Artikkelit

Ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, köyhyys ja pandemiat haastavat myös vesihuoltopalveluita.

Laura Inhan väitöskirja Developing Policies for Resilient Water Services Tampereen yliopistossa on valmistunut.Haasteisiin voi kuitenkin varautua ja sopeutua varmistamalla, että juomavesi-, jätevesi- hulevesi- ja sanitaatiopalvelut ovat muutosjoustavia eli resilienttejä.

Vesihuoltopalvelut ovat yhteiskuntien korvaamaton palvelu. Yli puolelta maailman väestöstä puuttuu kuitenkin toimiva sanitaatio ja lähes kolmasosalta turvallinen juomavesi. Lisäksi suurin...

Lue lisää

Apurahojen maksut 2021

Maa- ja vesitekniikan tuen apurahapalvelussa viimeistään 17.12.2021 lähetetty väli- tai loppuraportti pyritään hyväksymään ja apuraha maksamaan vuoden loppuun mennessä. Apurahapalvelussa viikolla 51 lähetetetyt maksutiedot pyritään käsittelemään ja maksamaan vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää

Ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

Matilda Kråkströms doktorsavhandling Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation vid Åbo Akademi har slutförts.

Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och...

Lue lisää