Aada Palo - 2019: Danmarks Tekniske Universitet, Tanska

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Aada Palo
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Danmarks Tekniske Universitet, Tanska
Aika
03.09.2018 - 30.06.2019
Vaihto-ohjelma


Aloitin maisteriopintoni Tanskan teknillisen yliopiston DTU:n ja Aalto-yliopiston yhteisellä kansainvälisellä kaksoistutkinto-ohjelmalla Environmental Engineering eNviro5Tech:n opintolinjalla Water Resources Management. Valitsin kyseisen maisteriohjelman, koska käsitykseni mukaan Tanska on hyvin tunnettu ja edistynyt ympäristöalalla. 

Technical University of Denmark (DTU) on Tanskan suurin teknillinen yliopisto, ja se sijaitsee Kööpenhaminan läheisyydessä. Yliopistoalue on valtava ja valittavissa on runsaasti eri opintolinjoja. Aaltoon verrattuna DTU on hyvin kansainvälinen. Maisteriopiskelijoista noin puolet ovat Tanskan ulkopuolelta, pääosin eri puolilta Eurooppaa, koska opiskelu on EU-kansalaisille ilmaista. Tanskaan muuttaminen on pohjoismaalaiselle hyvin helppoa. Tarvitsee vain hankkia itselleen tanskalainen henkilönumero. Haastavinta muutossa on asunnon löytäminen. Suosittelen vahvasti kyselemään neuvoja asuntoasioista opiskelijoilta, jotka ovat olleet vaihto-opiskelijoina Tanskassa. 

Tanskassa opiskelu ei eroa kovinkaan paljon Suomessa opiskelusta ja työmäärä on suunnilleen samalla tasolla. Tanskassa on kuitenkin huomattavasti enemmän ja intensiivisempiä ryhmätöitä ja ryhmätöiden painotus arvostelussa on suurempi. Myös teknisiä apuvälineitä käytetään enemmän.

Opiskelin Tanskassa seuraavat kurssit:
SYKSY 2018

12104 Modelling of environmental processes and technologies (10 ECTS)Laaja kurssi, jossa ryhmässä mallinettiin erilaisia ympäristössä tapahtuvia prosesseja. Kurssi vaati paljon työtä mutta oli kokonaisuudessaan antoisa. Kurssilla suoritettavat tehtävät olivat kuitenkin sen verran pintaraapaisuja eri aiheista, että se tarjosi opiskelijalle pääasiassa ainoastaan hyvän kokonaiskuvan eri mallinnusprosesseista.
42631 Environmental Economics (5 ECTS)Kurssi koostui luennoista ja henkilökohtaisesti suoritettavista tehtävistä sekä kirjallisesta kokeesta. Opettaja oli hyvin inspiroiva ja oli hyvin mielenkiintoista opiskella taloustiedettä ympäristönäkökulmasta. Kokonaisuudessa hyvin helppo kurssi.
12333 Water resources management (5 ECTS)Kurssilla valittiin ja analysoitiin yhtä maailman valuma-aluetta ryhmässä. Valuma-alueelle tehtiin resursointi suunnitelma, miten ja mihin vettä olisi järkevä käyttää. Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen koska asioita mietittiin niin laajalla tasolla, monien maiden vedenkäyttöä pyrittiin optimoimaan. Kursilla käytettiin paljon Arcgis työkalua ja Python-ohjelmointikieltä. 
30532 Introduction to digital mapping and GIS (5 ECTS)Kurssilla käytiin läpi erilaisia kartoitusprosesseja ja kartoitusohjelmien ArcMap ja ArcGis käyttöä. Kursilla tehtiin yksi henkilökohtainen projekti valinnaisesta aiheesta valinnaista kartoitusohjelmaa käyttäen. Kurssi oli aika huonosti organisoitu ja jätti opiskelijalle itselle vastuun siitä, kuinka hyvin asiat halusi oppia ja kuinka paljon aikaa siihen halusi laittaa.

TAMMIKUU 2019

12240 Environmental management and ethics (5 ECTS)Hyvin erilainen kurssi, joka käsitteli ympäristöetiikka ja johtamista. Kurssilla valittiin ryhmässä ympäristöongelma, johon perehdyttiin ja analysoitiin eettisestä näkökulmasta. Kurssilla perehdyttiin myös EU:n rooliin ympäristöasioissa ja niihin liittyvässä lainsäädännössä. Opettajat olivat hyvin inspiroivia ja opiskelijat pitivät yleisesti paljon kurssista.
KEVÄT 201912121 Water supply (10 ECTS)Kurssilla käytiin läpi juomaveden käsittely alusta loppuun sekä vesijohtoverkon suunnittelua. Hyvin toteutettu kattava kurssi.
42377 Life cycle management in industry (5 ECTS)Enemmän abstrakti kurssi, jossa mietittiin yrityksien ympäristöjohtamista. Kurssilla analysoitiin ryhmissä yhden yrityksen ympäristötekoja tuotantoon liittyen ja niistä raportointia. Kurssi oli mielenkiintoinen ja tarjosi mukavaa vastapainoa muille enemmän teoreettisille kursseille.
12237 Chemicals in the environment (10 ECTS)Kurssilla käytiin läpi erilaisia ongelmia, joita kemikaalien käyttö aiheuttaa ympäristölle. Ryhmissä myös testattiin eri kemikaalien haitallisuutta ympäristölle. Hyvin laaja ja kattava kurssi, joka antoi hyvät perustiedot kemikaalien ympäristövaikutuksista.

KESÄKUU 2019

12135 Waste management at Roskilde Festival (5 ECTS)Kurssilla työskenneltiin yhteistyössä Roskilde Festivaalin kanssa. Ryhmässä suoritettiin projekti johonkin festivaalilla olleeseen ympäristöongelmaan liittyen. Festivaalin aikana tehtiin ryhmässä kenttätyötä ja festivaalin jälkeen raportoitiin tulokset. 

Kaiken kaikkiaan pidin paljon Tanskassa opiskelusta. Opettajat olivat yleisesti ottaen hyvin motivoituneita aiheestaan ja helposti lähestyttäviä. Ympäristötekniikan ala tuntui olevan myös paljon enemmän suosittua Tanskassa kuin Suomessa. Sain tietää paljon uusia uramahdollisuuksia Tanskassa ollessani. Aloitin opintoni kansainvälisellä kaksoistutkinto-ohjelmalla, mutta päätin kevään aikana jäädä suorittamaan tutkintoni loppuun Tanskassa, koska kurssivalikoima DTU:lla on huomattavasti laajempi kuin Aalto-yliopistossa.