Sara Katariina Rantamäki - 2016: Delft University of Technology, Hollanti

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Sara Katariina Rantamäki
Koulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Matkakohde
Delft University of Technology, Hollanti
Aika
31.08.2015 - 29.01.2016
Vaihto-ohjelma
Erasmus


Vaihtoon haku

Hakuprosessi vaihtooni alkoi tammikuussa 2015. Minun ykkösvaihtoehdoksi valiintui Hollanti. Opiskelen ympäristötekniikkaa ja pääaineenani on vesi- ja jätehuoltotekniikka. Olin kuullut että Hollannissa ollaan hyvin edistyneitä tällä tieteenalalla, joten päätin laittaa hakupaperit sinne. Ykkösvaihtoehdoksi valitsin Delftin teknillisen yliopiston, sillä siellä oli minulle laajin kurssi valikoima ja kaikki maisterivaiheen kurssit opetetaan englanniksi.

Vaihdon valmistelut

Kevään aikana sain tiedon, että minut on valittu Delftin teknilliseen yliopistoon. Harmikseni sain kuulla, että minut oli valittu Technology, Police & Management (TPM)- tiedekuntaan, vaikka olisin halunnut tiedekuntaan, jossa opetetaan vesihuoltotekniikkaa, Civil Engineering and Geosciences. Tämä harmitti sillä opiskeltavista kursseista 70 % pitää olla omasta tiedekunnasta. Vaikkakin, jälkikäteen katsottuna kukaan ei valvonut mitä kursseja kävin.

Vaihtopaikan vastaanottamisen jälkeen Delftiin piti lähettää tarvittavat dokumentit. Samalla aloin valitsemaan kursseja, joita kävisin vaihdon aikana. Noin huhtikuussa Delftin yliopistosta otettiin yhteyttä ja sain lisää ohjeita miten valmistua yliopistoon tuloon. Minun piti mm. kirjautua Studielink järjestelmään, joka on hollantilaisten yliopistojen sisäinen opiskelutietokanta ja päättää haluanko hakea asuntoa paikallisen opiskelija-asunto säätiön DUWO:n kautta. Olin kuullut että Hollannista voi olla vaikeaa löytää asuntoa joten ilmoitin haluavani asunnon DUWO:sta. Sain DUWOn kautta yksiön kampusalueelta, jonka vuokra oli 425e/kk.

Opiskelu

Opiskelut Delftissä alkoivat maanantaina 31.8., mutta edellisenä perjantaina (28.8.) meidän tiedekunta järjesti tutustumispäivän, jossa tutustuimme tiedekuntaamme ja opetusohjelmiin.

Tu Delftin varsinainen kampusalue oli todella laaja ja lähtökohtaisesti kaikki tiedekunnat sijaitsivat omissa rakennuksissaan. Minä vietin lähinnä aikaan TPM:n tiedekunnassa, jossa oli hyvä ATK-luokka ja kaikki TPM:n järjestämät kurssit.

Syksyn lukukausi oli jakaantunut samalla lailla kahteen periodiin kuten meillä Tampereella. Molemmat periodit sisälsivät 7 viikkoa opetusta, jonka jälkeen ns. ”white week” jolloin yleensä ei järjestetty opetusta lainkaan ja sitten 2 tentti viikkoa. Kaikki käymäni kurssit olivat yhden periodin mittaisia.

Kurssit, joita suoritin vaihdon aikana:

Environmental Geotechnics (4op):Kurssi sisälsi luentoja 2*2h/viikko ja Open Book-tentin. Kurssilla käytiin läpi prosesseja ja tekniikoita pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostukseen kestävällä tavalla.

Introduction to Water Treatment (4op): Kurssi sisälsi luentoja 3*2h/viikko ja 2 välikoetta. Kurssi oli nimensä mukaisesti esittely vesihuoltotekniikkaan ja se koostui kahdesta osasta: talousveden käsittelystä ja jätevedenkäsittelystä (joista erikseen välikokeet). Kurssilla oli lisäksi kaksi yritysvierailua. Kävimme tekopohjavedenkäsittelylaitoksella Haagissa ja jätevedenpuhdistamolla Delftissä.

