Eero Martikainen - 2020: National University of Singapore, Singapore

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Eero Martikainen
Koulu
Oulun yliopisto
Matkakohde
National University of Singapore, Singapore
Aika
01.01.2020 - 31.05.2020
Vaihto-ohjelma


Hyvä Maa- ja vesitekniikan tuki ry,
tämä on matkakertomukseni Singaporen vaihto-opinnoistani. Lähdin 4.1.2020 Suomesta kohti Singaporea suorittaman vaihto-opintoja tarkoituksena viettää koko kevätlukukausi siellä. Koronavirus muutti kuitenkin suunnitelmia ja pakotti minut palaamaan takaisin Suomeen maaliskuun puolivälissä. Muuttujista huolimatta vaihtolukukausi oli hyvin antoisa.

Suoritin vaihto-opintojen aikana kolme kurssia, jotka vastasivat yhteensä 24 opintopistettä Suomessa. Kurssit olivat nimeltään Energy & Environment, Dfma for Construction and Assembly ja Solid Waste Management.

Energy & Environment käsitti tiiviissä paketissa kaikki yleisimmät uusiutuvan energian muodot sekä fysiikan niiden takana. Kurssin antoisimpina osina koin ryhmätyön, jossa selvitimme tapoja, joilla Singapore voisi päästä ilmastotavoitteisiinsa. Päädyin perehtymään kaukojäähdytyksen potentiaaliin ja yllätyin suurista mahdollisuuksista mitä se tuo Singaporen kaltaisissa maissa. Kaiken kaikkiaan arvioimme, että Singapore voisi vähentää 20 % kasvihuonekaasuistaan hyödyntämällä hukkalämpö kaukojäähdytyksessä.

Dfma in Construction oli mielenkiintoinen kurssi teollisuudessa käytetyn menetelmän hyödyntämisestä rakennuttamisessa ja rakentamisprosessien optimoimisessa. Solid Waste Management toi minulle laajasti perspektiiviä jätehuollosta Euroopan ulkopuolella. Yllätyin siitä, kuinka alkutekijöissä jätehuolto on Singaporen kaltaisessa varsin pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassa. Käytännössä koko jätehuolto nojaa polttoon eikä kierrätystä juuri harrasteta.

Vaikka jouduinkin lähtemään Singaporesta kaksi kuukautta etuajassa, onnistuin tekemään opinnot valmiiksi etänä Suomesta käsin. Oikeastaan jopa yllätyin, kuinka kätevästi opintojen suorittaminen meni. Ainoa yksittäinen haaste oli se, että yksi tentti alkoi kolmen aikaan yöllä. Sekin tosin oli lähinnä mielenkiintoinen kokemus.

Opintojen ohella ehdin tutustumaan myös paikalliseen ja lähialueiden kulttuuriin sekä muihin vaihto- opiskelijoihin. Uskon, että ystävyyssuhteet, joita kevään aikana loin kantavat pitkälle. Singaporen kaltaisessa yhteiskunnassa eläminen oli mielenkiintoista - se muistuttaa pinnalta monella tapaa länsimaita, mutta on kuitenkin aivan omanlaisensa sekoitus lähimaiden kulttuureja, länsimaita sekä tiukkaa järjestystä.

Olen hyvin kiitollinen Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n minulle myöntämästä apurahasta. Apuraha oli keskeisessä asemassa vaihto-opintojen rahoittamisessa ja upean kokemuksen mahdollistamisessa.

Ystävällisin terveisin,
Eero Martikainen