Venla Huilaja - 2022: University of Chemistry and Technology in Prague

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Venla Huilaja
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
University of Chemistry and Technology in Prague, Tsekin tasavalta
Aika
07.02.2022 - 08.06.2022
Vaihto-ohjelma
Erasmus

Ennen vaihtoa
Lähdin vaihtoon, koska halusin kokea millaista asuminen ja opiskelu toisessa maassa on. Halusin myös vahvistaa englannin kielitaitoani. Opintojen aikana on helppo lähteä vaihtoon näkemään maailmaa, koska siihen saa paljon taloudellista tukea. Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n myöntämä apuraha oli suurena apuna vaihtoni toteuttamisessa, ja olen erittäin kiitollinen apurahan saamisesta.
Kohteeksi valitsin Tšekissä sijaitsevan yliopiston nimeltä University of Chemistry and Technology in Prague (UCT Prague). Prahaan päädyin siitä syystä, että se sijaitsee keskeisellä sijainnilla Euroopassa, hintataso oli halvempi kuin Suomessa ja kohdemaan kieltä ei tarvinnut osata. Halusin parantaa englannin kielen taitoani ja kaikki kurssit UCT Praguessa suoritettiin englanniksi eikä tšekin kieltä siis tarvinnut osata. Keskeinen sijainti mahdollisti myös edullisen matkustelun naapurimaihin.
Pääosin asiat Suomen päässä sujuivat hyvin, mutta jouduin itse kyselemään nominoinnin perään ensin koordinaattorilta, ja hän sitten otti yhteyttä kohdeyliopistooni, jossa nominointini oli unohdettu tehdä. Nominoinnin jälkeen haku sujui nopeasti, ja liitteet yms, toimitin sähköpostilla, sillä hakujärjestelmä oli ilmeisesti päivityksen alla. Tietoa orientaatioviikon aikataulusta sai sitten odotella aika pitkään, tieto tuli noin viikkoa ennen.
Opinnot
Kävin seuraavat kurssit:

 1. Food Technology and Biotechnology I
  Kurssi antoi yleisen selvityksen fermentaatiotekniikoista ja hiilihydraattien tekniikoista. Tämä kurssi oli viime hetken valinta, enkä usko sen olevan tulevaisuuden kannalta kovinkaan oleellinen. Mutta koin silti hyödylliseksi oppia, kuinka muun muassa olutta, viiniä ja suklaata valmistetaan.
 2. Czech History and Culture
  Kurssi auttoi opiskelijoita saamaan laajan yleiskuvan Tšekin kulttuurista ja historiasta ja selvittämään, kuinka suuret historialliset tapahtumat vaikuttavat meihin vielä tänä päivänä. Valitsin tämän kurssin, koska olen kiinnostunut ylipäätänsä historiasta, ja tiesin jo etukäteen Tšekillä olevan mielenkiintoinen menneisyys, joka vaikuttaa vielä nykypäivänäkin.
 3. Water Treatment.
  Olen aiemmin käynyt vesienkäsittelyyn liittyviä kursseja, ja siksi päädyinkin valitsemaan tämän kurssin. Halusin nähdä, kuinka juomavesien käsittely tehdään keski-Euroopassa verrattuna Suomeen. Sen opin, että suuria eroja ei todella edes ole, mutta koen silti kurssin itselleni hyödylliseksi.
 4. Technical Nuclear Chemistry and Nuclear Waste
  Tämän kurssin tavoitteena oli antaa tietoa ydinenergian periaatteista, teknologiasta ja käyttötavoista. Kurssin jälkeen innostuin ydinjätteistä ja niiden käsittelystä, sillä aihe oli minulle uusi, mutta toisaalta erittäin ajankohtainen myös Suomessa rakenteilla olevan ydinjätteen loppusijoituspaikan myötä. Ydinkemian tekninen osa oli haasteellinen, sillä aihetta käsiteltiin atomitasolla, josta minulla ei erityisemmin ollut kokemusta aiemmin.
 5. Waste Treatment Technology
  Kurssin päätavoitteena oli valaista jätehuollon ja -käsittelyn tekniikkaa, organisaatio- ja lainsäädäntökehitystä sekä kiinteiden jätteiden käsittelyn käytäntöjä Tšekin tasavallassa ja Euroopassa. Olen kiinnostunut jätteiden käsittelystä ja erilaisista menetelmistä, joten siksi valitsin tämän kurssin. Silmiä avaavaa oli huomata, että monessa muussa Euroopan maassa kaatopaikka on vielä yhdyskuntajätteen loppusijoituspaikka. Siinä on työtä jäljellä tulevaisuutta ajatellen.
 6. Process and System Engineering
  Pääaiheena olivat simulaatiomenetelmät, joita opiskelijat ottavat käyttöön myös käytännössä työskennellessään ajantasaisten simulointiohjelmien kanssa. Muut teemat sisälsivät erityisiä työkaluja, kuten tasapainolaskelmia, optimointia ja prosessisynteesiä. Kurssin päätavoite oli siis AspenPlus-ohjelmiston käyttäminen. Tämä kurssi erosi suuresti muista valinnoistani, mutta olin lopulta tyytyväinen, sillä sain haltuuni juuri AspenPlus-ohjelmiston alkeet. Sitä voi hyödyntää muun muassa prosessisuunnittelussa.
 7. Czech Language - beginners I
  Tämän kurssin tavoitteena oli antaa perustiedot tšekin kielestä. Olin jo ennen vaihtoa käynyt lyhyen alkeiskurssin kielestä, mutta halusin vielä syventää taitojani vaihdossa suoritettavalla kielikurssilla. Kovinkaan laajaa kielitaitoa en tietenkään saanut näin lyhyessä ajassa muodostettua, mutta oli ilo huomata tunnistavan sanoja sieltä täältä paikallisten puhuessa.

