Artikkelit

Ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, köyhyys ja pandemiat haastavat myös vesihuoltopalveluita.

Laura Inhan väitöskirja Developing Policies for Resilient Water Services Tampereen yliopistossa on valmistunut.Haasteisiin voi kuitenkin varautua ja sopeutua varmistamalla, että juomavesi-, jätevesi- hulevesi- ja sanitaatiopalvelut ovat muutosjoustavia eli resilienttejä.

Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskuntien korvaamaton palvelu. Yli puolelta maailman väestöstä puuttuu kuitenkin toimiva sanitaatio ja lähes kolmasosalta turvallinen juomavesi. Lisäksi suurin...

Lue lisää

Apurahojen maksut 2021

Maa- ja vesitekniikan tuen apurahapalvelussa viimeistään 17.12.2021 lähetetty väli- tai loppuraportti pyritään hyväksymään ja apuraha maksamaan vuoden loppuun mennessä. Apurahapalvelussa viikolla 51 lähetetetyt maksutiedot pyritään käsittelemään ja maksamaan vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää