Heidi Kaisvuo - 2017: Uppsalan yliopisto, Ruotsi

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Heidi Kaisvuo
Koulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Matkakohde
Uppsalan yliopisto, Ruotsi
Aika
01.02.2017 - 02.06.2017
Vaihto-ohjelma


Opiskelu Uppsalan yliopistossa

Opiskelin Uppsalan yliopistossa, missä tarjolla olleet kurssit olivat opintojeni kannalta hyödyllisiä ja kurssien toteutustavat monipuolisia ja asiantuntijuutta lisääviä.

Uppsala sijaitsee Tukholman pohjoispuolella, ja Uppsalan yliopistolla on useita kampuksia ympäri kaupunkia. Tekniikan alan opiskelu tapahtuu pääosin Polacksbackenilla, missä sijaitsee Ångströmlaboratoriet.

Opinnot

Suoritin lukukauden aikana kolme kurssia: Decision Analysis in Energy Planning with Focus on Wind Power (7,5 opintopistettä),Human-Computer Interaction (5 opintopistettä) ja Neuroethics (7,5 opintopistettä).

Decision Analysis in Energy Planning with Focus on Wind Power (7,5 opintopistettä)
Kurssin internetsivuille oli koottu materiaalia ja oheislukemista. Pääosassa oli tutustuminen uusiutuviin energiateknologioihin ja niihin liittyviin projekteihin. Lisäksi perehdyttiin uusiutuvien energialähteiden hyviin puoliin ja haittoihin. Keskeisenä työkaluna käytettiin Multi-Criteria Decision Analysis -metodia.

Human-Computer Interaction (5 opintopistettä)
Kurssilla tutkittiin käyttäjän ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi kuvailtiin kognitiivisen psykologian teorioita ja sitä, miten tietoisuus käyttäjän kapasiteeteista voi vaikuttaa tapaan, miten teknisiä systeemejä rakennetaan. Saatiin tietoa myös metodeista, joita voidaan käyttää käyttäjien, työtehtävien ja teknisten systeemien analysoimiseen. Käyttäjäkokemus oli keskeisessä roolissa ja tehtävänä oli perehtyä käytettävyyden mittausmenetelmiin. Kurssilla rakennettiin oma käyttöjärjestelmä, toteutettiin käyttäjäkysely ja annettiin vertaispalautetta muiden opiskelijoiden aikaansaannoksista.

Neuroethics (7,5 opintopistettä)
Kurssilla keskityttiin neuroetiikan teorioihin ja käsitteisiin. Lisäksi käsiteltiin eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät neurotieteiden ja neurotekniikan kehitykseen. Pohdittiin myös kysymyksiä siitä, kuinka aivojen funktionaalisen arkkitehtuurin ja evoluution ymmärtäminen voi syventää käsitystä moraalisen ajattelun kehittymisestä.

Opiskelun anti

Opiskelin Uppsalan yliopistossa, verkostoiduin paikallisten toimijoiden kanssa ja loin yhteyksiä Uppsalassa opiskeleviin ja siellä työskenteleviin. Opiskelu ulkomailla edisti kansainvälistymistä ja loi kontakteja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Kokemuksen myötä valmiuteni toimia kansainvälisissä tehtävissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä vahvistuivat.

Tampere 31.7.2017

Heidi Kaisvuo