Laura Heimsch - 2017: Technische Universität München, Saksa

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Laura Heimsch
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Technische Universität München, Saksa
Aika
01.10.2016 - 31.08.2018
Vaihto-ohjelma


Münchenin teknillinen yliopisto (TUM) on erittäin korkeatasoinen ja kurssitarjonta onmonipuolinen. Ympäristötekniikan kursseja on todella laajasti ja aiheet ovat erittäin mielenkiintoisia. Vaihto-opinnot antoivatkin minulle enemmän kuin olisin koskaan voinut lähtiessä kuvitella. Kursseilla syvennyttiin asioihin aivan toisella tavalla kuin mihin olin aikaisempien opintojeni aikana tottunut. Lähestymistapa asioihin on saksalaiseen tyyliin selkeä ja järjestelmällinen, ja opiskelijoilta odotetaan yksityiskohtaista asioiden ymmärtämistä.

Kursseilla käsitellään tärkeitä ympäristöasioita kattavasti, mutta samalla myös opetellaan ne yksityiskohtia myöten, ja näin luodaan perusta ymmärtää minkälaiset ratkaistu tukevat kestävää kehitystä sekä parantavat ympäristön tilaa kokonaisvaltaisesti. Ilmastonmuutos on myös otettuhuomioon monilla kursseilla ja mielenkiintoisimpina aiheina pidinkin lisääntyvien luonnonkatastrofien lieventämistä yhteiskunnassa sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia jäätiköiden ja ikiroudan sulamista. Näiden muuttuvia vaikutuksia asutettuihin alueisiin ja turvallisuuteen opiskelin useammallakin kurssilla.

Myös taloudellisia haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, käsiteltiin yksityiskohtaisesti. Tutuksi tulivat esimerkiksi tulvariskien analysoiminen ja luonnonkatastrofien aiheuttamien tuhojen taloudellinen puoli. Erityisen mielenkiintoisia aiheita olivat myös ennustetun lämpenemisen vaikutus viljelyn tuottavuuteen eri puolilla maailmaa, ja ilmastokriisien, kuten vähentyneen ruoantuotannon ja veden saannin, vaikutus konflikteihin.

Pelkkien insinööritaitojen lisäksi kursseilla on keskitytty tarjoamaan opiskelijoille myös ymmärrys ekosysteemien toiminnasta ja ihmisen vaikutuksesta niiden tasapainoon. Näitä asioita tarkasteltiin kursseillani muun muassa pohjaveden mikrobiologian ja makeiden vesien ekosysteemien toiminnan kannalta. Näihin liitettiin esimerkiksi juomaveden laatu sekä vesivoiman ja muun jokien muokkauksen vaikutus elinympäristön tasapainoon ja monimuotoisuuteen.

Valitsin Münchenin vaihtokohteeksi juurikin mielenkiintoisen kurssitarjonnan ja korkean tason takia. Keski-Eurooppalaiseen elämäntapaan tutustuminen lähemmin kiinnosti myös minua, ja eteläsaksalainen kulttuuri onkin aivan omanlaisensa kokemus, joka vie heti mukanaan. Münchenistä onhyvät yhteydet lähikaupunkeihin ja Alpitkin ovat vain tunnin junamatkan päässä kaupungista. Saksankielisen maan valitsin, koska tavoitteenani oli myös parantaa kielitaitoani.

Vaihtovuosi oli minulle tulevaisuuteni kannalta erityisen hyödyllinen, koska pääsin opiskelemaan niitä asioita, joista olen alallani todella kiinnostunut, ja joiden osaamista mielestäni Suomessakin tulisi lisätä. Vaikka opinnot olivat haastavia ja erilaisen opiskelutyylin omaksuminen ei tullut aivan itsestään, oli tämä kuitenkin antoisin opiskeluvuoteni. Merkittävin ja ehdottomasti myös hyödyllisin asia, jonka vaihdossa opin, on täysin uudenlainen taito opiskella ja ymmärtää opiskeltavat asiat.

Opin huomattavasti enemmän ympäristötekniikan alalta kuin olisin pystynyt Suomessa oppimaan.