Saara Moisanen - 2019: University of Waterloo, Kanada

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Saara Moisanen
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
University of Waterloo, Kanada
Aika
31.08.2018 - 31.12.2018
Vaihto-ohjelma


Opiskelen ympäristötekniikkaa Oulun yliopistossa, ja vietinsyyslukukauden 2018 vaihto-opiskelijana University af Waterloossa, Kanadassa. Minulle vaihtoon lähteminen oli mielessä jo opintojen alkuvaiheilla,mutta toteutin suunnitelmani vasta opintojeni loppupuolella. Vaihto-ohjelmanatoimi Oulun yliopiston kahdenvälisten kohteiden vaihto-ohjelma. Halusin ehdottomasti Kanadaan, ja siksi hainkin opiskelemaan Waterloon yliopistoon. Waterloon yliopisto on myös erittäin tunnettu ja arvostettu yliopisto Kanadassa, mikä vaikutti hakupäätökseen. Kanadassa minua on aina kiehtonut upea luonto, hyvät harrastusmahdollisuudet ja kanadalainen avoin elämäntyyli. Halusin myös englanninkieliseen maahan, joten senkin suhteen Kanada sopi minulle täydellisesti.

Waterloon yliopisto on tunnettu Kanadassa laadukkaasta diplomi-insinöörikoulut uksestaan. Tämä näkyi erityisesti opetuksen tasossa ja laadukkaissa luennoit sijoissa. Opiskelijat tekivät todella ahkerasti töitä kurssien eteen, ja kirjastossa oli aina opiskelevia ihmisiä, jopa keskellä yötä. Kurssit, jotka suoritin vaihdon aikana, kestivät 3kk, minkä lisäksi lukukauden lopussa oli lkk kestävä lopputenttijakso.Kurssit vastasivat työmäärältään kurssejani Oulun yliopistossa. Tenttikäytännöissä ja kurssin aikana palautettavien tehtävien määrässä oli eroja eri kurssien ja koulutusohjelmien välillä. Minun kaikilla kursseilla oli viikoittaisia palautettavia tehtäviä, ryhmätöitä tai esityksiä sekä välikokeita, mutt a näiden vuoksi lopput entt ejä ei ollut niin montaa. Läsnäolopakko luennoilla oli selkeä ero omiin kursseihini Suomessa. Yliop i ston kurssitarjonta oli kattava ja erittäin mielenkiintoinen, ja kurssit tukivatkin hyvin opintokokonaisuuttani Oulun yliopistossa. 

Sain asunnon vaihdon ajaksi ihan koulun vierestä. Asuin muiden vaihto-opiskeli joiden kanssa samassa asuntolassa, mikä oli todella mukavaa ja hyödy llistä. Asunto ei ollut yliopiston asuntolasta, vaan ulkopuoliselta toimijalta. Hintataso Kanadassa oli samaa luokkaa kuin Suomessa. Ruoka oli suurin piirtein samanhintaista (tosin kouluruoka oli todella kallista), ja asuminen oli samaa luokkaa suhteessa Suomen opiskelija -asuntoihin . Julkinenliikenne oli opiskelijoilleilmainen (tämä oli todella mahtava etu!). Urheilumahdollisuudet olivat joko ilmaisia t ai todella halpoja. Oppikirjat maksoivat kuitenkin aika paljon.

Waterloon kaupunki sijaitsee Ontarion provinssissa, noin 100km Torontosta länteen. Tämä noin 100000 asukkaan kaupunki on mukava opiskelukaupunki, jossa oli opiskelijoita ympäri maailmaa. Kanada on valtava maa, ja pelkästään Ontariosta löytyy paljon mahdollisuuksia erilaista luontomatkailuun, urheiluun, kulttuurilomailuun ja kaupunkielämään. Myös kohdeyliopistossani oli erinomaiset urheilumahdollisuudet. Lisäksi viereinen kaupunki, Kitchener,  tarjosi vaihtoehtoja muihin  vapaa-ajan  aktiviteetteihin.

Matkustelu vaihdon aikana oli suhteellisen helppoa, ja teimmekin useita kestoltaan lyhyempiä ja pari kestoltaan pidempää reissua vaihtokaverien kanssa. Matkustelu Kanadan sisällä oli hieman kalliimpaa, kun alkuun kuvittelin. Esimerk iksi maan sisäiset lennot ja junat ovat kalliita, mutta toisaalta maakin on iso ja välimatkat suuria. Matkusteluun vaikutti suuresti läsnäolopakko luennoilla, ja koska tehtävää oli ajoittain todella paljon, matkustelu piti suunnitella tarkasti etukäteen.

Kanada maana tuntui kuin Suomen kaukaiselta serkulta, eikä minulletullut kulttuurishokkia. Luonto oli todella samankaltainen kuin Suomessa. Tosin outoa oli mustat oravat ja isot murmelit joka puolella kampusta. Ihmiset olivat avoimempia ja auttavaisempia kuin Suomessa. Tämän huomasi esimerkiksi kursseilla, joissa muut opiskelijat tulivat heti kurssien alussa tai liikuntavuoroilla tutustumaan omatoimisesti vaihto-opiskelijaan, ja kutsuivat mukaan kaikkeen tekemiseen, kuten tenttiin lukuun ja leffailtaan.

Vaihtoni oli kokonaisuudessaan oikein onnistunut. Kielitaitoni kehittyi, kurssini toivat minulle laajempia näkökulmia ympäristötekniikan eri osa-alueisiin sekä opin paljon Kanadasta ja kanadalaisesta elämäntyylistä. Palasin tyytyväisenä Suomeen monta kokemusta ja ystävää rikkaampana. Lisäksi arvostukseni Suomea, suomalaista elämäntyyliä ja luontoa kasvoi vaihdon aikana entisestään.

Helsingissä 13.3.2019
Saara Moisanen