Santeri Saxelin - 2019: National University of Singapore, Singapore

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Santeri Saxelin
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
National University of Singapore, Singapore
Aika
02.08.2018 - 11.01.2019
Vaihto-ohjelma


Vaihto-opiskeluun hakeminen alkoi oikean vaihtokohteen valitsemisella. Lopulta päädyin hakemaan National University of Singaporeen. NUS on maailmanlaajuisesti arvostettu yliopisto ja opetuksen laatu on erittäin tasokasta. Singaporen pääkieli on englanti, joka oli yksi omista hakukriteereistäni vaihto-opinnoilleni. Lähdin vaihtoon ennen kaikkea hakemaan kokemuksia ja kartuttamaan kielitaitoani. NUS:in kurssitarjonta sopi myös hyvin omiin opintoihini ja olin kuullut paljon positiivisia kokemuksia koulusta ja maasta.

Suoritin vaihtoni aikana kanditason vapaasti valittavat opinnot. Suoritin lopulta viisi kurssia, GE2228 Weather and Climate, EC1301 Principles of Economics, ESE3101 Solid And Hazardous Waste Mgmt, GEH 1034 Clean Energy and Storage, GET 1043 Universe, Big Bang, and Unsolved mysteries. 

GE228 (6op) oli geologian kurssi, joka käsitteli yleisesti ilmastoa ja ilmakehään liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käytiin läpi esimerkiksi ilmakehän rakenteen, sääilmiöt ja trooppiset sääilmiöt, merivirrat, sekä lopussa ilmastonmuutokseen liittyviä seikkoja. Pidin kurssia mielenkiintoisena ja luennoitsija osasi hommansa erittäin hyvin. Sisällöllisesti kurssi sopi myös omiin opintoihini todella hyvin, vaikka geologian kurssi olikin.

EC1301 (6op) oli ikään kuin taloustieteiden ensimmäinen peruskurssi, jossa käytiin läpi esimerkiksi mikro- ja makrotaloustiedettä. Kurssilla esiteltiin taloustieteenä perusnäkemyksiä. Kurssi oli mielestäni hyödyllinen. Taloustieteiden perusosaamista tulee tarvitsemaan alalla kuin alalla.

GEH 1034 (6op) käsitteli energiatekniikan perusasioita. Kurssi oli johdatus energiatekniikkaan. Näin energiatekniikkaa pääaineena opiskelevalle kurssi oli hiukan liian helppo, mutta tuli kurssilla muutama uusikin asia esille. Kurssilla käytiin läpi maailman energiatilannetta ja yleisimmät energian tuotanto teknologiat. Teimme myös helppoja fysiikan laskuja ja laboratoriotöitä aiheeseen liittyen. En kokenut kurssia kauhean hyödylliseksi, koska melkein kaikki käytävät asiat olivat entuudestaan tuttuja, mutta kyllä aina jotain uutta tulee opittua. Jollekin muun alan opiskelijalle kurssi olisi voinut ollut juuri optimaalinen.

ESE3101 (6op) oli jätehuollon ja ongelmajätteenkäsittelyä käsittelevä kurssi, jossa tehtiin jätehuoltoon liittyviä suunnitelmalaskuja. Kurssin opetustapa oli mielestäni epäonnistunut. Opiskelun kannalta kurssi oli ehdottomasti kursseistani tylsin ja hankalin. Koin sisällön kuitenkin tärkeäksi ja hyödylliseksi.

GET 1034 (6op) käsitteli tähtitiedettä ja sen historiaa. Kurssilla käytiin läpi universumin yleisimmät geometriset mallit ja niiden kehitys nykyhetkeen asti. Käsittelimme muun muassa tähtien liikeratoja ja kiperiä ratkaisemattomia kysymyksiä maailmankaikkeudesta. Kurssin lopussa pidettiin väittely ryhmien välillä. Oman ryhmäni aihe oli ”onko universumi ääretön vai ääreellinen”. Kurssi oli aiheiden puolesta erittäin mielenkiintoinen ja opettava. Kurssi ei myöskään kuormittanut kovinkaan paljoa, joten aikaa jäi muuhun tekemiseen.

Kursseista suoritettiin välikokeet lukukauden puolivälissä, lukuun ottamatta kurssia GE2228, joka oli ainoa loppukokeella suoritettava kurssi. Välikokeet olivat suurimmaksi osaksi monivalintakokeita, joissa oli tunti aikaa vastata kysymyksiin. Koekysymykset tuntuivat suhteellisen helpoilta, mutta aikaa vastata oli suhteellisen vähän kysymystä kohden. Aallossa en ollut tottunut tämän tyyppiseen koejärjestelyyn ja ajankäytössäni koetilanteessa oli hieman hankaluuksia. Ehdin juuri ja juuri vastaamaan kysymyksiin ja muutamassa kokeessa viimeiset viisi kysymystä heitin täysin hatusta, kun aika ei riittänyt lukea kysymystä. Selvisin kuitenkin kaikista kokeista ja kursseista kuitenkin kunnialla ja ihan hyvällä keskiarvolla. Opiskelu tuntui suhteellisen samanlaiselta, kuin Suomessa ja kaikilla kursseilla pärjäsi hyvin opettajien antamilla materiaaleilla. Kurssien vaikeusasteessa oli hieman vaihtelua, mutta mikään omista kursseistani ei ollut kovin haastava ja aikaa jäi runsaasti reissaamiseen. 

Ennen kaikkea vaihdosta jäi käteen huikea kokemus. Matkustaessa oppii selviytymään epäselvissä tilanteissa stressaamatta. Englannin kielitaito, sekä kyky käyttää kieltä kehittyi todella hyvin. Vaihdosta sain hyvää perspektiiviä millaista elämää esimerkiksi Kaakkois-aasiassa eletään, sekä sain monia hyviä ystäviä, joiden kanssa on jo seuraavat reissut tulossa. Vaihto ehdottomasti poisti reissuun lähtemisen estoja ja opetti, kuinka helposti pääsee näkemään monenlaisia paikkoja, kun vain ryhtyy toimeksi ja lähtee. Opin ehdottomasti elämään enemmän hetkessä. Suosittelen vahvasti kaikkia lähtemään vaihto-opiskelemaan.