  Elämä vaihdossa
  Asuminen oli edullista varsinkin, jos päätyi asumaan yliopiston omaan asuntolaan. Paikka asuntolassa oli jo alusta alkaen varma, joten asunnon hankkimisesta johtuva stressi oli vähäistä. Yliopistollani oli kaksi asuntolaa, Volha ja Sazava. Kaikki vaihtarit, jotka hakivat asuntoa yliopiston kautta, majoitettiin Volhaan, kuten minutkin. Hakemuksen tein sähköpostin välityksellä ja tieto asunnosta tuli hyvin nopeasti eli ainakin kuukautta ennen vaihtoon lähtöä.
  Sosiaalisen elämän kannalta ensimmäinen orientaatioviikko oli tärkeä. Kaikenlaisia aloitustapahtumia järjestettiin runsaasti, ja itse nautin siitä, että kaikki eivät olleet pelkkiä baaritapahtumia. Meillä oli mm. kaupunkisuunnistusta ja muita tutustumistapahtumia. Tärkeää on osallistua ensimmäisellä viikolla mahdollisimman paljon, koska silloin tutustui helposti uusiin ihmisiin ja pääsi mukaan porukkaan. Pitkin kevättä järjestettiin myös erilaisia kulttuuri-iltoja, joissa eri maista kotoisin olevat ihmiset esittelivät kotimaitaan. Myös tavallisia baaribileitä riitti vaikka joka päivälle, jos niin halusi.
  Asuntolassa asuessa ruuanlaittomahdollisuudet olivat heikot, sillä pienen keittiön joutui jakamaan jopa 25 hlön kanssa. Onneksi Prahassa syöminen ulkona oli paljon halvempaa mitä Suomessa. Itse harrastin paljon tätä tai takeaway mahdollisuutta, eikä ruokailuun lopulta edes mennyt mahdottomia summia, vaikka en kokannut melkeinpä kertaakaan itse vaihdon aikana.

  Vaihdon jälkeen
  Koin, että kielitaitoni vahvistui todella paljon. Englantia piti käyttää päivittäin, sillä jaoin huoneenikin turkkilaisen tytön kanssa asuntolassa asuessani. Tärkeimmäksi koin sen, että pystyn käyttämään englantia spontaanimmin enkä enää joudu miettimään pitkään vastaustani. Muutenkin sain enemmän itsevarmuutta toimia uusissa tilanteissa, ja uskon tämän auttavan minua myös jäljellä olevissa opinnoissani sekä työelämässä.
  Suorittamani kurssit toivat uusia näkökulmia opintoihini, ja kiinnostuin lisää esimerkiksi ydinjätteistä ja niiden käsittelystä. Ylipäätänsä vaihto teki minusta uskaliaamman, ja tartun uusiin haasteisiin paremmin ja uudella otteella. Voin vain suositella kaikille vaihto-opiskelua pohtiville, että todellakin kannattaa lähteä ja haastaa itsensä uudessa ympäristössä.