Cross-Cultural Management (5op): Kurssi sisälsi luentoja 2h/viikko, harjoituksia 2h/viikko, harjoitustyön ja tentin. Kurssilla keskityttiin kulttuurien välisiin eroihin niin yhteisö kuin organisaatio tasolla. Kurssi keskittyi erilaisten kulttuuridimensioiden opiskeluun. Näiden dimensioiden avulla analysoitiin kulttuurien välisiä eroja ja arvioitiin miten esimerkiksi monikulttuurisissa yrityksissä pitää huomioida ja hallita nämä kulttuurien väliset erot.

Economic Foundation (5op): Kurssi sisälsi luentoja 3*2h/viikko ja monivalintatentin. Kurssi oli taloustieteen peruskurssi, jossa käytiin läpi mikro- ja makrotaloustieteen perusteita. Kurssi oli itselle hyvä valinta, sillä TTY:llä en ole käynyt kuin TETA pk:n. Monivalintatentti oli todella haastava, joten siihen kannattaa valmistautua huolella.

Responsible management of risk and safety (5op, lopuksi vain 3op): Tämä kurssi poikkesi loppujen lopuksi todella paljon siitä, mitä kurssikuvauksessa kerrottiin. Kurssilla olisi pitänyt olla neljä eri ryhmätehtävää ja henkilökohtainen loppu essee (ei tenttiä). Mutta kurssilla oli vain yksi ryhmätehtävä ja henkilökohtainen essee, josta ansaitsi 3op. Kurssi järjestetään osana sivuainekokonaisuuspakettia ja sitä opiskeleville järjestettiin työpaja, josta ansaitsi loput 2 op, mutta henkilöiden, jotka eivät suorita sivuainekokonaisuutta ei tarvinnut/saanut osallistua tähän työpajaan.

Kaikilla kursseilla oli todella hyvät luennoitsijat ja opettajien englanti oli sujuvaa. Luennot olivat luonteeltaan interaktiivisempia kuin mitä Suomessa olen tottunut. Luennoitsijat kävivät mielellään keskustelua oppilaiden kanssa. Kursseilla oli usein kurssikirja ja paljon muita materiaaleja, jotka kuuluivat kurssin tenttialueeseen.

Opiskeluelämää

Olihan se Hollannissa oleminen tietysti muutakin kuin opiskelua. Hirveästi en tutustunut hollantilaisten omaan opiskeluelämään ja muutenkin tuntui vaikealta tutustua itse hollantilaisiin. Mutta meille vaihto-opiskelijoille oli oma järjestö, ESN (Erasmus Social Network), joka järjesti paljon erilaisia tapahtumia ja reissuja (mm. Amsterdamiin, Utrechiin, ja kahden päivän retki Belgiaan). Lähes joka viikko oli jokin tapahtuma ja joka maanantai he järjestivät Social Drink- tapahtuman Cafe de Sport-pubissa.

Kampusalueella on Culture ja Sport- keskus, joka järjestää paljon erilaisia kursseja. Itse ostin liikuntakortin, jolla sai osallistua ryhmäliikuntatunneille tai varata itse liikuntasalivuoroja esim. sulkapallon pelaamiseen. Kortti maksoi puolelta vuodelta 52e.

Matkustelin myös jonkin verran vaihdon aikana. Hollannissa välimatkat ovat todella lyhyitä ja matkustaminen onnistuu vaivatta. Hollannin sisällä kiersin melkein kaikki eteläosan suurimmat kaupungit. Erityisesti suosittelen käymään Utrech ja Maastrich nimisissä kaupungeissa. Kävin myös muutamaan otteeseen Belgiassa, ensiksi kaverien kanssa omalla reissulla ja myöhemmin ESN:n organisoimana. Belgiaan pääsee helposti junalla ja ja halvalla Flixbussilla. Kävin kaveriporukalla myös Ranskassa, jonne matkustimme Flixbussilla yövuorolla.

Vaihto kokemuksena

Vaihto kokemuksena oli tietysti ikimuistoinen. Sain paljon uusia tuttavuuksia, joihin toivottavasti tulee pidettyä yhteyttä. Vaihdonaikana opin niin sanottuja Soft Skills- taitoja ja myös englanninkieleni parani huomattavasti. Voin lämpimästi suositella kaikille vaihto-opiskelu jaksoa. 5kk on todella lyhyt aika ja se on sen arvoista.

Tampere 25.2.2016
Sara Rantamäki