aasian näkökulmasta, teollisuus ja ekologia, elinkaarianalyysi, ympäristövaikutusten arviointi, ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

3. GIS and the earth system

ArcGIS-ohjelmiston käytön perustaidot, ohjelmiston hyödyntäminen esimerkiksi tulvariskien, kulkureittien ja maankäytön kartoittamisessa, 3D-mallintaminen valokuvien pohjalta

Kaikki kurssit olivat mielenkiintoisia ja tarjosivat uusia näkökulmia sekä taitoja. Ne opettivat asioista myös erityisesti Singaporen ja Aasian näkökulmasta. Haasteet Singaporessa esimerkiksi hulevesien hallinnassa ovat hyvin eri luokkaa kuin Suomessa. Käytössä on myös erityyppisiä tekniikoita haasteiden hallintaan. Singaporessa muun muassa vettä joudutaan tuomaan Malesiasta, jonka seurauksena korkeatasoista puhdistusteknologiaa kehitetään jatkuvasti, jotta päästäisiin lähemmäs omavaraisuutta.

Opintojen lisäksi vaihto tarjosi uusia tuttavuuksia sekä omalta että muiltakin tekniikan aloilta, joihin osaan pidän edelleen aktiivisesti yhteyttä. Osa heistä on kotoisin ulkomailta, mutta tutustuin myös moniin suomalaisiin opiskelijoihin.

Asuin kampuksen opiskelija asunnossa, jossa jaoin huoneen saksalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Yhteisasuminen kampuksella osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi, sillä koulu oli lähellä: se sijaitsi melko kaukana keskustasta. Lisäksi huonetoverin kanssa pystyi jakamaan kokemuksia ja auttamaan toisiaan.

Vaihdon aikana ehdin Singaporen lisäksi tutustua moniin ympäröiviin maihin muutaman päivän viikonloppureissujen aikana. Singaporesta kulkeminen esimerkiksi Malesiaan oli helppoa ja halpaa yhteisen rajan ansiosta. Matkaan lähdettiin uusien vaihto-opiskelijaystävien kanssa.

Opiskelijavaihto oli mahtava kokemus, joka opetti omasta alasta, kulttuureista ja itsestä. Se kasvatti ja tarjosi uusia kokemuksia, joita voi muistella lopun ikäänsä. Ehkä tärkeimpänä käteen jäivät kuitenkin uudet ystävät.

Espoossa 13.5.2019