Ajankohtaista

Artikkelit

Ozonering av läkemedelsrester i avloppsvatten

Matilda Kråkströms doktorsavhandling Application of LC-MS for the identification and quantification of pharmaceuticals and their transformation products during catalytic ozonation vid Åbo Akademi har slutförts.

Närvaron av läkemedel i miljön är oroande på grund av den skada som de kan orsaka vattenlevande organismer. En stor mängd läkemedel kommer till miljön via avloppsvatten och...

Lue lisää

Maa- ja vesitekniikan tuen myöntämät apurahat 1.1.–30.4.2021

MVTT ry myönsi tammi-huhtikuussa 2021 apurahoja yhteensä 470 800 euroa. Apurahansaajia oli yhteensä 29. Tutustu myönnettyihin apurahoihin.

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Mikola Anna

Developing a new easy-to-use measuring vehicle and application for designing aeration in WWTPs. Uusi helppokäyttöinen mittausmenetelmä ja sen soveltaminen jätevedenpuhdistamoiden ilmastuksen mitoituksessa ja ohjauksessa.

119 000 €

Bansfield Danielle

Exploiting the unexploited: improved harvesting...

Lue lisää