Henna Näsänen - 2018: Putra Malasian yliopisto, Malesia

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Henna Näsänen
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Putra Malasian yliopisto, Malesia
Aika
01.09.2017 - 14.01.2018
Vaihto-ohjelma


Kuala Lumpurin yliopisto University Putra Malaysia(UPM) on valtion omistama monialainen yliopisto. Kyseinen yliopisto on 50:en parhaan yliopiston joukossa Aasiassa.  UPM valitsi minut Environmental and science tiedekuntaan huolimatta insinööriopinnoistani Suomessa, aluksi en tästä ajatuksesta pitänyt, kuitenkin jonkin aikaa opiskeltuaan tässä tiedekunnassa huomasin oppivani todella paljon uutta Kaakkois-Aasian monipuolisesta luonnosta.

Valitsin lukukauden alussa kuusi eri kurssia, joten yhteensä syyslukukaudella tein 30 opintopistettä. Viisi kursseistani koski jollain lailla ympäristöä, yksi kursseistani oli malajin kielen kurssi, yksi kursseistani koski erityisesti vedensaasteita, vedenpuhdistamista ja vedenlaatua ja sen mittaamistoimenpiteitä, muut neljä kurssia liittyivät jollain lailla ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja luonnonmonimuotoisuuden suojelemiseen.

Malesiassa opiskelu antoi minulle todella paljon tietoa Kaakkois-Aasian monimuotoisesta luonnosta, sen sademetsistä ja eliörikkaista meristä.

Itse opiskelu ei ollut niinkään insinööriopiskelua, ohjelmistoja ja tietokonetta ylipäätään käytettiin todella vähän opinnoissa. Opettaminen ja paikallisten opiskelutyyli oli vanhanaikaista Suomeen verrattuna.

Valitsin Malesian kaverin suosittelemana, hän itse oli ollut samassa yliopistossa pari vuotta aiemmin kuin minä. Vapaa-aika opintojen ohella oli todella antoisaa ja mukavaa. Tutustuminen paikallisten elämäntapoihin ja kulttuuriin avarsi omaa näkemystä maailmasta. Paikallisten iloisuus, rentous ja hetkessä eläminen oli tarttuvaa.

Uskon vaihtolukukaudella olevan minulle merkitystä tulevaisuudessa, vaikka opinnot eivät olleet täysin omaa alaa, opin siitä huolimatta uusia ja mielenkiintoisia asioita. Vaihto-opintojen aikana minulle vahvistui ajatus työskennellä tulevaisuudessa ulkomailla, ehkäpä juuri Malesiassa.