Sanni Eerikäinen - 2017: Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile

Matkakertomuksen tiedot

Opiskelija
Sanni Eerikäinen
Koulu
Aalto-yliopisto
Matkakohde
Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Chile
Aika
15.07.2016 - 15.12.2016
Vaihto-ohjelma


Syyslukukausi 1.8.-10.12.2016

Chile täytti kaikki odotukset, mitä olin vaihtokohteelleni asettanut: kehityksen tiellä oleva maa, jolla on moninainen ja rikas luonto, pohjoismaalaiselle sujuva kulttuuri sekä kiinnostavia haasteita vesialalla. Chile tuntui jo lähtökohdiltaan hyvältä valinnalta, mutta kokemuksesta teki vielä antoisamman chileläisten rajaton vieraanvaraisuus ja vastaanottavaisuus. Suomen mainitessa chileläiset lähes poikkeuksetta muuten kysyvät, onko koulutus siellä tosiaan maailman parasta.

Asuinkaupunkini Valparaiso on romanttisen rähjäinen satamakaupunki, jonka kukkuloille mahtuu paljon kulttuuria ja historiaa. Pääkaupunki Santiagoon verrattuna arki poikkeaa paljon eurooppalaistyylisestä suurkaupungista ja antaa kenties autenttisemman kokemuksen. Lattareiden parhaimpiin teknillisiin yliopistoihin lukeutuva UTFSM yllätti opetuksen ja palvelujen tasollaan. Kaikki kurssini olivat espanjaksi ja etenkin alussa odotetusti erittäin aikaa vieviä, joten olen tyytyväinen ratkaisuuni keskittyä kunnolla muutamaan oikeasti mielenkiintoiseen kurssiin.

Otin lukukaudelle yhteensä neljä kurssia, jotka osoittautuivat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erittäin vaihteleviksi. Näistä teollisuusvesien käsittelykurssi oli tähänastisen koulu-urani työläimmät sekä antoisimmat 6 opintopistettä. Kurssilla käytiin läpi kaikki tärkeimmät vesien käsittelymenetelmät edeten esikäsittelystä mekaanisten ja biologisten prosessien kautta desinfiointiin asti. Viikoittaiset laboratoriot raportteineen olivat selkeästi työläin osuus, mutta chileläis-kolumbialaisen ryhmämme kanssa homma sujui rattoisasti. Kurssin konkreettisuus oli virkistävää ja lopputentissä oli hauska huomata, että hallitsee periaatteessa koko käsittelyprosessin suunnittelun vedenlaadun määrittämisestä laitteiston mitoitukseen.

Ympäristövaikutusten arviointi oli toinen lempikursseistani. Kurssin sisältö koostui virallisesti Chilen ympäristölupaprosessin käsittelystä ja relevanttien säädösten sisällön läpikäynnistä. Itselleni kurssin suurin anti oli kuitenkin keskustelut kurssin professorin kanssa, joka päätyönään toimii asiantuntijana ympäristöministeriön lupahakemuksia käsittelevässä toimielimessä. Hän vastasi minulle perusteellisesti kaikkiin kysymyksiini Chilen hydrologiasta, vesihuollosta sekä vesivarojen hallinnan ja vedenkäyttäjien haasteista.

Kolmas valitsemani kurssi kulki nimellä Ympäristötekniikan työpaja. Teimme kurssilla kuitenkin pääasiassa ammattinäyttelijän kanssa erilaisia esiintymiseen ja puheiden pitämiseen liittyviä harjoituksia. Analysoimme ja ennen kaikkea harjoittelimme kaikkea esiintymistilanteeseen liittyvää: kontekstia, liikkumista, hengittämistä, valmistautumista, sisällön jäsentelyä ja puheen rakennetta. Lopuksi valmistelimme ja pidimme parityönä myyntipuheen valitsemastamme ympäristötekniikkaan liittyvästä aiheesta. Kurssi ei ollut lainkaan odotusten mukainen, mutta sitäkin hyödyllisempi: se antoi valmiuksia ja varmuutta esiintyä työympäristössä espanjaksi sekä suomeksi.

Varsinaisten ainekurssien lisäksi valitsin yhden kevyemmän kurssin, joka osoittautui yhtä lailla antoisaksi. Suoraan suomennettuna Työyhteisössä käyttäytyminen herätteli kiinnittämään huomiota vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten ja ryhmien välillä sekä tarkastelemaan omia luonteenpiirteitä, ennakkoluuloja ja niistä syntyviä käyttäytymismalleja. Opetusryhmä oli pieni ja luennot erittäin keskustelupainotteisia, mikä osaltaan teki siitä antoisan ja opettavaisen. Lisäksi ilmoittauduin eräälle seminaarikurssille, joka koostui viikoittaisesta ympäristötekniikkaan liittyvästä seminaarista. Puhujat olivat yritysedustajia ympäristötekniikan eri osa-alueilta ja kävin lukukauden alussa muutamassa erittäin mielenkiintoisessa seminaarissa, mutta jouduin valitettavasti jättämään itse kurssin kesken muiden laboratoriotöiden osuessa sen päälle.

Kaiken kaikkiaan opiskeluvaihtoni oli erittäin onnistunut kaikissa tavoitteissaan. Espanjankielen sujuvoittamisen ja uuden maan ja kulttuurin tuntemisen lisäksi opin valtavasti Etelä-Amerikan haasteista vesihuollossa ja luonnonresurssien hallinnassa. Suunnittelen Chilen paluuta hamassa lähitulevaisuudessa toivottavasti työn merkeissä, sillä näen siellä itselleni potentiaalisia työmahdollisuuksia monella eri sektorilla.